Kontaktinformasjon

Tlf: 66 10 40 00

Kommunalsjef
oppvekst og utdanning:
Ingar Døhlen

Virksomhetsleder Utdanning:
Mona Andersen

Oversikt over alle skolene

Barn og unges læring står i sentrum.

Kontinuerlig utvikling og forbedring skal skape glede i hverdagen.
I kommunen har vi 8 barneskoler og 2 ungdomsskoler.

 

 

 

Aktuelt

PowerPointer fra foreldremøter høst 2018

Informasjon fra foreldremøter høst 2018

Les mer »

Informasjon fra foreldremøte for 7. trinn

Vedlegg fra foreldremøte for 7. trinn vår 2018

Les mer »

Alle nyheter

Kalender

Se flere