Planer

Mange planer berører skolehverdagen. Alt fra Nasjonale planer som Kunnskapsløftet, kommunale planer som LØFT i Nesskolen og helt ned til ukeplaner på klassenivå. Under finnes noen av planene.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Et løft i Nesskolen

Her kan du lese hele planen 

Handlingsplanen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i Nes-skolen

 Revidert Løft i Nesskolen 2018-2022 

SLL-plan (språk, lesing og læring)

Her kan du lese hele planen  

Planen skal være utgangspunkt for barnehagenes konkrete årsplaner for språkopplæring og skolenes årsplaner for språk- og leseopplæring. En god språkutvikling gir gevinst med tanke på lese- og skriveutvikling, utvikling av sosial kompetanse og elevenes læringsresultater.

TRL-plan (tall,regning og læring) 

Her kan du lese hele planen

Plan for arbeid med regning/matematikk i barnehagene OG skolene i Nes.

Plan for foreldreforum 

Her kan du lese hele planen

Dokumentet kan brukes som en anbefalt mal for gjennomføring av foreldreforum i Nes kommune

Lokal strategi for realfag i Nes kommune(2015-2019)

Her kan du lese hele planen

Lokal realfagsstrategi legger føringer for hvordan man skal arbeide for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag, fra barnehage til fullført grunnskole.

Plan for overganger

Her kan du lese hele planen

Plan for kompetanseutvikling 2017-2018

Her kan du lese hele planen

Planen er laget for å synliggjøre den kompetanseutviklingen som skal foregå innen enhet for oppvekst og utdanning i Nes kommune i inneværende skoleår.

IKT-plan for grunnskolen

IKT-plan som grunnskolene jobber mot 

Retningslinjer for varsling til politiet

Her kan du lese retningslinjene om varslinger til politiet om rus og andre kriminelle handlinger ved skolene i Nes.


Publisert: 25.11.2016 09:54:56
Sist endret: 10.01.2017 10:24