Innhold

KFU består av en representant fra FAUene ved alle skolene i kommunen. I KFU tilstrebes det å ha en bred representasjon som er en natrulig samarbeidspartner for politikere og skoleadministrasjonen. 

Aktuelle arbeidsoppgaver for KFU:

  • arbeide med saker av felles interesse for alle skolene, f.eks. arbeid mot mobbing
  • heve kompetansen hos foreldrene i kommunen ved å arrangere foreldrekontaktkurs og kurs for medlemmer av skolens rådsorganer
  • informere om aktuelle saker som berører alle foreldrene i kommunen
  • arbeide for et godt samarbeid kommunens skoleadministrasjon og skolepolitikere
  • være synlige, aktive og konstruktive medspiller for en best mulig skole

 

Vedtekter KFU

Referater fra møter

2018

Møtereferat KFU 310118.pdf

Møtereferat KFU 280218.pdf

Møtereferat KFU 040418.pdf

Møtereferat KFU 300518.pdf

2016

Møtereferat KFU 120116 på Årnes skole.pdf

Møtereferat KFU 170216 på Østgård skole.pdf 

Møtereferat KFU 130416 på Fjellfoten skole.pdf 

Møtereferat KFU 150616 på Neskollen skole.pdf 

Engasjerte foreldre skaper trygge barn ! Utdrag fra stormøte høsten 2016:

Nes 2016 Insirasjon, engasjement og motivasjon.pptx

 

 

Samarbeid hjem - skole

 


Publisert: 10.01.2017 12:43:07
Sist endret: 10.01.2017 12:46