Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Fjellfotvegen 17, 2150 Årnes

Anne Johansen(rektor)
Tlf.: 63 91 24 60
E- post:anne.johansen@nes-ak.kommune.no

SFO

Leder : Tom Andresen
Telefon:63 91 24 65/
E- post:tom.andresen@nes-ak.kommune.no

 

JUNI-INFO fra SKOLEN

Nå går det fort til midtsommer og skoleferie!

Onsdag 06.06. var høstens 1. klassinger samlet her på «Bli kjent-dag» og fikk treffe fadderne sine. Det var stor stas både for skolestartere og 5. klassinger!  Kontaktlærer Liz har de truffet flere ganger gjennom det siste halve året.  Det blir 21 elever i høstens 1. klasse.
Samme dag besøkte 7. klasse Runni ungdomsskole. Det er var minst like spennede!

Onsdag 20.06. er det høytidelig avslutningsfest for 7. klasse som har sin siste skoledag torsdag 21.06. (En dag før de andre)

Turen til Brennabu leirskole gikk veldig fint, og elevene i 6.klasse har fått med seg minner for livet!
Tirsdag 19.06. blir det tur for hele skolen til Dragsjøhytta. Husk klær og fottøy etter vær.

Mandag 18.06. blir det felles sommeravslutning for 1.-6. klasse kl. 17.30, og vi satser på fint utevær.
Grillforbud gjør at det blir salg av pølser i stedet.

Torsdag 21.06. kl. 11.30 er det igjen klart for «vårens vakreste eventyr,» nemlig fotballkamp mellom 7. klasse og de ansatte!
Fredag 22.06. er det altså fri for 7. klasse mens resten av elevene har sin siste skoledag før sommerferien.
For dem blir det sommersamling i gymsalen og piknik i skolegården i matpausetida. Pikniken har elevrådet laget eget infoskriv om.

Vi har stort utlån av bøker både fra eget bibliotek og fra Nes bibliotek som vi samarbeider tett med. Det er bra, for slikt blir det gode lesere av!                                                                                         
HUSK Å LEVERE INN ALLE BØKER SOM ER LÅNT FØR SOMMERFERIEN.                                                         
Minner om Sommerles-kampanjen Nes bibliotek arrangerer i ferien. Den foregår nå digitalt

Det er mer som skal leveres inn, så kjære foreldrekontakter:
HUSK Å LEVERE INN FORELDREKONTAKTPERM OG ARRANGEMENTSPERM FØR SOMMERFERIEN J

Og så noe som skal hentes… : Klær og sko som «ingen» eier. De ligger nede i korridoren i kjelleren. Ta en titt når dere er på avslutningsfest.
Husk også å ta med klær og utstyr fra elevenes garderobeplass. Det skal vaskes hovedrent, og da er det viktig at renholder kommer til.
 
Leksehjelpa er over for dette skoleåret. Når vi starter opp igjen til høsten, vil tilbudet bli gitt til 4., 5., 6. og 7.klasse. Nå som vi kan velge, synes det mer hensiktsmessig å gi tilbudet til de eldre elevene som har mer lekser. Hver klasse får tilbud om 2 timer per uke, antakelig fordelt på 0,5 time før skolestart på tirsdag, torsdag og fredag og 0,5 time etter skoletid på onsdager. Mer info om dette og påmelding ved oppstart til høsten.

Skoletidene neste år:

1.-4. klasse starter hver dag kl. 08.30 og slutter kl. 13.45 på mandag, tirsdag og torsdag, kl. 12.30 på onsdag og kl. 13.15 på fredager.
5.-7. klasse starter kl. 08.30 hver dag unntatt onsdag som starter med fysisk aktivitet kl. 08.00. Onsdagen avsluttes kl. 12.30, mens på mandag, tirsdag og torsdag går de til kl. 14.15. Fredagen avsluttes kl. 13.45.

Skolestart til høsten er på torsdag 16.08. til vanlig tid kl. 08.30, unntatt for 1. klasse som starter kl. 09.00. Alle klasser slutter til vanlig torsdagstid.

 7. klasse leverer inn sine læringsbrett og får nye på Runni. Elevene i 1.-6. klasse får med læringsbrettene med hjem i sommerferien. Husk å møte med ladet læringsbrett når skolen tar til i august.

 Da gjenstår det bare å takke for samarbeidet i dette skoleåret og ønske alle en riktig god sommer!

 Anne

Velkommen til Fjellfoten skole

Fjellfoten skole ligger i utkanten av et byggefelt 4 kilometer fra Årnes sentrum. Skolen er omkranset av naturområder som gir gode muligheter for lek, moro og undervisning ute. Skolegården består av en stor asfaltplass som er mye brukt til mange aktiviteter, vi har en stor gressbane med flere fotballmål, en hånballbane og en stor skoleskog som brukes til sykling, hyttebygging, lekaktiviteter og ski- og akeaktivitet på vinteren. Vinterstid har vi en mye brukt akebakke, skøytebane og oppkjørte skiløyper på skoleområdet. 15 minutters gange fra skolen ligger skogen som et naturlig mål på uteskoledager og andre aktivitetsdager.

Skoleåret 2016/ 2017 er vi omlag 140 elever og 28 ansatte.

Kalender

Se flere