Innhold

SFO Auli kalles SOFUS.

Vi ønsker at Sofus skal være et hyggelig, trygt og godt sted å være.

Personalet på Sofus legger til rette for varierte aktiviteter. Samtidig skal det gis rom for at barna kan dyrke sin egen frie lek innenfor gitte rammer.

Alle barna på SOFUS delt inn i primærgrupper.

Primærgruppene brukes blant annet når vi spiser og til noen av aktivitetene.

Skolefritidsordninger er pr. definisjon et ikke-pedagogisk tilbud. Vi ønsker likevel at alle i vår personalgruppe har bred kompetanse til å arbeide med barn med ulike utfordringer i hverdagen. 

Vi har fast planleggingstid hver uke hvor vi bruker noe av tiden til å holde oss faglig oppdatert.

Åpningstider:

Sofus har åpent alle hverdager kl. 07.00- kl.17.00.

Med unntak følgende dager: julaften og nyttårsaften.

 

Generelt om SFO, priser, påmelding m.m. finnes under Nesskolene.


Publisert: 23.01.2017 10:45:35
Sist endret: 23.01.2017 10:45