Innhold

De fleste elever på Auli skole bor innenfor 4km-grensen, men det er skyssordninger for elever som har lengre skolevei. 

Generelle regler om skoleskyss finnes under Nesskolene.


Publisert: 25.01.2017 09:06:19
Sist endret: 25.01.2017 09:06