Innhold

Auli skole har selvbetjening av skolemelk, dvs alle går inn på Skolelyst og bestiller det eleven skal ha.

Alt kommer ferdigpakket til den enkelte elev.


Publisert: 28.08.2017 15:01:18
Sist endret: 28.08.2017 15:01