Innhold

SU 2019/2020

Leder    
Nestleder     
Sekretær Øivind Svendsen Nes kommune, rektor

 

 

Vara:

 
 

 

Vara:

 
  Karl Andreas Hoffmann Elevråd
  Caroline Caspersen Elevråd
 

Caroline Aavik

Vara: Bente Kjesbu

Nes kommune
    Andre ansatte

 

                                                  Skolemiljøutvalget (SMU)

Skolemiljøutvalget består av de samme personene som SU unntatt lærere.

                                                       FAU 2019/2020      

Leder Jeanett Horne Storhaug
Nestleder  
Sekretær  
Kasserer  
Styremedlem  
Foreldrekontakt 1A  
Foreldrekontakt 1B  
Foreldrekontakt 2A  
Foreldrekontakt 2B  
Foreldrekontakt 3. tr  
Foreldrekontakt 3. tr  
Foreldrekontakter 4A

 

Foreldrekontakter 4B  
Foreldrekontakt 5A  
Foreldrekontakt 5B  
Foreldrekontakter 6A

 

Foreldrekontakter 6B  
Foreldrekontakt 7A

 

Foreldrekontakt 7B

 

                    Elevrådet 2019-2020

Leder: Karl Andreas Hoffmann

Nestleder: Caroline Caspersen

4. trinn Dominic Leo Skurski
  Elvira Elouise Rydberg B
5. trinn Mathea Nygård Bruaas A
  Amanda Louise Ekeland Johnsen B
6. trinn Oscar Hagen
  Emilio Mørk Markussen B
7. trinn Marius Qvigstad A
  Synne Mørk Markussen  B

BUK-REPRESENTANTER

Representant:

Representant:

Vara:


Publisert: 27.09.2017 13:00:00
Sist endret: 30.11.2016 10:21