Innhold

Rånåsfoss – Auli skolekrets

Kommunestyrene i Nes og Sørum gjorde følgende vedtak i desember 2018:

Elevene i 1.klasse og 8.klasse starter skoleåret 19/20 Nes.

Elevene i 7.klasse og 10.klasse fullfører skoleåret 19/20 i Sørum/Lillestrøm.

Elever utover 1., 7., 8. og 10.klasse kan velge om de vil gå skoleåret 19/20 i Nes eller Sørum/Lillestrøm.

Elever som starter i 5.og 8.klasse skoleåret 2018/2019 får velge om de vil gå henholdsvis 6.og 7.klasse og 9.og10.klasse skoleåret 2019/2020 og 2020/2021 i Sørum/Lillestrøm eller flytte over til skole i Nes.

 Nes og Sørum har altså vedtatt at alle 10 skolestartere (1.klassinger fra august 2019)  på Rånåsfoss, skal til Auli skole fra høsten. Det blir til sammen 33 skolestartere  på Auli skole – et fint antall som betyr to klasser med 16 og 17 elever.

 Vi ønsker å inkludere Rånåsfoss barna i vårt besøksopplegg, og det vil bli foreldremøte for skolestartforeldrene fra Rånåsfoss før vinterferien. Vi planlegger besøksdager i samråd med barnehagene som har Rånåsfoss-barn, samt Haugtun skole.

 I tillegg er det 36 barn på Rånåsfoss som tilhører den nye Rånåsfoss/Auli skolekretsen. Hvor mange av disse som vil komme til Auli fra høsten har vi ikke oversikt over, da det er åpnet for valgfrihet.

 Vedtaket gir mulighet for at de som går i 5. klasse på Haugtun skole dette skoleåret, kan fullføre barneskolen der. Derfor usikkert om det blir flere elever på nåværende 5.trinn (se tabell *).

 Innen 1.april vil vi ha oversikt  over dette.

 

 Dersom alle fra Rånåsfoss velger å komme til Auli skole, blir fordelingen slik på de ulike klassene fra august 2019:

Trinn

Auli

Rånåsfoss

 

Sum

 

Klasser

 

Kommentar

1

 23

10

 33

 2

* Elevantall 2019/20 er 242, fordelt på 13 klasser.

* Det er romkapasitet til å ta imot alle uten bygningsmessige endringer.

* Skolen ansetter personale for å dekke elevtallsøkingen.

* 7.klassingene fra Rånåsfoss skal fullføre barneskolen på Haugtun.

2

 38

6

 44

 2

3

 30

7

 37

 2

4

 26

5

 31

 2

5

 35

4

39

 2

6

 46

(7*)

(53)

 2

7

 29

(0*)

 29

 2

 

227

39*

266

14

 

 

https://www.nes-ak.kommune.no/aktuelt/overforing-av-elever-fra-sorum-kommune-til-nes-kommune/

 


Publisert: 18.01.2019 12:59:42
Sist endret: 18.01.2019 12:59