Firkanten på Auli skole

Kontaktinformasjon

Kontor: tlf: 63 91 24 77
SFO: tlf: 63 90 68 20

Rektor: Øivind Svendsen
Telefon: 63 91 24 79

Ass.rektor: Borghild Soløst
Telefon: 63 91 24 78  

Besøksadresse:
Lyngveien 16, 1929 Auli
Gymsal: Skredderstuvegen 13  

Postadresse:  
Postboks 53, 1928 Auli

Aktuelt

Auli - Rånåsfoss skolekrets

Les mer »

Første skoledag 2018

Les mer »

Alle nyheter

Velkommen til Auli skole

Fra skolestart høsten 2019 trenger vi kontaktlærer med relevant utdanning og erfaring.

Kontakt rektor Øivind Svendsen (Tlf.:92831544 eller oivind.svendsen@nes-ak.kommune.no) for ytterligere opplysninger.

Søk her: https://www.webcruiter.no/WcMain/AssignmentSearch.aspx?company_id=2495748028&culture_id=NB-NO&viewall=1&link_source_id=0

Auli Skole er en barneskole med 242 elever skoleåret 2018/19. Skolen ligger på Søndre Auli, et tett befolket boligområde kalt Aulifeltet. Grensen til Sørum kommune går langs boligfeltet i sør, med Glomma og Rånåsfoss Kraftstasjon som nære naboer. Det er bestemt at Rånåsfoss i Sørum skal bli en del av Nes kommune fra 1.januar 2020. Noen elever fra Rånåsfoss vil starte på Auli skole allerede fra skolestart høsten 2019. https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/grensejustering-ranasfoss-auli/Grensejustering-mellom-nes-og-sorum2/

Alle elevene har læringsbrett  (Ipad). Våre utviklingsområder er grunnleggende ferdigheter i regning og IKT, sosial kompetanse og livsmestring.

Alle elevene har daglig fysisk aktivitet på timeplanen.

Skolens visjon: Auli Skole har et aktivt og inkluderende miljø, der alle elever skal gis mulighet til å oppleve samhørighet og læring.

Kalender

Se flere