Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Firkanten med rom for småskolen

Kontaktinformasjon

Kontor: tlf: 63 91 24 77
SFO: tlf: 63 90 68 20

Rektor: Øivind Svendsen
Telefon: 63 91 24 79

Ass.rektor: Borghild Soløst
Telefon: 63 91 24 78  

Besøksadresse:
Lyngveien 16, 1929 Auli
Gymsal: Skredderstuvegen 13  

Postadresse:  
Postboks 53, 1928 Auli

Aktuelt

Første skoledag 2018

Les mer »

Skolestartere høst 2018

Les mer »

Alle nyheter

Velkommen til Auli skole

Auli Skole er en barneskole med 242 elever skoleåret 2018/19. Skolen ligger på Søndre Auli, et tett befolket boligområde kalt Aulifeltet. Grensen til Sørum kommune går langs boligfeltet i sør, med Glomma og Rånåsfoss Kraftstasjon som nære naboer. Det er bestemt at Rånåsfoss skal bli en del av Nes kommune fra 1.januar 2020. Noen elever fra Rånåsfoss vil starte på Auli skole allerede fra skolestart høsten 2019. https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/grensejustering-ranasfoss-auli/Grensejustering-mellom-nes-og-sorum2/

Alle elevene har læringsbrett  (Ipad). Våre utviklingsområder er grunnleggende ferdigheter i regning og IKT, sosial kompetanse og livsmestring.

Alle elevene har daglig fysisk aktivitet på timeplanen.

Skolens visjon: Auli Skole har et aktivt og inkluderende miljø, der alle elever skal gis mulighet til å oppleve samhørighet og læring.

Kalender

Se flere