Firkanten på Auli skole

Kontaktinformasjon

Kontor: tlf: 63 91 24 77
SFO: tlf: 63 90 68 20

Rektor: Øivind Svendsen
Telefon: 63 91 24 79

Ass.rektor: Borghild Soløst
Telefon: 63 91 24 78  

Besøksadresse:
Lyngveien 16, 1929 Auli
Gymsal: Skredderstuvegen 13  

Postadresse:  
Postboks 53, 1928 Auli

Aktuelt

Alle nyheter

Auli Skole er en barneskole med 261 elever skoleåret 2019/20. Skolen ligger på Søndre Auli, et tett befolket boligområde kalt Aulifeltet. Grensen til Sørum kommune går langs boligfeltet i sør, med Glomma og Rånåsfoss Kraftstasjon som nære naboer. 

Det er bestemt at Rånåsfoss i Sørum skal bli en del av Nes kommune fra 1.januar 2020. 

32 elever fra Rånåsfoss startet på Auli skole  fra skolestart høsten 2019.

https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/grensejustering-ranasfoss-auli/Grensejustering-mellom-nes-og-sorum2/

Alle elevene har læringsbrett  (Ipad). Våre utviklingsområder er grunnleggende ferdigheter i regning og IKT, sosial kompetanse og livsmestring.

Alle elevene har daglig fysisk aktivitet på timeplanen.

Skolens visjon: Auli Skole har et aktivt og inkluderende miljø, der alle elever skal gis mulighet til å oppleve samhørighet og læring.

Kalender

Se flere