Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Firkanten på Auli skole

Kontaktinformasjon

Kontor: tlf: 63 91 24 77
SFO: tlf: 63 90 68 20

Rektor: Øivind Svendsen
Telefon: 63 91 24 79

Ass.rektor: Borghild Soløst
Telefon: 63 91 24 78  

Besøksadresse:
Lyngveien 16, 1929 Auli
Gymsal: Skredderstuvegen 13  

Postadresse:  
Postboks 53, 1928 Auli

Aktuelt

Auli - Rånåsfoss skolekrets

Les mer »

Første skoledag 2018

Les mer »

Alle nyheter

Velkommen til Auli skole

Ledige stillinger skoleåret 2019-2020

Vil du være med på spennende arbeid med bruk av Læringsbrett (Ipad) i undervisningen, fokus på regning som grunnleggende ferdighet og utvikling av sosial kompetanse og livsmestring? Vi trenger flere dyktige og inspirerende lærere som vil være med å utvikle skolen videre. Stillingsbehovet er kontaktlærere med relevant utdanning og erfaring. Vi ønsker oss også ansatte med sosialpedagogisk utdanning og/eller erfaring. Øvrige fagbehov er praktisk/estetiske fag, musikk og engelsk. Vi ønsker også søkere med interesse  for praktiske aktiviteter, alternative opplæringsarenaer og fysisk aktivitet. Kontakt rektor Øivind Svendsen (92831544) for ytterligere opplysninger

Auli Skole er en barneskole med 242 elever skoleåret 2018/19. Skolen ligger på Søndre Auli, et tett befolket boligområde kalt Aulifeltet. Grensen til Sørum kommune går langs boligfeltet i sør, med Glomma og Rånåsfoss Kraftstasjon som nære naboer. Det er bestemt at Rånåsfoss i Sørum skal bli en del av Nes kommune fra 1.januar 2020. Noen elever fra Rånåsfoss vil starte på Auli skole allerede fra skolestart høsten 2019. https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/grensejustering-ranasfoss-auli/Grensejustering-mellom-nes-og-sorum2/

Alle elevene har læringsbrett  (Ipad). Våre utviklingsområder er grunnleggende ferdigheter i regning og IKT, sosial kompetanse og livsmestring.

Alle elevene har daglig fysisk aktivitet på timeplanen.

Skolens visjon: Auli Skole har et aktivt og inkluderende miljø, der alle elever skal gis mulighet til å oppleve samhørighet og læring.

Kalender

Se flere