Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Kontor: tlf: 63 91 24 77
SFO: tlf: 63 90 68 20

Rektor: Øivind Svendsen
Telefon: 63 91 24 79

Ass.rektor: Borghild Soløst
Telefon: 63 91 24 78  

Besøksadresse:
Lyngveien 16, 1929 Auli
Gymsal: Skredderstuvegen 13  

Aktuelt

Alle nyheter

Velkommen til Auli skole

Auli Skole er en barneskole med 220 elever ved skolestart 2016/17. Skolen ligger på Søndre Auli et tett befolket boligområde kalt Aulifeltet. Grensen til Sørum kommune går langs boligfeltet i sør, med Glomma og Rånåsfoss Kraftstasjon som nære naboer. 

Alle elevene har læringsbrett. Våre utviklingsområder er grunnleggende ferdigheter, vurdering for læring og klasseledelse.

Alle elevene har daglig fysisk aktivitet på timeplanen.

Skolens visjon: Auli Skole har et aktivt og inkluderende miljø, der alle elever skal gis mulighet til å oppleve samhørighet og læring.

Kalender

Se flere