Barn og unges læring står i sentrum for vår virksomhet.

Kontinuerlig utvikling og forbedring skal skape glede i hverdagen.

Vi har 8 barneskoler og 2 ungdomsskoler i Nes kommune, du kan finne mer informasjon om den enkelte skolen på skolenes nettsider.

Økt helsesøsterressurs i systemrettet og strukturert samhandling med skole ("et lag rundt eleven")

Dette er et prosjekt over 2 år som spesielt 4 barneskoler blir fulgt opp ekstra av helsesøsterressurs. I Nes er det Framtun, Fenstad, Østgård og Neskollen skole som er valgt ut. Les mer om prosjektet under: Et lag rundt eleven

 

Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

Hvilken skole hører vi til ? 

Alle elever i Nes blir tildelt skolested ved sin nærskole, les retningslinjene:
Retningslinjer tildeling skolested 

Grenseoppganger mellom skolene i henhold til nærskoleprinsippet finner du i lenka:
Kretsgrenser 

Oversikt over skolene i Nes

Ungdomsskoler:

 Runni Ungdomsskole Vormsund ungdomsskole 
Barneskoler:  Auli Skole  Fjellfoten skole
   Framtun skole  Fenstad skole
   Neskollen skole  Skogbygda skole
   Østgård skole  Årnes skole
 Voksenopplæring:  Voksenopplæring for Øvre Romerike