Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Barn og unges læring står i sentrum for vår virksomhet.

Kontinuerlig utvikling og forbedring skal skape glede i hverdagen.

Vi har 8 barneskoler og 2 ungdomsskoler i Nes kommune, du kan finne mer informasjon om den enkelte skolen på skolenes nettsider.

Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

Hvilken skole hører vi til ? 

Alle elever i Nes blir tildelt skolested ved sin nærskole, les retningslinjene:
Retningslinjer tildeling skolested 

Grenseoppganger mellom skolene i henhold til nærskoleprinsippet finner du i lenka:
Kretsgrenser 

Oversikt over skolene i Nes

Ungdomsskoler:

 Runni Ungdomsskole Vormsund ungdomsskole 
Barneskoler:  Auli Skole  Fjellfoten skole
   Framtun skole  Fenstad skole
   Neskollen skole  Skogbygda skole
   Østgård skole  Årnes skole
 Voksenopplæring:  Voksenopplæring for Øvre Romerike