Innhold

Større leieavtaler kan avtales individuelt

Badegjester til leid/reservert basseng betaler vanlig inngang om ikke annet er avtalt.

Alle lag og foreninger som ønsker å leie bassengtid her hos oss, må sende en søknad innen 1.Mai. Den kan sendes til post@nessvommehall.no 

Fakturering:

Avbestilling må skje senest 1 måned før bestilt bassengtid.Ved manglende oppmøte faktureres full pris.

 


Publisert: 27.07.2017 13:56:17
Sist endret: 27.07.2017 13:56