Landbrukskontoret

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Åpningstider

mandag - fredag
kl. 09.00 - 15.00
ellers etter avtale

Besøksadresse

Grønt Fagsenter Hvam
Hvamsvegen 696, 2165 Hvam

(all post sendes til rådhuset)

Aktuelt

Ny tiltaksstrategi for SMIL 2018-2021

Les mer »

Forvaltningsmerking av ulv i Nes kommune

Les mer »

Alle nyheter

Landbruk består av faggruppene jordbruk og skogbruk.
I hovedsak har landbrukskontoret ansvar for lovforvaltning etter jord, skog- og konsesjonslov, og forvaltning av statlige virkemiddelordninger over jordbruksavtalen. 

Ansatte 

Navn Telefon Mobil Stillingstittel
Sissel K. Løftingsmo 639 11 231 47 23 48 95 Avdelingsleder
Ståle Glad- Iversen 639 11 225 93 02 84 35 Fagansvarlig   skog/utmark
Pernille Aker 639 11 229 92 63 35 34 Landbruksveileder
Lise Gravermoen 639 11 227 48 25 20 37 Landbruksveileder
Maria T. Hammer 639 11 230 98 65 60 27 Landbruksveileder

Søknadsfrister

6. feb - Ekstra innbetaling skogfond

15. mars - Produksjonstilskudd (husdyr)

10. april - Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

1. mai - Godkjenning av vald og bestandsplanområde

15. okt - Produksjonstilskudd (areal og husdyr)

20. okt - Regionalt miljøtilskudd (RMP)

31. okt - Erstatning ved klimabetinget skade

1. des - Tilskudd til skogkultur

1. des - Bedriftsutviklingsmidler (IBU) til tradisjonelt landbruk (Innovasjon Norge)

 Løpende - Tilskudd til avløsning ved sykdom mv. (søk innen 3 måneder fra avløsningen fant sted)

Løpende - Tilleggsnæring i landbruket (Innovasjon Norge)

Rapporteringsfrister

9. jan - Fellingsresultater av elg, hjort og rådyr


Kalender

Se flere »