Landbrukskontoret

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Åpningstider

mandag - fredag
kl. 09.00 - 15.00
ellers etter avtale

Besøksadresse

Grønt Fagsenter Hvam
Hvamsvegen 696, 2165 Hvam

(all post sendes til rådhuset)

Aktuelt

Stormskader på skog

Skogeierne oppfordres til å gjøre oppryddingstiltak etter at sterk vind 10. - 11. august førte til mye vindfall. Kombinert med varm og tørr sommer er det stor risiko for oppblomstring av barkebiller.

Les mer »

Ny tiltaksstrategi for SMIL 2018-2021

Les mer »

Alle nyheter

Landbruk består av faggruppene jordbruk og skogbruk. I hovedsak har landbrukskontoret ansvar for lovforvaltning etter jord, skog- og konsesjonslov, og forvaltning av statlige virkemiddelordninger over jordbruksavtalen. 

Ansatte 

Navn Telefon Mobil Stillingstittel
Sissel K. Løftingsmo   47234895 Avdelingsleder
Ståle Glad- Iversen 63911225 93028435 Fagansvarlig skog/utmark
Gry Asp Solstad 63911229   Landbruksveileder
Lise Gravermoen 63911227 48252037 Landbruksveileder
Maria T. Hammer 63911230 98656027

Landbruksveileder

Ina K. Eriksen 63911231  

Landbruksveileder

Søknadsfrister

6. feb - Ekstra innbetaling skogfond

15. mars - Produksjonstilskudd (husdyr)

10. april - Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

1. mai - Godkjenning av vald og bestandsplanområde

15. okt - Produksjonstilskudd (areal og husdyr)

20. okt - Regionalt miljøtilskudd (RMP)

31. okt - Erstatning ved klimabetinget skade

1. des - Tilskudd til skogkultur

1. des - Bedriftsutviklingsmidler (IBU) til tradisjonelt landbruk (Innovasjon Norge)

Løpende - Tilskudd til avløsning ved sykdom mv. (søk innen 3 måneder fra avløsningen fant sted)

Løpende - Tilleggsnæring i landbruket (Innovasjon Norge)

Løpende - Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Rapporteringsfrister

9. jan - Fellingsresultater av elg, hjort og rådyr


Kalender

Se flere »