Friskliv- og Mestringssenteret i Nes

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Dette er et tjenestetilbud som inngår i kommunens folkehelsetilbud. Deltagerne får hjelp til å endre livsstil for å oppnå en bedret helse, via veiledning, treningskurs, ernæringskurs, mestringskurs og/eller strukturkurs. Tilbudet er en del av kommunehelsetjenesten og prioriteres i tråd med samhandlingsreformen. Dette er et lavterskeltilbud, hvor vi ønsker å ufarliggjøre trening og gi deltagerne en vennlig dytt for å komme i gang. Det er faktisk lite som skal til for å oppnå en stor helsegevinst! 

Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger oppfølging av helsepersonell til å endre levevaner og mestre sykdom. Ta kontakt med din fastlege for henvisning eller kontakt oss direkte. 

  • Helsesamtale før, under og etter perioden. Fokus på motivasjon, målsetning for treningsperioden og individuelt tilpasset treningsopplegg.
  • Har tilbud om tester ut i fra ønsker og behov.
  • Frisklivstreninger arrangeres inntil 4 ganger per uke hele året, både innendørs og utendørs.  Treningene ledes av fysioterapeuter. Det vil også bli undervisning i ulike temaer, blant annet treningslære, ergonomi og stavgang. Vi har også et egentreningstilbud.
  • "BraMat" kostholds- og ernæringskurs. Dette kurset gir deg kunnskap og inspirasjon til å begynne prosessen med å endre kostvaner. Totalt 5 kursøkter á 2 timer, samt 2 timer oppfølging 1 og 2 måneder etter kursslutt.
  • Strukturkurs. Et gruppetilbud hvor man gjennom veiledning jobber med å oppnå egne mål,      hovedsakelig innenfor fysisk aktivitet og kosthold. Totalt 8 kursøkter á 45 minutter + 1 oppfølgingstime etter kursslutt.
  • Aktiv A. Kurs som holdes av fysioterapeuter med sertifisering. Tilbud til personer med hofte- og kneartrose. Samarbeid med privatpraktiserende fysioterapeuter.
  • SALSA. Forskningsbasert prosjekt som drives av Diakonhjemmet. Tilbud til personer med fibromyalgi. 

Frisklivstilbudene er gratis, med unntak av:

"BraMat"-kurs koster kr. 300,- (inkluderer en kostholdsbok og matlaging).

Friskliv- og Mestringssenteret tar inn nye deltakere puljevis ca. 4 ganger i året. I perioder hvor det er stor pågang vil det kunne være noe ventetid før en kommer i gang med tilbudet.

Timeplaner, tidspunkt for kursoppstart og annen informasjon legges ut her på Nes kommune sine nettsider og på facebookgruppa "Friskliv Nes kommune i Akershus." Mindre oppdateringer og eventuelle endringer i det ukentlige opplegget vil bli lagt ut fortløpende på facebookgruppa.

Timeplan for trenings- og kurstilbud

 


Publisert: 19.09.2016 10:43:15
Sist endret: 15.06.2017 14:57