Innhold

Dette er et tjenestetilbudLogo Friskliv og Mestring som inngår i
kommunens folkehelsetilbud. Deltagerne
får hjelp til å endre livsstil for å oppnå en
bedret helse, via veiledning, treningskurs,
ernæringskurs, mestringskurs og/eller
strukturkurs. Tilbudet er en del av kommunehelsetjenesten og prioriteres i tråd med samhandlingsreformen. Dette er et lavterskeltilbud hvor vi ønsker å ufarliggjøre trening og gi deltagerne et vennlig dytt for å komme i gang. Det er lite som skal til for å oppnå en stor helsegevinst! 

Ta kontakt med din fastlege for henvisning eller kontakt oss direkte.

Frisklivsresept (for henviser)

Frisklivstrening

Frisklivstreninger arrangeres inntil 4 ganger per uke hele året, både innendørs og utendørs.  Treningene ledes av fysioterapeuter. Det vil også bli undervisning i ulike temaer, blant annet treningslære, ergonomi og stavgang. Vi har også et egentreningstilbud.

Helsesamtale

Helsesamtale gjøres før, under og etter perioden. Fokus på motivasjon, målsetning for treningsperioden og individuelt tilpasset treningsopplegg.

Har du hatt kreft og ønsker å komme i gang etter eller under behandling? Har du av andre årsaker nedsatt funksjon, og ønsker et tilbud for å komme i gang med trening? Da kan Friskliv- og Mestringssenteret sitt gruppetilbud være noe for deg.

Hva er "Aktiv etter kreft"?

"Aktiv etter kreft"-gruppa er ledet av fysioterapeut som også er sertifisert AKTIV-instruktør og /eller en idrettsfysioterapeut, og er et samarbeid med kreftkoordinator i kommunen. Målet med gruppa er å gi deg som er under behandling for eller har blitt behandlet for kreftsykdom veiledet gruppetrening slik at du kan komme i gang for å nå dine mål. Tanken er at man deltar noen ganger på gruppetreningen og deretter går over til et annet tilbud som passer deg videre. Eksempelvis frisklivstrening, trening på institutt/treningssenter eller egentrening. I tillegg til treningen tilbys det temaundervisning i løpet av deltakelsesperioden.

Hvor og når trener vi?

Vi gjennomfører gruppetrening hver mandag kl. 12:00-13:00 i Ergo- og fysioterapitjenesten sine lokaler på Nes Sykehjem.

Informasjonsskriv om Aktiv etter kreft-gruppa

Kontaktinformasjon:

Marion Evensen

Spesialfysioterapeut voksne og Friskliv.
Master i idrettsfysioterapi.
 

Kontor: 63 91 14 49

Send e-post

Mette Kristin Rolstad

Spesialfysioterapeut voksne og Friskliv.
Sertifisert Aktiv A-instruktør.
Instruktør i Aktiv mot kreft.

Kontor: 63 91 14 70

Send e-post

"Aktiv med lungesykdom"-gruppe

Treningen og kurset retter seg mot personer med KOLS, astma eller annen kronisk lungesykdom av mild eller moderat form.

Målet er at gruppedeltakerne skal erfare bevegelsesglede, bedre kondisjon og styrke, samt at de skal få økt kjennskap til egen lungesykdom.

Deltakerne får mulighet til å delta på én gruppetrening i uken sammen med to fysioterapeuter. Fokuset vil her være generell styrketrening, utholdenhet og avspenning. Det blir også temaundervisning rett etter treningen den siste torsdagen hver måned.

Hvor og når trener vi?

Vi gjennomfører gruppetrening torsdager fra kl. 13:30-14:30 i Ergo- og fysioterapitjenesten sine lokaler på Nes Sykehjem.

Informasjonsskriv om Aktiv med lungesykdom-gruppa

Kontaktinformasjon:

Marion Evensen

Spesialfysioterapeut voksne og Friskliv.
Master i idrettsfysioterapi.
 

Kontor: 63 91 14 49

Send e-post

Mette Kristin Rolstad

Spesialfysioterapeut voksne og Friskliv.
Sertifisert Aktiv A-instruktør.
Instruktør i Aktiv mot kreft.

Kontor: 63 91 14 70

Send e-post

Aktiv A-kurs (artroseskole)

Har du artrose og ønsker å delta på et kurs og oppfølgingsprogram? Dette er et mestringskurs til personer med symptomer og funn på artrose i hofte og/eller kne og er en grunnbehandling bestående av informasjon, trening og råd om vektreduksjon (hvis nødvendig).

Aktiv A-kurset er ledet av fysioterapeuter som også er sertifiserte AKTIV A-instruktører.

Du kan lese mer om Aktiv A på nettsiden:  Aktivmedartrose.no

 
Kontaktinformasjon:

Berit Anita Køhler

Spesialfysioterapeut voksne og
Friskliv. Sertifisert Aktiv A-instruktør.
 

Kontor: 63 91 14 48                     

Send e-post

Mette Kristin Rolstad

Spesialfysioterapeut voksne og Friskliv.
Sertifisert Aktiv A-instruktør.
Instruktør i Aktiv mot kreft.

Kontor: 63 91 14 70

Send e-post

 Wenche Nabben Logna

Spesialist i nevrologisk fysioterapi 
MNFF voksne og Friskliv.
Sertifisert Aktiv A-instruktør.

Kontor: 63 91 14 48

Send e-post

Strukturkurs

Et gruppetilbud hvor man gjennom veiledning jobber med å oppnå egne mål, hovedsakelig innenfor fysisk aktivitet og kosthold. Totalt 8 kursøkter á 45 minutter + 1 oppfølgingstime etter kursslutt.

"BraMat" kostholds- og ernæringskurs

Kostholdskurset «Bra mat for bedre helse» er et inspirasjonskurs utviklet av Helsedirektoratet. Kurset er basert på de nasjonale kostholdsanbefalingene og vektlegger kostholdsendring over tid under mottoet: «Små skritt – stor forskjell». Kurset skal være en god start for å få til varig endring av kostholdet, og er både teoretisk og praktisk. Evaluering viser at kurset gjør det enklere å planlegge sunne måltider og bidrar til å endre matvaner.
 

Kurs 1: Bra mat Friskliv

For deltakere ved Friskliv- og mestringssenteret. Første kursdag høsten 2019 er 8. november.

Hvor: I Friskliv- og Mestringssenteret sine lokaler på Nes sykehjem

Innhold: 5 fredager kl. 09:30-11:30, hvorav en samling er med praktisk matlaging

Kostnad: kr 500 ,-

Kursholder: Klinisk ernæringsfysiolog

Ta kontakt med oss i Friskliv- og mestringssenteret for å melde deg på kurset.

 

Kurs 2: Bra mat foreldre (nytt 2019)

Fra om med i år tilbyr vi og en egen kursrekke tilpasset foreldre i barneskolen. Oppstart er onsdag 9. oktober. Mer informasjon om foreldrekurset i vedlagt brosjyre. Dette kurset er gratis.
 

Bramat-kurs for foreldre

Søvnkurs

Vi holder søvnkurs ved forespørsel fra deltakere.

"Tobakksfri" snus- og røykesluttkurs

Deltakere som ønsker hjelp til å slutte med tobakk kan få individuell oppfølging av dette under perioden.

Kurs i mestring av depresjon (KID-kurs)

Friskliv- og Mestringssenteret holder kurs i mestring av depresjon, i samarbeid med Nes kommunes avdeling for psykisk helse, rus og avhengighet. Ønsker du mer informsjon om dette kurset tar du kontakt med oss.

Frisklivstilbudene er gratis, med unntak av:

  • "BraMat"-kurset vil fra og med høsten 2019 koste kr. 500,- (inkluderer en kostholdsbok og matlaging).
  • Aktiv A-kurset vil fra og med høsten 2019 koste kr. 500,-.

Friskliv- og Mestringssenteret tar inn nye deltakere fortløpende. I perioder hvor det er stor pågang vil det kunne være noe ventetid før en kommer i gang med tilbudet.

Timeplaner, tidspunkt for kursoppstart og annen informasjon legges ut her på Nes kommune sine nettsider og på facebookgruppa "Friskliv Nes kommune i Akershus." Mindre oppdateringer og eventuelle endringer i det ukentlige opplegget vil bli lagt ut fortløpende på facebookgruppa.

 

Timeplan for trenings- og kurstilbud sommeren 2019

Timeplan for trenings- og kurstilbud høsten 2019

Hvor holder vi til?

Friskliv- og Mestringssenteret i Nes har lokaler på Nes sykehjem i Hagaskogveien 19, 2150 Årnes. Vi har egen inngang, til venstre for hovedinngangen til sykehjemmet.

Hvem er vi i Friskliv- og Mestringssenteret?

Berit Køhler

Spesialfysioterapeut

Sertifisert Aktiv A-instruktør

 

Gry Irene Skodje

Klinisk ernæringsfysiolog

 

 

Ingvild Solberg Kvam

Klinisk ernæringsfysiolog

 

 

Marion Evensen

Spesialfysioterapeut

Master i idrettsfysioterapi

 

 

Mette Rolstad

Spesialfysioterapeut

Sertifisert Aktiv A-instruktør

Instruktør i Aktiv mot kreft

 

Wenche Nabben Logna

Spesialist i nevrologisk 
fysioterapi MNFF

Sertifisert Aktiv A-instruktør

 


Publisert: 19.09.2016 10:43:15
Sist endret: 12.06.2019 10:22