Familiens hus

Besøksadresse: 
Seterstøavegen 2B (Sparebankgården).

Tlf: 66104500

Epost: familiens.hus@nes-ak.kommune.no

Virksomhetsleder: Anne Lise Bruteig

Informasjon Familiens hus koronavirus -nettsidene.pdfVi på Familiens hus ønsker å fremme helse for barn, unge og foreldre ut fra en helhetlig livssituasjon, og styrke barn og ungdoms oppvekstvilkår.

Vi ønsker å legge til rette for nettverksskapende aktiviteter, og være en møteplass for foreldre, barn og unge bosatt i Nes kommune. 

Familiens hus består av avdelingene:

  • helsestasjon
  • skolehelsetjeneste
  • barneverntjenesten
  • åpen barnehage og nettverksarbeid

Vi samarbeider også med andre faggrupper i og utenfor kommunen.

Viktig informasjon om åpningstider og tilbud på Familiens hus!

Familiens hus har redusert aktiviteten fra mandag 16. mars, og begrenser driften til det nødvendige

Les om endringene her

Informasjon om påsken 2020 på Familiens hus

 

 

Telefontid:

Mandag til fredag:  kl. 08:00-10:00 og kl. 13:00-15:00 

Telefontid HFU: Torsdag 26/3 og torsdag 2/4 kl. 14.30-17.00. Du kan da snakke med helsesykepleier

Vibeke Bang på tlf: 474 63 846

 

Velkommen innom!