Familiens hus

Besøksadresse: 
Seterstøavegen 2B (Sparebankgården).

Tlf: 66104500

Epost: familiens.hus@nes-ak.kommune.no

Virksomhetsleder: Anne Lise Bruteig

Vi på Familiens hus ønsker å fremme helse for barn, unge og foreldre ut fra en helhetlig livssituasjon, og styrke barn og ungdoms oppvekstvilkår.

Vi ønsker å legge til rette for nettverksskapende aktiviteter, og være en møteplass for foreldre, barn og unge bosatt i Nes kommune. 

Familiens hus består av avdelingene:

  • helsestasjon
  • skolehelsetjeneste
  • barneverntjenesten
  • åpen barnehage og nettverksarbeid

Vi samarbeider også med andre faggrupper i og utenfor kommunen.

Åpningstid:
Mandag - fredag: kl. 08:00 - 15:30

Velkommen innom!