Nytt i biblioteket

Nytt i biblioteket

 • Fridtun, Kristin : Språket er ei bukse : om biletbruken i norsk språkdebatt

  I denne boka undersøker Kristin Fridtun ordbruken til norske språkdebattantar gjennom 200 år. Funna hennar kastar nytt lys over gamle diskusjonar: frå Ivar Aasen og Knud Knudsen til Ragna Nielsen og Arnulf Øverland, heilt fram til dagens kommentarfeltskribentar. Felles for dei alle er bruken av bilete når dei snakkar om språk. Er slik metaforbruk berre språkleg pynt? Eller seier det noko grunnleggande om kva språket faktisk er? Fridtun viser korleis oppfatningane våre om kva språket er legg føringar for dei språkpolitiske synspunkta våre. Omtalen er utarbeidd av BS.

 • Mørkhagen, Sverre : Ibsen : '... den mærkelige Mand'

  Henrik Ibsen var en motsetningsfylt mann. Han var reservert det ene øyeblikket og kravstor det neste. Han var usikker, sky og underdanig, men også sjenerøs, skarpsindig og briljant. Som dikter var han nyskapende og genial, søkende og billedrik. Henrik Ibsen skapte noe nytt i tiden med sin diktning. Han skapte det borgerlige drama. Litteraturen hadde så langt skildret lidenskapene hos konger og prinser i store romantiske vendinger, mens Ibsen skapte scenedrama med de samme brytningene hos vanlige mennesker i hjemmekjente omgivelser. Omtalen er utarbeidet av BS.

 • Lund, Thure Erik : Romutvidelser : essays

  I denne essaysamlingen ser Thure Erik Lund på forfatternes rolle i verden, kunsten og framtida. Han stiller spørsmålene: Er Knut Hamsun egentlig en god forfatter? Kan man spå framtidas språk? Og klimakrisen - er den noe å bale med for skjønnlitterære forfattere? Er det forresten mulig for natur og teknologi å smelte sammen? Hvorfor er man nødt til å gå sine egne veier og oppsøke isolasjonen for å klare og skrive noe viktig? Og hvordan ble vi til et gigantisk «vi»? Omtalen er utarbeidet av BS.

 • Michalsen, Bård Borch : Verbene som beveger verden

  Det ligger stor makt i ordvalgene våre, og verbene setter forfatteren høyest av alle ordklassene. Han skriver at Cæsar skrev enkelt og vakkert ved å bruke verbene - Veni, vidi, vici, for å fortelle historien om sin seier etter slaget. Boken tar for seg historien fra verbenes opprinnelse og personlighet til hjerneforskningens verbale funn. Forfatteren skriver også om flere kjente sitat hvor verbene har en avgjørende betydning. Omtalen er utarbeidet av BS.

 • Nergård, Jens Ivar : Dialoger med naturen : etnografiske skisser fra Sápmi

  Historien er bygget opp rundt etnografiske skisser fra et læstadiansk bygdesamfunn i Troms, en sameby i Lappland og en sjøsamisk gård i Finnmark. Her har folk en livsrytme og livsanskuelse som er sterkt preget av naturen. Naturens sårbarhet er en del av deres egen sårbarhet, og samisk fortellingsmateriale appellerer til ansvar for natur, dyr og medmennesker. Etter mer enn hundre år med fornorskning har tiden etter 1970 vært preget av rehabilitering og modernisering. I arbeidet med å huske overgrep og å bearbeide dem, har samisk fortellermateriale vært avgjørende. Omtalen er utarbeidet av BS.

 • Auður Ava Ólafsdóttir : Frøken Island

  Året er 1963 og bokens hovedperson Hekla flytter fra utkantstrøket Dalir og inn til den homofile barndomskameraten Jon John i Reykjavik. Med seg på flyttelasset har hun skrivemaskinen. Hekla vil bli forfatter, men det er ikke så enkelt på den tiden hvor menn fødes som poeter og kvinner får tilbud om å bli Miss Island. Vennskapet med Jon John forsterkes av begges opplevelse av utenforskap. Sammen legger de ut på en reise for å finne sin plass i tilværelsen. Omtalen er utarbeidet av BS.

 • Horst, Marc ter : Palmer på Nordpolen

  Klimaet er alltid i endring. For 50 millioner år siden vokste det palmer nær Nordpolen. Da dinosaurene levde var det mye varmere enn nå, og i istida var det mye kaldere. Men det er forskjell på klimaendringene som har skjedd tidligere og det som foregår på kloden i dag. Alle snakker om klimaendringer, og i denne boka får man greie på hvorfor, og kanskje ender man opp med å vite litt mer enn de fleste som snakker om det. Her fortelles det om kupromp og biler, kranglete forskere og modige oppfinnere, palmer og isfjell, orkaner og vindmøller, og hvordan vi sammen kan løse problemene og redde fremtiden. Sakprosa for mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.

 • Krug, Nora : Heimat : et tysk familiealbum

  Gjennom en unik blanding av tegneserie, utklippsbok og memoar utforsker Nora Krug sannheten om sin egen families krigshistorie i Nazi- Tyskland. I prosessen forteller hun historien til en hel generasjon. Krug vokste opp i Karlsruhe flere tiår etter krigen, men kjente på en ambivalens knyttet til hjemlandets nære fortid. På sine ungdomsreiser utløste den tyske aksenten sterke følelser hos menneskene hun møtte. Og sytten år etter at hun forlot Tyskland for å bo i USA, innså Nora at hun ikke fullt ut kunne forstå seg selv uten å konfrontere fortiden. I Heimat dokumenterer hun sin egen reise tilbake, der hun langsomt avdekker hva familien hennes faktisk gjorde under krigen. Heimat er en kraftfull, vakkert illustrert og lyrisk fortalt grafisk memoar - en meditasjon over søkenen etter kulturell identitet, over betydningen av historie og følelsen av å høre hjemme. Det er en bok som gjør et varig inntrykk på leseren.

  Vinner av den amerikanske kritikerprisen 2018.

 • Wallace-Wells, David : Den ubeboelige planeten : en fortelling om fremtiden på jorden

  Hvis ikke vi mennesker forandrer våre måter å leve på, vil deler av jorden være ubeboelig mot slutten av dette århundre, hevder forfatteren. Det at havnivået stiger, skogbranner ødelegger både eiendommer og natur, stormer herjer, er bare begynnelsen. Det vil bli mye verre. Han ser på hva verdens klimaforskere mener om fremtiden for planeten vår når de er helt ærlige. Vi må ta grep nå så ikke våre barn får en ubrukelig klode. Omtalen er utarbeidet av BS.

 • Diamond, Jared : Opp av asken : vendepunkter for nasjoner i krise

  I boka spør forfatteren - kan nasjoner møte akutte kriser på nesten samme måte som enkeltpersoner takler traumer? Han sammenligner hvordan seks nasjoner har overlevd dramatiske omveltninger, Japans tvungne åpning mot Vesten i 1853, Vinterkrigen i Finland, statskuppene i Chile og Indonesia og omveltningene i Tyskland og Australia etter krigen. Landene taklet disse krisene ved å innta nye nasjonale identiteter. Ved å gjøre selektive endringer gjorde de krisene om til viktige vendepunkter i sin historie. Vi står i dag overfor ulike kriser, demokratiet i USA er under press, jordas ressurser minker, ulikheter øker og klimakrisen truer. Diamond mener at det er vår evne til å lære av fortiden som kan bli vendepunktet som redder oss. Omtalen er utarbeidet av BS.

 • Guttu, Jon : Carsten Boysen : en rettferdig boligpolitikk

  CARSTEN BOYSEN (1909-1996) var en annerledes arkitekt. Han brukte sine rike evner i kamp for sosial rettferdighet, spesielt i boligspørsmål. Gjennom livet virket han som leieboeraktivist, skribent, politiker, kooperatør og som boligforsker. Hvem var han og hva ville han? I denne biografien legges hovedvekten på hans faglige aktiviteter og gjennom dette gir den et innblikk i boligdebatten i før- og etterkrigsårene. Samtidig er Boysens personlige utvikling fascinerende. Han satset aldri på karriere, men fulgte sine idealer til den bitre slutt på tross av dårlig økonomi og helseproblemer. I dagens Norge bor de fleste av oss godt. Samtidig ser vi skjevheter og urettferdighet av samme slag som Boysen tok fatt i for nærmere 80 år siden: Forskjellene øker og svaktstilte boligsøkere er sjanseløse på boligmarkedet. Det bygges mye smått og dårlig. Leieboere opplever usikre og dårlige boforhold. Vi hadde trengt fagfolk av Boysens støpning også i dag. Carsten Boysen etterlot seg et rikholdig arkiv, og det har vært forfatterens oppgave å tegne et mest mulig realistisk bilde av foregangsmannen og det han stod for. Forfatteren Jon Guttu er mangeårig boligforsker ved Byggforsk og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Han har særlig studert boligutviklingen i etterkrigstiden og blant annet skrevet boka Boligvisjoner (2011) om de ideene fagfolk ville realisere i etterkrigstidens Norge.