Innhold

Vedtekter og betalingsreglement for kommunale barnehager

Barnehagene driftes i samsvar med barnehageloven med tilhørende forskrifter, øvrige gjeldende lovverk, kommunale vedtak og planer.

Les vedtekter og betalingsreglement for kommunale barnehager


Publisert: 17.01.2017 10:55:00
Sist endret: 17.01.2017 10:55