Barnehagene i Nes

Velkommen til barnehagene i Nes

Nes kommune har 18 barnehager, 3 kommunale, 15 private og 1 åpen barnehage. To nye barnehager er på gang, Læringsverkstedet Øvre Neskollen barnehage (drifter per d.d. i midlertidige lokaler i Hvamsvegen 680) og Årnes barnehage (erstatter Svarverud barnehage). Udnes naturbarnehage utvider dagens barnehage og vil bli for barn i alderen 0 - 6 år. 

Barnehagene varierer i størrelse og pedagogisk innhold og har ulike driftsformer og åpningstider. Beliggenhet og kontaktinformasjon for alle barnehagene finner du i lista under. Mer informasjon om den enkelte barnehage vil du få ved å velge/klikke på denne. Du vil også kunne finne mer informasjon om de ulike barnehagene på barnehagefakta.no.

Kommunale barnehager:

Auli barnehage

"Lek og lær, vær den du er!"

Auli barnehage er en kommunal barnehage i sambruk med Auli grendehus.
Nes kommune leier lokalene til barnehagedrift.

Vi holder til i ytterkanten av Søndre Auli boligfelt, med skog og bondegårder i nærheten.I gangavstand fra barnehagen ligger Korsdalen barnehage og Auli barneskole, og i nærheten har vi Auli senter med bl.a dagligvare, lege, bank og post.

 

" I Auli barnehage styrker vi barnas selvbilde gjennom lek og læring, slik at alle barn skal trives og har det gøy!"

 Kontakt: Auli barnehage

 

Skogbygda barnehage

Skogbygda barnehage er en kommunal barnehage. 
Barnehagen ligger i ytterkanten av Skogrand boligfelt. I gangavstand fra barnehagen ligger Skogbygda barneskole,fotballbane, butikk, skogsområder og jorder, lysløype, kirke m.m.

 

Vi legger vekt på å være deltakende og lekende voksne på en anerkjennende måte

Kontakt: Skogbygda barnehage

 

Svarverud barnehage:

Svarverud barnehage er kommunens eldste barnehage med en stor og spennende utelekeplass som gir mulighet for mange utfordringer året rundt.

Barnehagen ligger i et eldre boligområde med kort veg til Årnes sentrum med Årnes brygge, Kulturhuset med kino og bibliotek. 
I umiddelbar nærhet av barnehagen har vi gode turmuligheter i Hofsrudskogen, Fossumskogen og Lilleskogen ved Nes Sykehjem.

 

Vår barnehage kjennetegnes av et personale med lang erfaring, høy kompetanse, evne og vilje til å utvikle seg, og som viser mye glede og humor, varme og omsorg.

Kontakt:Svarverud barnehage

 

Åpen barnehage

Gå til siden Åpen barnehage, Familiens hus

Private barnehager:

Hoppensprett Brårud barnehage

Espira Fenstad barnehage

Hoppensprett Fjellfoten barnehage

Læringsverkstedet Haga barnehage

Husmo barnehage

Espira Kløverenga barnehage

Korsdalen barnehage, avdeling Auli

Korsdalen barnehage, avdeling Hagadalen

Læringsverkstedet Øvre Neskollen barnehage

Norlandia Neskollen barnehage, Melkevegen

Norlandia Neskollen barnehage, Tellusvegen

Espira Opaker barnehage

Tomteråsen barnehage

Hoppensprett Udnes naturbarnehage

Vormsund barnehage