Barnehagene i Nes

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Velkommen til barnehagene i Nes

Nes kommune har 18 barnehager, 3 kommunale, 15 private og 1 åpen barnehage. 

Barnehagene varierer i størrelse og pedagogisk innhold og har ulike driftsformer og åpningstider. Beliggenhet og kontaktinformasjon for alle barnehagene finner du i lista under. Mer informasjon om den enkelte barnehage vil du få ved å velge/klikke på denne. Du vil også kunne finne mer informasjon om de ulike barnehagene på barnehagefakta.no.

Kommunale barnehager:

Auli barnehage
Vi holder til i ytterkanten av byggefeltet på Auli, med skog og bondegårder i nærheten. Vi ligger i gangavstand til Korsdalen barnehage og Auli barneskole. 
Vår visjon er "Lek og lær, vær den du er!"
Vi legger vekt på at barna møter et trygt og erfarent personale som er opptatt av at barna skal få opplevelsen av egenverd og mestring.

Kontakt: Auli barnehage    

Styrer: Eva Hammeren
Adresse: Grendehusvegen 1, 1929 Auli 
Telefon: 63 90 63 25

Skogbygda barnehage
Barnehagen ligger i ytterkanten av Skogrand boligfelt. I gangavstand fra barnehagen ligger Skogbygda barneskole, fotballbane, butikk, skogsområder og jorder, lysløype, kirke m.m.
Vi legger vekt på å være deltakende og lekende voksne på en anerkjennende måte.

Kontakt: Skogbygda barnehage

Styrer: Nina A. Bråthen
Adresse: Skograndvegen 13, 2164 Skogbygda
Telefon: 63 90 87 10 

Årnes barnehage:
Årnes barnehage er kommunens nyest barnehage med en stor og spennende utelekeplass som gir mulighet for mange utfordringer året rundt. Barnehagen ligger ved Neshallen med kort veg til Årnes sentrum med Årnes brygge, Kulturhuset med kino og bibliotek. 
Vår barnehage kjennetegnes av et personale med lang erfaring, høy kompetanse, evne og vilje til å utvikle seg, og som viser mye glede og humor, varme og omsorg.

Kontakt: Årnes barnehage

Styrer: Grethe Skårerhøgda
Adresse: Kjuushagen 11, 2150 Årnes
Telefon: 995 65 471

Vedtekter

Planleggingsdager


Åpen barnehage

Gå til siden Åpen barnehage, Familiens hus

Private barnehager:

Espira Fenstad barnehage

Espira Kløverenga barnehage

Espira Opaker barnehage

Hoppensprett Brårud barnehage

Hoppensprett Fjellfoten barnehage

Hoppensprett Udnes naturbarnehage

Korsdalen barnehage, avdeling Auli

Korsdalen barnehage, avdeling Hagadalen

Læringsverkstedet Haga barnehage

Læringsverkstedet Husmo barnehage

Læringsverkstedet Øvre Neskollen barnehage

Norlandia Neskollen barnehage, Melkevegen

Norlandia Neskollen barnehage, Tellusvegen

Tomteråsen barnehage

Vormsund barnehage