Barnehagene i Nes

Velkommen til barnehagene i Nes

Nes kommune har 19 barnehager; 3 kommunale, 16 private og 1 åpen barnehage. Læringsverkstedet Husmo barnehage flytter til Runni, høsten 2020. 

Barnehagene varierer i størrelse og pedagogisk innhold og har ulike driftsformer og åpningstider. Beliggenhet og kontaktinformasjon for alle barnehagene finner du i lista under. Mer informasjon om den enkelte barnehage vil du få ved å velge/klikke på denne. Du vil også kunne finne mer informasjon om de ulike barnehagene på barnehagefakta.no.

Kommunale barnehager:

Auli barnehage


Vi holder til i ytterkanten av byggefeltet på Auli, med skog og bondegårder i nærheten. Vi ligger i gangavstand til Korsdalen barnehage og Auli barneskole. 
Vår visjon er "Lek og lær, vær den du er!"
Vi legger vekt på at barna møter et trygt og erfarent personale som er opptatt av at barna skal få opplevelsen av egenverd og mestring.

Kontakt: Auli barnehage    

Styrer: Eva Hammeren
Adresse: Grendehusvegen 1, 1929 Auli 
Telefon: 66 10 45 70

Skogbygda barnehage


Barnehagen ligger i ytterkanten av Skogrand boligfelt. I gangavstand fra barnehagen ligger Skogbygda barneskole, fotballbane, butikk, skogsområder og jorder, lysløype, kirke m.m.
Vi legger vekt på å være deltakende og lekende voksne på en anerkjennende måte.

Kontakt: Skogbygda barnehage

Styrer: Nina A. Bråthen
Adresse: Skograndvegen 13, 2164 Skogbygda
Telefon: 66 10 45 80  

 

Årnes barnehage


Årnes barnehage er kommunens nyest barnehage med en stor og spennende utelekeplass som gir mulighet for mange utfordringer året rundt. Barnehagen ligger ved Neshallen med kort veg til Årnes sentrum med Årnes brygge, Kulturhuset med kino og bibliotek. 
Vår barnehage kjennetegnes av et personale med lang erfaring, høy kompetanse, evne og vilje til å utvikle seg, og som viser mye glede og humor, varme og omsorg.

Kontakt: Årnes barnehage

Styrer: Grethe Skårerhøgda
Adresse: Kjuushagen 11, 2150 Årnes
Telefon: 995 65 471

Vedtekter

Planleggingsdager


Åpen barnehage

Gå til siden Åpen barnehage, Familiens hus

Private barnehager:

Espira Evangtunet barnehage

Espira Evangtunet er en 5 avdelings barnehage som åpner 29.august 2019. Barnehagen ligger i tett tilknytning til de nye boligområdene ved Evangveien rett i utkanten av Årnes sentrum.

Barnehagens satsingsområder er språk, realfag og bevegelse. Barnehagen vil også ha et eget forskerrom og tumlerom. Barnehagens uterom vil være tilrettelagt og utfordrende både for småbarn og storebarn, med blant annet en sykkelbane og sandland.

Barnehagen er en fullkostbarnehage som serverer 3 sunne og ernæringsmessig godt sammensatte måltider.

Espira Fenstad barnehage

Vårt hovedfokus er å drive barnehager av høy kvalitet, med sterk vekt på god kompetanse hos personalet gjennom kurs og lederutvikling.

 

Espira Kløverenga barnehage

Vi ligger nær Årnes sentrum hvor vi har bibliotek, kino, butikker, brannstasjon, kulturhus og mye annet som vi 
benytter i vårt daglige arbeid med barna. 

 

Espira Opaker barnehage

Vi har natur og friluftsliv, kunst, kultur og kreativitet som satsningsområder. Barnehagen har  eget kor; Oppaker dur og moll, som alle barn over 3 år kan delta i. En gang i uken benytter barnehagen Flerbrukshuset/ gymsalen som ligger tett inntil barnehagen

Hoppensprett Brårud barnehage

Barnehagen holder til i det som tidligere var Brårud skole og 
har stor boltreplass både inne og ute. Her har vi et variert uteområde som vi bruker aktivt hele året! Vi har egen gapahuk med bålplass, skogen i umiddelbar nærhet, ballbinge og to store fotballbaner. 
Vi er opptatt av å gi de gode opplevelser med turer i nærmiljøet!

Hoppensprett Fjellfoten barnehage

Vi holder til i det som var Fjellfoten Grendehus og har flotte skogs- og friluftsområder i umiddelbar nærhet. Skogen er vårt nærmiljø og ligger der som et eldorado for nysgjerrighet og lek. 

Hoppensprett Udnes naturbarnehage

Vi har akkurat flyttet inn i vår splitter nye, flotte barnehage! 
Her er både husrom og hjerterom til alle mellom 0 og 6 år!
Vi har aktivitetstilbud i barnehagetiden som hjelper foresatte 
med tidsklemma uten at det koster noe ekstra! 

Korsdalen barnehage, avdeling Auli

Barnehagen ligger nederst på Auli feltet, med skog og jorder tett inntil. Vår visjon er å være «En barnehage med rom for alle», hvor alle skal føle seg inkludert og oppleve mestring og vekst. Foreldrene er eiere og barnehagen drives av et eierstyre. Barnehagen har et stabilt og godt utdannet personale, med god voksentetthet og avdelings struktur. Vi samarbeider tett med Auli skole om god skolestart. Barnehagen driver også sin egen realfagsavdeling for førskolebarna, på Elvehaug på Haga, @pi parken Nes. 

 

Korsdalen barnehage, avdeling Hagadalen

Barnehagen ligger i Haga samfunnshus, med tilknytning til skog og landbruk.  Vår visjon er å være «En barnehage med rom for alle», hvor alle skal føle seg inkludert og oppleve mestring og vekst. Foreldrene er eiere og barnehagen drives av et eierstyre. Barnehagen har et stabilt og godt utdannet personale, med god voksentetthet og avdelings struktur. Vi samarbeider tett med Framtun skole om god skolestart. Barnehagen driver også sin egen realfagsavdeling for førskolebarna, på Elvehaug på Haga, @pi parken Nes.

 

 

Læringsverkstedet Haga barnehage   
Vi er en tradisjonell barnehage med flotte omgivelser. Vi har stort fokus på å ha hjerte for hverandre, og jobber for å få verdens viktigste verdier til å vokse i deres eget tempo. 

             

Læringsverkstedet Husmo barnehage    

Vi ligger sentralt til på Årnes i gangavstand til landbruk, skog og Årnes sentrum som har bibliotek, park, butikker, kino m.m. Barnehagen er den minste på Årnes, og har utdannede barnehagelærere i variert alder. Barnehagen lærer barna bl.a. hvor maten kommer fra ved å ha det vi 
kaller for "Gøy på landet-uker".

Læringsverkstedet Øvre Neskollen barnehage

Vi er en barnehage der sosialt samspill og natur går hånd i hånd. Vi fremmer barns læring gjennom lek og jobber hardt for et godt sosialt miljø for liten og stor

 

Norlandia Neskollen barnehage, Tellusvegen

Med livslang lyst til lek og læring i Neskollen barnehage! Vi tar barna på alvor i barnehagehverdagen; de blir sett og hørt, og deres meninger blir vektlagt.

'

Norlandia Neskollen barnehage, Melkevegen

Gjennom trygg tilknytning gir vi barna de beste muligheter for å være nysgjerrige, kreative og idéskapende. La oppdagelsene begynne!!

 

Tomteråsen barnehage

Vi er en foreldre-eid Reggio Emilia inspirert barnehage, med stort fokus på medvirkning og små barnegrupper. Vi har egen lavvo og turgruppe som går på tur flere ganger i uken. Kjøkkenassistenten vår lager alle middager fra bunnnen av, og vi baker brød hver dag.

Vormsund barnehage

Vi er en barnehage med 4 avdelinger som er eiet av de foreldrene som har barn i barnehagen. Vi har erfarne barnehagelærere, stabilt personale, små barnegrupper, stort uteområde og oppgraderte lokaler.