Innhold

Midtkammerbussen 26.07 går sør i Vormadalen og på denne garden får vi komme inn og se bygningen som ble reist etter brannen i 1947. Eiendommen var skysstasjon i over 100 år og huset mange kongelige på deres veg fra Stockholm til Christiania. På eiendommen finner du også et grustak som tidligere var ekserserplass og senere festplass. Hva heter garden?

Svar sendes innen 14.07. til husergard@gmail.com. Premie for riktig svar er en bong med gratis kaffe og biteti på et av arrangementene under Vegalangs i Vormadalen.


Publisert: 01.07.2019 14:32:29
Sist endret: 01.07.2019 14:32