Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Her finner du ulike kanaler for å melde inn feil og varsling av kritikkverdige forhold.

 

Gatelys

Her kan du melde inn feil på ett eller flere punkter

meld feil: Gatelys

Kommunal veg 

Riks- og fylkesveg meldes til telefon 175
Se trafikkmeldinger
Vakttelefon:  920 23 116 (1.10-31.5)
 
meld feil: Kommunal veg


Renovasjon


Esval Miljøpark KF  har ansvaret for alle våre aktiviter innenfor avfall og gjenvinning. Meld inn evt. feil via lenken.

 
Meld feil: Renovasjon
 

Septik

Vakttelefon Kloakk/avløp/renseanlegg: 951 64 300
For ekstratømming kontakt Brd. Stenskjær A/S: 906 15 429.
Øvrige feil kan meldes via lenken

Meld feil:Septik

Vannlekasje

Vannlekasje innen Nes kommunale vannverks forsyningsområde  ring vakttelefonen: 924 98 048
eller innen Årnes vannverks forsyningsområde ringer du: 63 90 90 80.
For andre feil kan du melde dette via lenken

Meld feil: Vannlekasje

Tette avløp

Vakttelefon: Kloakk/avløp/renseanlegg: 951 64 300

Meld feil: Tette avløp

 

Varsling av kritikkverdige forhold 

 

Skjema: Varsel om kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold er mulig både for ansatte og innbyggere i Nes kommune.

Varslingsrutinene skal legge til rette for at kommunen mottar informasjon om kritikkverdige forhold og at denne informasjonen blir behandlet på en måte som fører til nødvendig endring.

Det anbefales at varslingen går tjenestevei, men i enkelte tilfeller kan det være behov for å varsle eksternt. Det er derfor inngått avtale med Romerike Revisjon som siste varslingsinstans.

Det legges altså til rette for at også innbyggere kan varsle om kritikkverdige forhold. Selv om varsling i arbeidsmiljølovsammenheng omhandler ansatte, anses det viktig å tilrettelegge for at også innbyggere kan varsle. Det kan avverge korrupsjon, og medføre at innbyggerne oppfatter kommunen som en åpen organisasjon som inngir tillit.

Følgende legges til grunn i de nye varslingsrutinene: 

Ansatte og innbyggere oppfordres til å benytte elektroniske skjema ved varsling om kritikkverdige forhold.

Hvis varsling tjenestevei ikke nytter, kan varsling alternativt fremsettes til Romerike revisjon:

Post: Romerike revisjon IKS, Ringvegen 4, 2050 Jessheim
E-post til: Advokat Øyvind Schage Førde på adresse: oyvind.schage.forde@romerikerevisjon.no eller avdelingsleder for forvaltningsrevisjon: oddny.nordvik@romerikerevisjon.no 
Telefon:
Advokat Øyvind Schage Førde: mobil 452 56 55

Dokumentsenteret er mottak for varslinger som kommer via revisjonen. Varslingen fremsettes for videre behandling til varslingssekretariatet som bestående av hovedverneombud, personalsjef og rådmann.

Varsling om politikere fremsettes til kontrollutvalget for behandling. 

 

 

 

 


Publisert: 03.02.2017 23:22:39
Sist endret: 03.02.2017 23:22