Innhold

Gebyrregulativ 2019

Satser per måned for foreldrebetaling i kommunale barnehager

Gjeldende fra 01.08.2019:

1/2 plass vekselvis 
2 og 3 dager pr uke

2 dager pr uke

3 dager pr uke 4 dager pr uke 5 dager pr uke
1 672 1 338 2 006 2 675 3 040

Redusert foreldrebetaling, 6 % av husholdningens person- og kapitalinntekt, under 533 500 kr

Betaling 11 måneder i året, perioden 1/7 - 31/7 er betalingsfri.

Søskenmoderasjon:

 • 30 % moderasjon for barn nr. 2
 • 50 % moderasjon for 3. og eventuelt flere barn

Det gis samme type søskenmoderasjon til foreldre med privat barnehageplass.

 

Kost - per måned
1/2 plass 2 dager pr uke 3 dager pr uke 4 dager pr uke 5 dager pr uke
160 132 183 263 308

Egenandeler og priser for SFO

Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO) pr måned

Gjeldende fra 01.01.2019

  PRIS
Hel plass, over 12 timer pr uke 3 085
Halv plass, under 12 timer pr uke 1 970
Mat, uansett plasstype 195
SFO i ferier og fridager, pr halvår 1 143

Søskenmoderasjon:

 • 30 % moderasjon for barn nr. 2
 • 50 % moderasjon for 3. og eventuelt flere barn

Egenandeler og priser for helse- og omsorgstjenester

Med hjemmel i 2011-12-16 nummer 1349, forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

(Priser merket med * justeres i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester per 01.01.19.)

 

Praktisk bistand

Betaling for praktisk bistand/praktisk bistand og opplæring innkreves etter følgende inntektsgrenser:

Husstandens netto inntekt Betaling pr time, kroner.

Abonnement pr måned, kroner.

År 2019 2018 2019 2018
Inntil 2 G 0 0

*205

* 205

2 G - 3 G

180

175

483

470

3 G - 4 G

188

183

1 223

1 190

4 G - 5 G

208

202

1 879

1 828

Over 5 G

283

275

2 771

2 696

1G = Grunnbeløp i Folketrygden, 96.883 kroner pr 01.05.18 (endres 01.05.19)

Dag-/nattopphold

Dag-/nattopphold betales med * 80 kroner pr dag/natt.

Dagsenter

Dagsenter betales med 130 kroner pr dag. 

Kortidsopphold i institusjon

Korttidsopphold betales med * 160 kroner pr døgn.

Leirvegen bosenter

Pris i 2019 er 8 167 kroner pr måned. 

Kostabonnement 4 610 kroner pr måned,

Vask av tøy 500 kroner pr måned.

Trygghetsalarm

For trygghetsalarm betales det 360 kroner pr måned.

For trygghetsalarm m/kommunalt SIM-kort betales det 350 kroner per måned.

Installasjon av alarm, engangsgebyr 797 kroner. Flytting av alarm til ny adresse, gir et gebyr på 267 kroner.

Husleie omsorgsboliger

Justeres i samsvar med konsumprisindeksen per 15.11.2019.

Pris i 2019 er 6 749 kroner pr måned. Økningen gjelder kun for de som har leid bolig i over ett kalenderår.

Mat til hjemmeboende

Hovedrett 82 kroner pr porsjon inklusiv dessert i helgen. 

Vaskeritjenester

Mottakere av hjemmetjenester betaler 36 kroner (inkl mva)  pr kilo for vask av tøy.

Transport til / fra dagtilbud

Transport til / fra dagtilbud betales med 34 kroner pr tur. 

Kommunaltekniske huseiergebyrer

 

 

Pris inkl. mva

Vann

Normalsats, inntil 200m²

18 032

 

Pr overskytende m²

91

 

Begrenset oppad til kr 50 000 per enhet

 

Avløp

Normalsats, inntil 200m²

18 934

 

Pr overskytende m²

94

 

Begrenset oppad til kr 50 000 per enhet

 

Årsgebyr

 

Pris inkl. mva

Vann

Abonnementsgebyr

1 392

 

Forbruksgebyr per m³

25

 

Vannpost fritidseiendommer

1 360

Avløp

Abonnementsgebyr

1 435 

 

Forbruksgebyr per m³

25 

Vannmåler

 

Pris inkl. mva

Målerleie

282

Gebyr for avstenging og gjenåpning av vann

1 459

Gebyr for manglende avlesning av vannmåler

1 840

 Tømming av slamavskillere (septik)

 

Pris inkl. mva

Administrasjonsgebyr/tilsynsgebyr

1 000

Slamavskillere, tette tanker mv t.o.m. 4 m³

885

Årlig tillegg per m³ for abonnement, med tanker
større enn 4 m³

523 

Tillegg for abonnement som ønsker tømming hvert
år, dvs. utenom turnus

1 471 

Årlig gebyr for gråvannstanker

986

Spyling av privat avløp

 

 Pris inkl. mva

Innenfor normal arbeidstid - pr. påbegynt time pr. person

775

Utenfor normal arbeidstid  - pr. påbegynt time pr. person

1 550

 

Pris inkl. mva

Feiing

310

Tilsynsgebyr fyringsanlegg 

207 

Feiing/tilsyn delt 60/40 

 


 

 

 

andel av fraksjonsgebyr  Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Abonnementsgebyr

 

1 620

1 296

Våtorganisk avfall 140 liter

  286 229

Våtorganisk avfall 240 liter

  491  393

Restavfall 140 liter

  368 294

Restavfall 240 liter

  629  503 

Restavfall 360 liter

  948 758

Restavfall 660 liter

  1 729 1 383

Papir/papp 140 liter

  186  149

Papir/papp 240 liter 

  316  253 

Papir/papp 360 liter

  475 380 

Papir/papp 660 liter

  874 699 

2 husholdninger deler en beholder

50 %    

3 husholdninger deler en beholder

33 %    

4 husholdninger deler en beholder

25 %    

5 husholdninger deler en beholder

20 %     

6 husholdninger deler en beholder

18 %    

Nedgravde avfallsbeholdere, per boenhet

  1 438 1 150

Bytte av avfallsbeholder, per beholder

  433  346 

Hytterenovasjon

  1 467 1 174

Hjemmekompostering

  - 1 000 - 800

Gjødselkjeller

  - 438 - 350

 

 

Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Abonnementsgebyr

906

725 

Våtorganisk avfall 140 liter

1 000 800

Våtorganisk avfall 240 liter

1 718 1 374

Restavfall 140 liter

1 000 800 

Restavfall 240 liter

1 718  1 374 

Restavfall 360 liter

2 577 2 062

Restavfall 660 liter

4 727  3 782

Papir/papp 140 liter

624  499 

Papir/papp 240 liter 

1 070 856

Papir/papp 360 liter

1 606 1 285

Papir/papp 660 liter

2 943 2 354 

Bytte av avfallsbeholder

512  410 

 Utsetting av beholder, pr beholder

288 230

Kulturskolen

Priser for Kulturskolen

Kontingent for 2019

Aktivtet

Pris pr halvår/kurs

Materiell kostnad

Foreldre og barn 0-3 år

810 0

Barnedans

810 0

Kor og ensembler (gratis for elever på våre andre tilbud)

810 0

Kudamudra

1 130

0

Jazz- og showdans (ny)

1 130

0

Mikroteater

1 130

0

Fameskolen

1 130

0

Instrumental-/sangundervisning

1 360

Noter

Billedkunst/kunsthåndverk

1 360

0

Miniteater

1 360

100

Fordypningstilbudet (ny)

2 730

0

Faktureringen skjer 2 ganger i året. Det sendes ut giro midt i semesteret. Det tas forbehold om prisjusteringer gjeldende fra neste semester.

Moderasjon for 2019

Nes Kulturskole gir moderasjon etter følgende takster, på antall personer fra en familie:

Antall

Rabatter

 

1 Full pris  
2 250 Rabatt av samlet beløp
3 400 Rabatt av samlet beløp
4 eller flere 500 Rabatt av samlet beløp

Aleneforeldre kan, etter søknad, få tilsvarende rabatt hvis barnet deltar i flere tilbud. Voksne får ikke rabatt.

Kino

Priser for kino

2D – Kino forestilling

Pris 2019

Barn/ungdom   før kl. 18.00:

85

Barn/ungdom   etter kl. 18.00:

110

Voksen:

110

Honnør:

95

 

3D – Kino forestilling

Pris 2019

Barn/ungdom   før kl. 18.00:

105

Barn/ungdom   etter kl. 18.00:

130

Voksen:

130

Honnør:

115

Nes Svømmehall

Prisliste Nes svømmehall

 

VOKSEN

BARN 3 – 17 år

Enkeltbillett

110,-

55,-

Klippekort – 10 klipp

1.000,-

500,-

Klippekort – 25 klipp

2.250,-

1.150,-

Barn under 3 år - 

Påbudt med badetruse, fås kjøpt i utstyrsbutikken (badebleier er ikke godkjent brukt i svømmehallen )

 

Gratis

Familiebillett (2 voksen og 1 barn)

 

245,-

Familiebillett (2 voksen og 2 barn)

 

275,-

Tillegg per ekstra barn

 

50,-

Morgensvømming fra kl. 06:00 til kl. 12:00 (hverdager, ikke helg)

90,-

45,-

Sauna billett (inkludert om du har betalt for inngang i svømmehall)

50,-

 

Årskort oversikt

VOKSEN

BARN 3 – 17 år

Helårskort 

3.300,-

1.650,-

Helårskort Familie (2 voksen og 2 barn)

 

6.800,-

Helårskort Morgen 

2.650,-

1.325,-

Halvårskort

1.800,-

   900,-

Månedskort

   400,-

   200,-

 

Armbånd som billett:


Med armbåndet får du tilgang til svømmehallen og det fungerer som nøkkel til skapet ditt. Armbåndet skal leveres tilbake når du går.  Dette gjelder ikke for de som har årskort/klippekort.

Ved årskort/klippekort koster armbåndet kr 100,- pr person og er personlig. Du kan gjenbruke armbåndet år etter år.

 

Rabatter: 

 • Studenter med gyldig studiekort har 20 % rabatt på voksen pris.
 • Ledsager med gyldig ledsagerbevis har gratis inngang sammen med ledsaget.


Dagskort på morgensvømming med redusert billettpris gjelder fra kl. 06:00 til 12:00 innenfor åpningstiden på hverdager. Årskort gjelder også helg.

 

Årskort:

 • Årskort er personlig
 • Årskortet må fornyes i resepsjonen, det skjer ikke automatisk
 • Familie årskort er for 2 voksne og 2 barn, flere barn kan legges til for kr 1.100,- pr. barn
 • Helårskort morgen gjelder også i helgene.

 

Barn under 12 år må ha følge av badende voksen over 18 år.

 

Hvor mye koster det pr. gang å bade når jeg har   helårskort?

 

VOKSEN

BARN 3 –   17 år

1 gang per uke

64,-

32,-

2 ganger per uke

32,-

16,-

3 ganger per uke

22,-

11,-

4 ganger per uke

16,-

8,-

5 ganger per uke

13,-

6,-

 

Øvrige priser: (Alle priser er inkl. moms)

Leiepriser i Nes svømmehall

25 meter basseng

389 m² 65 m² pr bane

27°

1,35 til 3,85 meter dypt

Leie   av 1 bane

450,-   pr. time

 

 

Leie   av 2 baner

750,-   pr. time

 

 

Leie   av 3 baner

1.000,-   pr. time

 

 

Leie   av 4 baner

1.200,-   pr. time

 

 

Terapi basseng

113 m²

33°

0,9 til 1,6 meter dypt

¼   av bassenget

500,-   pr. time

 

 

½   av bassenget

800,-   pr. time

 

 

Aktivitets basseng

43 m²

33°

1,2 meter dypt

Hele   bassenget

500,-   pr. time

 

 

Barnebasseng

32 m²

33°

30 cm dypt

Hele   bassenget

500,-   pr. time

 

 

Stupetårnet

1, 3 og 5 meter

 

 

Hele   tårnet

500,-   pr. time

 

 

Sklien

58 meter lang

 

Tidtakingssystem inkl.

Hele   sklien

500,-   pr. time

 

 

Priser på personale, prøver og kurs

Livredder   til grupper

665,-   pr. time

 

Maks.   15 pers i gruppen

Svømmeinstruktør

750,-   pr. time

 

Maks.   15 pers i gruppen

Livredderkurs   på 8 timer

4.500,-   pr. kurs

 

Maks.   10 pers pr. kurs

Livredder   prøve 3 timer

450,-   pr deltaker

 

 

Kommunale vielser

Kommunens ordinære tilbud (vielser på Lillerommen hverdager, kommunestyresalen i Nes rådhus er reserve) er gratis for alle kommunens innbyggere

 • Vielser utenom ordinær tilbud kr 700,- pr påbegynt time
 • Vielsesr av brudepar bosatt i andre kommuner enn Nes kr 700,-

Vielser som er gebyrbelagt må avbestilles innen 24 timer før vielse, ellers påløper gebyret.

Skjenkebevilling

Skjenkebevilling enkeltanledning kr 370,- jfr. § 6-2 i alkoholforskriften


Publisert: 24.11.2016 10:50:00
Sist endret: 24.11.2016 10:51