Innhold

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Kommune- og fylkestingsvalget 2019 i Nes kommune  foregår over 2 dager:

søndag 8. september og mandag 9. september.

 

Fylkestingsvalget 2019 gjelder for den nye regionen Viken.  

Ytterligere valginformasjon finnes på www.valg.no

 

 

Valgdager og valglokaler

Valgdager (8.9.19 - 9.9.19)

Stemmetider for alle valgkretser: 

  • Søndag    08. september    kl. 16:00 - 20:00
  • Mandag    09. september    kl. 10:00 - 21:00

 

Valgkretser og valglokaler 

Kretsnummer Kretsnavn Valglokale
001 Fenstad Fenstad skole
004 Skogbygda Skogbygda skole
006 Østgård Østgård skole
007 Årnes Nes kulturhus, Galleriet
008 Fjellfoten Fjellfoten skole
009 Framtun Haga samfunnshus
010 Auli Auli skole
012 Neskollen Neskollenhallen 

Innbyggere i dagens Sørum som omfatttes av grensejusteringen, tilhører krets 010 Auli og kan avgi stemme på Auli skole. 

 

Forhåndsstemmegivning

Tidligstemmegivning (1.7.19 - 9.8.19)

Det er tidligstemmegivning i perioden 1. juli til 9. august, for velgere som ikke kan avlegge stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagene. Tidligstemmegivning må avtales på forhånd. Stemmegivningen skjer i Nes rådhus etter avtale. Kontakt oss på e-post postmottak@nes-ak.kommune.no eller telefon 63 91 10 00 mellom kl 10.00 og 14.00.

 

 

Forhåndsstemmegivning (10.8.19 - 6.9.19)

Det er ordinær forhåndsstemmegivning i Galleriet i Nes kulturhus i perioden 10. august til 6. september. 

Åpningstider: 

  • Hverdager    kl. 10:00-18:00  (uke 33-34)
  • Hverdager    kl. 10:00-19:00  (uke 35-36)
  • Lørdager      kl. 11:00-15:00  (uke 33-36)

 

 

Helse- og sosialinstitusjoner 

Forhåndsstemmegivningen er planlagt gjennomført i uke 33 - 36 (mandag 12. august til og med fredag 6. september). Endelig tidspunkt blir avklart før sommeren. Etter det kan du ta direkte kontakt med institusjonen for å få nøyaktige tider.

 

 

Ambulerende stemmegivning 

Dersom du grunnet sykdom eller uførhet ikke kan møte frem i valglokalet på valgdagene 8. og 9. september 2019, eller forhåndsstemme på Nes kulturhus kan du etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der du oppholder seg.

Ønsker du å forhåndsstemme der du oppholder deg, ber vi om at du kontakter oss innen 3. september 2019. Kontakt oss på e-post postmottak@nes-ak.kommune.no eller telefon 63 91 10 00.

Disse kan stemme

For norske statsborgere er reglene for stemmerett omtrent som ved stortingsvalg. Det vil si at de må ha fylt 18 innen utgangen av valgåret, ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Utenlandske statsborgere kan også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller kriteriene ovenfor og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

For å kunne stemme må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Dette gjelder både for norske statsborgere og utenlandske statsborgere.

 

Disse kan du stemme på

Innsendte listeforslag for kommunestyrevalget

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig folkeparti

Liberalistene

Miljøpartiet de Grønne

Senterpartiet

Sosialistisk venstreparti og Rødt

Tverrpolitisk seniorliste

Venstre

Foreløpig er ingen lister godkjent - dette gjøres av Valgstyret i egen sak som er planlagt å bli behandlet 21. mai 2019 - i god tid før fristen som er 3. juni.

 

Innsendte listeforslag for fylkestingsvalget 

Her er en oversikt over hvilke partier som stiller liste i Fylkestingsvalget


Publisert: 05.04.2019 11:08:53
Sist endret: 05.04.2019 11:08