Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Disse kan stemme

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge kan stemme ved stortingsvalget.

For å kunne stemme ved valget i Nes kommune må du være innført i manntallet for Nes.

Velgere bosatt i Norge

Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt per 30. juni 2017.

Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du registrert i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Det er i kommunen du er manntallsført i du kan avlegge stemme på valgdagene. Dersom du ikke har anledning til å stemme i kommunen du er manntallsført i på valgdagene, kan du forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune i landet.

Velgere som bor i utlandet

Bor du i utlandet, men har vært folkeregistrert som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene? Da blir du ført inn i manntallet i den kommunen du var registrert som bosatt i da du flyttet fra Norge.

Bor du i utlandet, og har ikke vært folkeregistrert som bosatt i Norge de siste ti årene? Da må du søke valgstyret i kommunen du bodde i sist om å bli innført i manntallet. Hvis du forhåndsstemmer fra utlandet kan du søke ved å skrive under på omslagskonvolutten når du stemmer.

Hvis du forhåndsstemmer i Norge, eller ikke bruker omslagskonvolutt, kan du søke ved å bruke søknadsskjemaet som du finner på valg.no. Det er også mulig å skrive et vanlig brev, men da må du få med opplysningene det spørres om i skjemaet.

Søknaden sendes:
Valgstyret i Nes kommune
Postboks 114
2151 Årnes

Søknaden må komme frem til valgstyret innen tirsdag 12. september kl. 17:00. Søknaden kan eventuelt leveres på servicetorget på rådhuset.

Utenlandsboende som er ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet og manntallsføres i den kommunen der de sist var registrert som bosatt. Manntallsføringen skjer uavhengig av utenlandsoppholdets lengde. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, manntallsføres de i Oslo kommune.

Innsyn i manntallet

Manntallet for Nes til Stortingsvalget 2017 ligger ute til offentlig ettersyn i rådhuset fra mandag 10. juli 2017.

Du kan få innsyn i manntallet ved personlig oppmøte, eller ved å ringe tlf. 63 91 10 00 i tidsrommet 07:30-15:00 på hverdager.

Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er innført eller ikke innført i manntallet kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Krav om retting gjelder feil, ikke flyttinger etter 30. juni 2017.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes:

Valgstyret i Nes kommune
Postboks 114
2151 Årnes

Når og hvor kan du stemme

I Nes kommune er det todagersvalg. Valgdagene er 10. og 11. september.

Åpningstider:
10. september 16:00-20:00
11. september 10:00-21:00

Valglokaler:

Auli Auli skole
Fenstad Fenstad skole
Fjellfoten Fjellfoten skole
Framtun Haga samfunnshus
Neskollen Neskollenhallen
Skogbygda Skogbygda skole
Østgård Østgård skole
Årnes Nes kulturhus, galleriet

Du kan stemme i alle valglokaler, uavhengig av hvilken krets du tilhører.

Forhåndsstemming

Hvis du ikke har anledning til å stemme på valgdagene kan du forhåndsstemme i perioden 10. august til     8. september. Forhåndsstemmested er Nes kulturhus, galleriet.

Åpningstider:
Hverdager 10:00-20:00 (10:00-15:00 fredag 8. september)
Lørdager 11:00-15:00

Det legges også til rette for stemmegivning på helse- og omsorgsinstitusjoner og de videregående skolene på følgende tidspunkter:

Dato Tid Sted
Mandag 28. august 10.00-12.00 Nes videregående skole
Tirsdag 29. august 12.15-14.15 Furukollen
Onsdag 30. august 10.00-12.00 Nes sykehjem
Torsdag 31. august 10.00-12.00 Runnitunet
Fredag 1. september 10.00-12.00 Nes sykehjem
Mandag 4. september 10.00-12.00 Hvam videregående skole

Velgere som grunnet sykdom eller uførhet ikke kan ta seg til stemmelokalet, kan søke kommunen om å få stemme hjemme. Kontakt servicetorget på 63 91 10 00 innen 5. september for å avtale.

Stemmegivning til sametingsvalg

Velgere i Nes kommune som er manntallsført i sametingsmanntallet og ønsker å avgi stemme til sametingsvalget 2017, har bare mulighet til å avgi forhåndsstemme. Det er ikke anledning til å avgi stemme til Sametingsvalget på selve valgdagen.

Sametingsmanntallet ligger til offentlig ettersyn i Nes rådhus.

Slik stemmer du

  1. Ta med gyldig legitimasjon og valgkortet du har mottatt i posten.
  2. Finn stemmelokale.
  3. Gå inn i avlukket og trekk for.
  4. Ta stemmeseddelen du vil bruke.  
  5. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen. Du kan stryke kandidater eller endre rekkefølgen på kandidatene.
  6. Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut slik at ingen kan se hva du stemmer. Du skal ikke bruke konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene. 
  7. Gå til en valgmedarbeider og vis legitimasjon. Valgmedarbeideren krysser deg av i manntallet og stempler utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent. 
  8. Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.

Husk legitimasjon!

Du må ha med legitimasjon for å stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å stemme, men det kan gå raskere om du tar det med. 

Hvem kan du stemme på?

Her finner du oversikt over alle partier med kandidater i Akershus som stiller til valg til Stortinget i 2017.

Valglister med kandidater


Publisert: 08.02.2017 09:13:02
Sist endret: 08.02.2017 09:13