Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Bålbrenning

Bålplass

Det finnes ingen godkjente permanente bålplasser i Nes kommune per i dag.

For opprettelse av en permanent bålplass stiller Nes brann- og redningsvesen visse krav som skal innfris. Når kravene ansees innfridd sendes søknadsskjema til kommunen og Nes brann-og redningsvesen vil kontakte ansvarshavende for en kontroll av bålplassen før en evnentuell godkjenning kan gis.

Enkelte skoler, barnehager og institusjoner har etablert bålplasser som kun er godkjent til internt bruk, da disse er belagt med egne HMS-rutiner.

Skogbrannfare

En skogbrann er en ukontrollert brann i naturen. Slike branner kan, i tillegg til å forstyrre naturens gang, true hus og jordbruksområder. Det er en mobil brann, det vil si at den forflytter seg og utgjør en annerledes utfordring for slokkemanskaper enn andre branner.

Mange skogbranner er forårsaket av en eller annen form for menneskelig aktivitet. Det kan være uforsiktighet, eller brannen kan være påsatt. Skogbranner kan også starte av naturlige årsaker, f.eks lynnedslag.

I tørre perioder hvor det er uvanlig stor fare for skogbrann vil det bli sendt ut skogbrannfarevarsel(se lenker) og brannsjefen kan innføre total bålforbud utover bålforbudperioden (15.april - 15.september).

For mer informasjon vedrørende bålbrenning kan du trykke  

Bompenger

Nøkkel til bom

Jakt og fiske

Jegerprøven

Allemannsretten

Allemannsretten er retten til fri ferdsel og opphold i utmark.

Allemannsretten er utgangspunktet for det enkle og tradisjonelle, ikke-motoriserte friluftslivet i utmark. Som hovedprinsipper gjelder allemannsretten for:

  • Fri ferdsel til fots og på ski
  • Raste og overnatte (ikke mer enn 2 dager sammenhengende på samme plass) 
  • Sykle på stier og veier
  • Bade,padle, ro og bruke seilbåt
  • Plukke bær, sopp og andre nyttevekster

Friluftslov

Friluftsloven


Publisert: 02.11.2016 14:38:08
Sist endret: 02.11.2016 14:47