Innhold

Idrettsstipend for ungdom

Retningslinjer for tildeling av idrettsstipendet Raumnes-prisen.

Statutter for idrettsstipend til Nes-ungdom
  1. Idrettsstipend til Nes-ungdom har som formål å stimulere og videreutvikle ungdom innen ulike idrettsgrener. Navnet er Raumnes-prisen.
  2. Idrettsstipendet skal fortrinnsvis deles ut til enkeltpersoner, men det kan også tildeles sammenslutninger og lag. Den eller de som mottar stipendet må være mellom 12 og 22 år, og de må ha gjort en betydelig innsats og vist framgang innen sin gren. Stipendvinnere må bo i Nes, eller ha sin opprinnelse i bygda. Prisen kan bare deles ut innen idrettsgrener knyttet til Norges Idrettsforbund.
  3. Raumnes-prisen på kr. 10.000 deles ut en gang hvert år, så fremt juryen finner en verdig vinner.
  4. Stipendet lyses ut i Raumnes og på kommunens hjemmesider.
  5. Kulturetaten oppnevner en jury på minimum tre, som velger vinner av prisen. Idrettsrådet og Raumnes skal til enhver tid være representert i juryen.
  6. Nes kommune er ansvarlig for administrasjonen av prisen og organisering av juryens arbeid.
  7. Utdelingen finner sted ved anledning kommunen finner passende.
  8. Den som mottar prisen skal innen ett år etter mottakelsen dokumentere hvordan pengene har blitt brukt.
  9. Disse statuttene kan ikke endres uten etter godkjennelse fra Raumnes eller kommunens kulturetat.

 Søknadsfrist bekjentgjøres i Raumnes og på kommunens hjemmeside.

Tidligere vinnere av Raumnesprisen

2015: Dag Christian Frøystad (ishockey)
2014: Oscar André Sandberg (motorsport)
2013: Amund Grøndahl Jahnsen (sykkel)
2012: Tiril og Lotta Udnes Weng (langrenn)
2011: Ole Kristian Langås (fotball)
2010: Andreas Molden (langrenn)
2009: Bendik Øyan (taekwondo)
2008: Bjørn Sverre Østby (ishockey)
2007: Eveline Thune (skiskyting)

Ildsjelpris

Formålet med prisen er å hedre en person i Nes som gjennom frivillig arbeid har gjort en spesiell stor innsats for barn og unge.

Ildsjelprisen ble første gang delt ut i 2005 som en del av 100-årsmarkeringen 1905-2005. Aurskog sparebank, Årnes finansierer prisen gjennom en bevilgning på kr. 10.000,-.

Det oppnevnes årlig en komité for utdeling av prisen. Nes Frivilligsentral er sekretariat for komitéen.

Søknadsfrist bekjentgjøres i pressen.

Kulturstipend

Informasjon om kulturstipendet Coop-kulturkasse.

I samarbeid med Coop NKL skal det deles ut to stipender a kr. 10.000,- hvert år i 10 år fra 2007.
Formålet med Coop Kulturkasse er å stimulere det unge kulturlivet i Nes ved å gi honnør for særlig god innsats innenfor det utvidede kulturområdet eller stimulere til videre utvikling innenfor sin sjanger.
Kulturbegrepet som definerer hvem som kan tildeles stipendmidler er svært bredt og kan endres gjennom skiftende trender og tider. Det er dog en begrensning ved at idrettsutøvere ikke kan tildeles stipend fra Coop Kulturkasse.
Stipend kan tildeles enkeltpersoner eller grupper mellom 12 og 22 år som bor eller har sin opprinnelse i kommunen.
Det oppnevnes årlig en komité for utdeling av prisen. Nes Kulturskole er sekretariat for komitéen.


Søknadsfrist bekjentgjøres i pressen.

 


Publisert: 02.11.2016 14:04:34
Sist endret: 02.11.2016 14:05