Innhold

Kommunestyret vedtok 13. februar  2018 å opprette en årlig Kultur- og idrettsgalla i Nes.  Den første gallaen ble avholdt fredag 6. april 2018 i Nes kulturhus.

I de senere år har mangfoldet innen kultur og idrett gjort seg bemerket også utenfor kommunen. Enkeltutøvere, idrettslag, korps og artister har markert seg med priser, nominasjoner og plasseringer både regional, nasjonalt og internasjonalt. Disse ønsker vi å hedre.

Heder og anerkjennelse

Hvem syntes du fortjener heder og anerkjennelse?  Det er satt opp flere kategorier og du som innbygger kan gi ditt forslag til kandidat. 

Her kan du sende inn ditt forslag  

 

Komite

Det er nedsatt en komite som på bakgrunn av innsendte forslag til kandidater vil velge tre kandidater pr kategori. Komiteen består av:

 • ordfører,
 • leder av nes idrettsråd,
 • leder av kulturråd og
 • leder av nes friluftsråd
 • redaktør i Raumnes
 • representant fra Aurskog sparebank
 • representanter fra administrasjonen

Kriterier:

 • kandidatene må ha tilknytning til Nes
 • prestasjoner foregående år, og desember året før
 • har gjort seg bemerket i eller utenfor Nes, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt

Kategorier
- årets:

 • idrettslag
 • kvinnelig utøver
 • mannlige utøver
 • gruppe  (scenekunst,teater,musikk)
 • kvinnelige utøver/artist/kunstner
 • mannlige utøver/artist/kunstner
 • lag og forening/åpen klasse
 • forbilde
 • publikumsprisen
 • ildsjelprisen

Under gallaen vil det bli hederstaler og kulturelle innslag i skjønn forening.  Du som innbygger kan bli med på festen.

 


Publisert: 21.08.2018 17:59:35
Sist endret: 21.08.2018 17:59