Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ungdom trenger å utvikle sosiale ferdigheter

Fritidsklubben er en arena der ungdommer kan bygge opp nye kvalifikasjoner på måter som skolen ikke har anledning til. I møtet med voksne de får tillitt til kan de få prøve ut ferdigheter som gir dem økt mestringsfølelse og selvtillit. I ungdomsklubben lærer ungdommene å ta ansvar, til å stake ut en kurs og til å utvikle sin egen evne til refleksjon.

Fritidsklubben er et samfunn i miniatyr. Den har både formelle og uformelle strukturer. Her kan barn og ungdom tilegne seg en demokratisk praksis og trene seg opp i medbestemmelse. Det å sette seg mål for aktivitetene er ikke de voksnes sak. De unge lærer at deres deltakelse er nødvendig for at ting skal skje. Samtidig er veien til målet minst like viktig. For å realisere sine ønsker trenger man å samarbeide: Å målbære egne meninger, lytte til andre, løse konflikter, ta ansvar og lede andre. Ikke minst lærer man å tilpasse seg demokratiske strukturer og spilleregler, plikter og rettigheter, gjennom å ”gjøre det selv”.

I Nes kommune finnes det fritidsklubber på Årnes, Neskollen og Auli.  

 

Både ungdomskafeen og juniorklubben finner du i Årnes gamle skole, skolegata 8.

Ungdomscaféen

Selve livsnerven i Ungdomscaféen er de åpne ettermiddagene/kveldene hvor ungdom møtes til upretensiøst samvær. Ungdomskafeen er her det naturlige samlingspunktet, enten man er aktivt deltagende med de voksne, eller man nøyer seg med å slappe av i lokalet det hele fra tilskuerplass. Kjøkkenet eller kiosken er et annet viktig tilholdssted, hvor det både lages og selges enkel mat og drikke. Denne sonen gir nok for mange en følelse av noe hjemlig, og en tilhørighet til Ungdomskafeen som noe mer enn ”et sted å være”. De åpne klubbkveldene gir også rom for ulike spill, hvor biljard og bordtennis er ”klassikerne”. Fra tid til annen arrangeres program med tematisk innhold, men også konkurranser og samlinger. Ungdom er selv delaktig med å arrangere dette. Som deltakere over tid i et slikt miljø, vil man få gode muligheter til å bli kjent med hverandre og til å samhandle – på tvers av bakgrunn, alder og kjønn.

Åpningstider:

Mandag: 14.00 - 17.00
Tirsdag:  14.30 - 21.00
Onsdag:  13.00 - 21.00
Torsdag:  14.30- 21.00

Juniorklubb

Juniorklubben har gjerne en stor brukergruppe som bruker tilbudet fast hver gang, hvor flere går i samme klasse og kjenner hverandre godt. Juniorklubben tar tak i de unges ressurser, utvikler dem og bidrar til å skape nettverk og et trygt miljø. De gis et tilbud hvor de får utviklet og dyrket sine interesser og kreative sider.
Det kan være veldig varierte tilbud, men generelt er det mindre fokus på store arrangement/aktiviteter som gjerne er vanlig på ungdomsklubb hvor brukerne er mer selvdrevne.

Åpningstider:

Torsdag: 18.00 - 20.30

 

Juniorklubb

Juniorklubben har gjerne en stor brukergruppe som bruker tilbudet fast hver gang, hvor flere går i samme klasse og kjenner hverandre godt. Juniorklubben tar tak i de unges ressurser, utvikler dem og bidrar til å skape nettverk og et trygt miljø. De gis et tilbud hvor de får utviklet og dyrket sine interesser og kreative sider.
Det kan være veldig varierte tilbud, men generelt er det mindre fokus på store arrangement/aktiviteter som gjerne er vanlig på ungdomsklubb hvor brukerne er mer selvdrevne.

 

Åpningstider:

tirsdag 16.30-20.30 Junior 10-12 år
torsdag 16.30-20.30 Junior 10 - 12 år


Du finner juniorklubben på neskollen barneskole.

Åpningstider:

Mandag: 14.00-21.00
Onsdag:  18.00-20.30 (Junior 10-12 år)

 

Nonstop Fritidsklubb er en interkommunal tilrettelagt fritidsklubb. Klubben er åpen hver mandag og arrangerer kreative verksteder, diskotek, bingo, biljard og andre aktiviteter. Kiosken/cafeen er et viktig element for mange av våre gjester. Klubben har faste besøkende fra våre nabokommuner.

Åpningstider:

Mandag:  18.00 - 20.30

Terje Andersen Ole Amundsen Linn Mathisen

Terje Andersen - 41245396

Send e-post

Ole Amundsen - 

 

Linn Mathisen - 

 


Publisert: 17.11.2016 12:59:42
Sist endret: 17.11.2016 14:32