Innhold

Utekontaktene arbeider med barn og unge fra 10-26. De bygger opp kunnskap om trender, hendelser og bevegelser i ungdomsmiljøene gjennom felting på skolen og tilstedeværelse på ungdommenes arenaer på kveldstid. De søker å være lett tilgjengelige for ungdommene, og bistår med veiledning, setter ungdommene i kontakt med hjelpeapparatet og kan gjøre avtaler om individuell oppfølging etter behov. Utekontaktene har faste friluftsgrupper i skolene der elever kan delta i ulike aktiviteter som omfattes av ulike kompetansemål i læreplanen. I små grupper kan man bygge gode relasjoner til ungdommene og arbeide for at elevene får oppleve mestring både faglig og sosialt på en alternativ arena og få et avbrekk fra den ordinære skoledagen. Utekontaktene jobber og direkte inn i fritidsklubbene, samt jobber oppsøkende ved skolene og ved ulike arrangementer. De er kurset i og gjennomfører HAP, hasjavvenningsprogrammet.

Ferieaktiviteter og turer

Utekontaktene arrangerer aktiviteter i høst, vinter og sommerferiene for ungdommer i Nes kommune. I tilegg arrangeres det dags og helgeturer. Klikk på bildene under for å se noe av det vi har gjort.

31.01 - 02.02 blir det tur til alpinanlegget på Skeikampen!

LES MER HER

Har cannabis blitt et problem for deg?
Lurer du på hvem du er og hvordan du har det uten cannabis?
Skal du starte på ruskontrakt?

Hvem er HAP for?

HAP er et tilbud for deg som ønsker å slutte med hasj eller marihuana, og som vil ha hjelp til det. Tilbudet er også for deg som er usikker på om du vil slutte eller trappe ned, men som ønsker en kvalifisert samtalepartner eller rådgiver. Utekontaktene samarbeider også med politiet rundt ungdommer som går på ruskontrakt.

Målgruppen for HAP er ungdommer med cannabisavhengighet eller cannabisrelaterte problemer.Vi tilbyr individuell oppfølging i hasjavvenningsprogrammet på 8 uker eller mer, bevisstgjørings- og motivasjonssamtaler. Med hasjavvenning mener vi avvenning fra både hasj, marihuana og cannabisolje.

Hva er HAP

Tilbudet tar utgangspunkt i hva som skjer når du slutter etter lang tids bruk, og hvilke utfordringer som er vanlig å oppleve. Mange har forsøkt å slutte, men avbryter forsøket da det dukker opp ubehag etter et par dager. Rastløshet, svette, irritasjon, følelsessvingninger, søvnproblemer og intense drømmer er vanlige abstinensreaksjoner da du ikke lenger røyker cannabis. HAP gir brukerne som slutter verdifull kunnskap om hvilke utfordringer de vil oppleve i de første dagene og ukene etter at de slutter. Dette bidrar til at vi kan forberede deltakere i programmet på hva som vil skje, og etablere strategier og planer for hvordan man kan håndtere plagene. Motiverende intervju brukes gjennom hele tilbudet sammen med kunnskapen om de spesifikke utfordringene brukerne vil oppleve i slutteprosessen.

Utekontaktene i Nes kommune har egne facebooksider. 

Klikk her for våre facebooksider

 

Trond Solvang   Øyvind Kjøllesdal

Trond Solvang - 48955324

Send e-post

Øystein Sørnes - 47683739

Send e-post

Øyvind Kjøllesdal - 90408365

Send e-post

 

 


Publisert: 17.11.2016 13:19:11
Sist endret: 23.11.2016 09:51