FRAM

fremtid - aktivitet - mestring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


SPOR - forestillingsprosjekt for unge høsten 2017

Høsten 2017 skal unge i Nes utenfor utdanning og arbeid sette opp forestilling!

Mer informasjon her

 

FRAM   -   fremtid : aktivitet : mestring

Collage av aktiviteterKollage av kunstCollage av dyr

FRAM arbeider blant ungdom og unge voksne i Nes kommune. Tjenesten er organisert under avdeling fritid og forebygging. FRAM søker å øke livskvaliteten og selvfølelsen hos unge i Nes som ikke er i arbeid eller utdanning.

"Alle ungdommer og unge voksne i Nes skal gis en reell mulighet til å være i utdanning, jobb eller i meningsfull aktivitet"

Hva gjør vi?

I FRAM får man tett individuell oppfølging over tid. De ansatte skal være en samtalepartner som veileder, støtter og motiverer for å jobbe med endring og vekst.  Vi arbeider med å lage mestringsveier til jobb, utdanning eller annen meningsfull aktivitet sammen med deltakerne.

Målgruppen vår er unge som av ulike årsaker er i utenforskap. Vi har som målsetning å forebygge rusbruk og psykisk uhelse, og gi flere som ikke er i jobb eller utdanning mulighet til å fylle dagene med noe meningsfullt og sosialt.

FRAM samarbeider med kommunale hjelpeinstanser, lokale fritids- og velferdstilbud i Nes kommune, politi, helsevesen og NAV. Det gis prioritet til de som ikke har kommunale tjenester eller ytelser fra NAV. FRAM tar inn brukere etter kapasitet.

Målgruppe

• Unge i alderen 16-26 år
• Unge som ikke er i jobb, utdanning eller har annet aktivitetstilbud på dagtid
• Unge med psykiske lidelser eller som av ulike årsaker har utfordringer i hverdagen

 

Christiane Lier  Dahl Camilla Matheis

Christiane Lier Dahl - 40438301

Send e-post

Camilla Matheis - 40036183

Send e-post

 


Publisert: 17.11.2016 13:18:49
Sist endret: 01.09.2017 10:54