Tannhelsetjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tannhelsetjenester

Tannhelsetjenester er et tilbud for å fremme tannhelse. Det er Fylkeskommunen som har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten. De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes unntak. 

Disse får tannbehandling hos tannlege/tannpleier til redusert pris

Ungdom fra og med det året de fyller 19 år til og med det året de fyller 20 år betaler 25 prosent av ordinær takst.

Priser på tannhelsetjenster

Disse får gratis tannbehandling hos tannlege/tannpleier
  • Barn og ungdom til og med det året de fyller 18 år
  • Personer med psykisk utviklingshemming
  • Beboere i alders- og sykehjem
  • Personer som har mottatt helsetjenester i hjemmet minst en gang pr. uke i tre mnd. eller mer, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.
  • Personer som på grunn av et rusmiddelproblem mottar tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, c og d, eller er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
Vanlig tannbehandling for voksne

Tilbudet til voksne varierer noe fra klinikk til klinikk. Ta kontakt med tannklinikken som er nærmest der du bor for å finne ut hva de tilbyr.

Relevante nettsteder

Tannklinikker på Øvre Romerike

Helsenorge - hvem betaler tannlegeregningen din

Aktuelle lover

Tannhelsetjenesteloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Folketrygdloven

 

 


Publisert: 18.11.2016 11:23:12
Sist endret: 18.11.2016 11:23