Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ergo- og fysioterapitjenesten i Nes

Hvis du har behov for kommunal ergoterapi- eller fysioterapitjeneste tar du kontakt med oss. Vi trenger nødvendig informasjon om deg og ditt behov for å kunne tildele de rette tjenestene. Nedenfor finner du henvisningsskjema til alle våre tjenester, ett for barn og ett for voksne.
 

Henvisningsskjema barn                                Henvisningsskjema voksne                                
 

Skjemaet sender du eller leverer til adressen under. Du kan også kontakte oss på vår resepsjonstelefon 
63 91 14 40.

Virksomheten vår består av ergoterapeuter, fysioterapeuter, merkantile og serviceteknikere på kommunalt hjelpemiddellager.
 

Kontaktinformasjon:
 

Post- og besøksadresse: Ergo- og fysioterapitjenesten, Nes sykehjem. Hagaskogveien 19, 2150 Årnes
 

Elin Mangen

Virksomhetsleder

Kontor: 63 91 14 42

Send e-post

Elin Norum Haraldsen

Merkantil - resepsjon  

Kontor: 63 91 14 40

Send e-post

Tove Margareth Hansen Hogsnes

Merkantil - resepsjon 

Kontor: 63 91 14 40

Send e-post

Privatpraktiserende fysioterapeuter i Nes kommune

Nes kommune har flere fysioterapiinstittuter hvor det jobber privatpraktiserende fysioterapeuter både med og uten samarbeidsavtale med kommunen (driftstilskudd). For å melde behov for fysioterapi på institutt tar du direkte kontakt med det aktuelle instituttet.

Hvis du har mulighet til å benytte fysioterapitilbudet på ett av instituttene i Nes oppfordres du til å prøve dette tilbudet før eventuell kommunal fysioterapi vurderes.

Liste over fysioterapiinstitutter i Nes

Fysioterapi for barn og unge 

Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av fysioterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole og andre instanser.

Vi kan tilby:

 • undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
 • veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
 • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling

Fysioterapitjenesten består av fysioterapeuter med kompetanse i forhold til barn.

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig - enten i våre behandlingslokaler, i barnehager, på skoler eller i hjemmet.

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene og helsesøster i kommunen.

 

Her finner du informasjon om Familiens hus og helsestasjon/skolehelsetjenesten i Nes
 

Hvis barnet ditt har mulighet til å benytte fysioterapitilbudet på ett av instituttene i Nes oppfordres dere til å prøve dette tilbudet før eventuell kommunal fysioterapi vurderes.
 

Liste over fysioterapiinstitutter i Nes
 

Kontaktinformasjon:

Anne-Katrine Flottorp Sæbu

Spesialfysioterapeut barn 

Kontor: 63 91 14 65

Send e-post

Daniel Ekeberg

Fysioterapeut barn (vikar) 

Kontor: 63 91 14 65

Send e-post

May Iren Staune Holter

Spesialfysioterapeut barn

Kontor: 63 91 14 65

Send e-post

Fysioterapi for voksne

Du kan få bistand fra fysioterapitjenesten dersom du er over 18 år, og har sammensatte utfordringer etter sykdom eller skade.

Vi kan tilby:

 • Undersøkelse/vurdering/veiledning i bevegelse og funksjonstrening
 • Behandling og opptrening
 • Gruppetrening

Du kan få kommunal fysioterapi der det er mest hensiktsmessig - i våre behandlingslokaler, i institusjon eller i hjemmet.

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene i kommunen.

Privatpraktiserende fysioterapeuter tilbyr behandling/trening til hjemmeboende pasienter. 

Hvis du har mulighet til å benytte fysioterapitilbudet på ett av instituttene i Nes oppfordres du til å prøve dette tilbudet før eventuell kommunal fysioterapi vurderes.
 

Liste over fysioterapiinstitutter i Nes
 

Kontaktinformasjon kommunale fysioterapeuter:

Berit Anita Køhler

Spesialfysioterapeut voksne og Friskliv

Sertifisert Aktiv A-instruktør

Kontor: 63 91 14 48

Send e-post

Eirik Mølmshaug

Fysioterapeut voksne og balansegruppe (vikar)

 

Kontor: 63 91 14 49

Send e-post

Hanne Enderud

Fysioterapeut voksen og balansegruppa (vikar)

 

Kontor: 63 91 14 40

Send e-post

Hanne Smidt
 

Spesialfysioterapeut voksne og balansegruppe

Kontor: 63 91 14 59

Send e-post

Ida Westerheim
 

Fysioterapeut voksne og
balansegruppe

Kontor: 63 91 14 45

Send e-post

Inger-Julie Skari (PERMISJON)

Spesialfysioterapeut voksne og balansegruppe

Kontor: 63 91 14 59

Send e-post

Marion Evensen 

Spesialfysioterapeut voksne og Friskliv.
Master i idrettsfysioterapi
 

Kontor: 63 91 14 49

Send e-post

Mette Kristin Rolstad

Spesialfysioterapeut voksne og Friskliv.
Sertifisert Aktiv A-instruktør.
Instruktør i Aktiv mot kreft

Kontor: 63 91 14 48

Send e-post

Sindre Leivestad Holtet

Turnusfysioterapeut
 
 
 

Kontor: 63 91 14 59

Send e-post

Wenche Nabben Logna

Spesialist i nevrologisk fysioterapi MNFF voksne og Friskliv

Sertifisert Aktiv A-instruktør

Kontor: 63 91 14 48

Send e-post 

Øystein Opsahl Staurheim

Fysioterapeut voksne og balansegruppe. Systemadministrator og nettredaktør

 

Kontor: 63 91 14 59

Send e-post

 

 

 

Balansegruppe

Dette er et treningstilbud for deg som opplever at du har dårlig balanse eller har opplevd fall og ønsker å trene deg opp igjen. Tilbudet innebærer styrketrening og balanseøvelser i en treningsgruppe, samt råd og veiledning av en fysioterapeut om hvordan du best kan unngå fall.
 

Kontaktinformasjon:

Hvis du ønsker å delta i gruppa kontakter du oss i Ergo- og fysioterapitjenesten på telefon 63 91 14 40. Du kan også fylle ut et henvisningsskjema og sende dette til oss. Skjemaet og adressen du skal sende det til finner du øverst på denne siden.
 

Informasjon om tilbudet:

Deltakerne fordeles på to grupper, en på Nes sykehjem og en på Nes eldresenter i Årnes sentrum. Begge gruppene ledes av kommunalt ansatte fysioterapeuter.

Begge treningsgruppene arrangeres vår og høst med trening to ganger i uka i 10-12 uker.

Nye deltakere blir prioritert i forhold til plass i gruppene. Ved stor pågang vil det kunne være noe ventetid for deltakelse. Alle nye deltakere tilbys en samtale med fysioterapeut og kartlegging av balansen. Vi har plass til totalt 27 deltakere for hver periode. 
 

Transport:

Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan benytte deg av privat bil eller offentlig transport til og fra gruppetreningene kan du ha krav på refusjonsberettiget transport. Mer informasjon om dette finner du på Pasientreiser sine sider på helsenorge.no.

KOM I GANG-gruppe

Har du hatt kreft og ønsker å komme i gang etter eller under behandling? Har du av andre årsaker nedsatt funksjon, og ønsker et tilbud for å komme i gang med trening? Da kan Ergo- og fysioterapitjenesten sitt gruppetilbud være noe for deg.
 

Hva er KOM I GANG?

KOM I GANG-gruppa er ledet av fysioterapeut som også er sertifisert AKTIV-instruktør. Målet med gruppa er å gi veiledet gruppetrening slik at du kan komme i gang for å nå dine mål. Vi ønsker i hovedsak å nå ut til kreftpasienter, men også personer med andre diagnoser er velkomne til å melde sin interesse. Tanken er at man deltar noen ganger på gruppetreningen og deretter går over til et annet tilbud som passer deg videre. Eksempelvis frisklivstrening, trening på institutt/treningssenter eller egentrening.
 

Hvor og når trener vi?

Vi gjennomfører gruppetrening hver mandag kl. 12:00-13:00 i Ergo- og fysioterapitjenesten sine lokaler på Nes Sykehjem. Vi starter opp mandag 03.09.18. 

Kontaktinformasjon: 

Mette Kristin Rolstad

Spesialfysioterapeut voksne og Friskliv.

Sertifisert Aktiv A-instruktør.

Instruktør i Aktiv mot kreft

Kontor: 63 91 14 48

Send e-post

Ergoterapi for barn og unge

Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av ergoterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole og andre instanser.

Vi kan tilby:

 • Kartlegging av aktivitetsutførelse, samt veiledning og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL).
 • Vurdering, veiledning og trening av håndfunksjon.
 • Vurdering, tilpasning og tilrettelegging av aktivitet og lek, inkludert formidling av hjelpemidler i forbindelse med forflytning, kommunikasjon, daglige aktiviteter og spesialtilpasning av bil.
 • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser for å fremme barn og unges mulighet til aktivitet og deltakelse.
 • Rådgivning/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere.

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig – enten i våre behandlingslokaler, i barnehage, på skole eller i hjemmet.

Ergoterapeutene samarbeider tett med fysioterapeutene i kommunen.


Kontaktinformasjon:

Marit Holtung (PERMISJON)

Spesialergoterapeut barn, syns- og
hørselskontakt barn

Kontor: 63 91 14 51

Send e-post

Miriam Wilhelmsen

Ergoterapeut barn, syns- og hørselskontakt barn
 

Kontor: 63 91 14 51

Send e-post

Ergoterapi for voksne

Du kan få bistand fra ergoterapitjenesten for å kunne fungere i hverdagen om du har utfordringer med daglige gjøremål/aktiviteter på grunn av alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade.

Ergoterapi er en betegnelse på behandling /rehabilitering gjennom forskjellige former for tiltak og aktivitet for å fremme selvstendighet og deltakelse.

Vi kan tilby:

 • Kartlegging av aktivitetsutførelse og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL).
 • Vurdering, veiledning og trening av håndfunksjon.
 • Kompensering for tap av funksjon ved å tilrettelegge, tilpasse og gi opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler
 • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser i hjemmet for å fremme mulighet til aktivitet og deltakelse.
 • Rådgivning/veiledning og informasjon til brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

Du kan få ergoterapi der det er mest hensiktsmessig - i våre behandlingslokaler, i institusjon eller i hjemmet.

Ergoterapeutene samarbeider tett med fysioterapeutene og annet helse- og omsorgspersonell i kommunen

 

Kontaktinformasjon:

Aina Myrvold

Ergoterapeut voksne og
synskontakt

Kontor: 63 91 14 43

Send e-post

Andrea Ohna Harjo

Ergoterapeut voksne
 

Kontor: 63 91 14 58

Send e-post

Ellen Jensen

Ergoterapeut voksne
  

Kontor: 63 91 14 44

Send e-post

Helle Gregersen

Ergoterapeut voksne                

Kontor: 63 91 14 70

Send e-post

Kristian Kjensli Opaker

Ergoterapeut/servicetekniker og
hørselskontakt

Kontor: 63 90 69 46

Send e-post

Marte Grove 

Ergoterapeut voksne               

Kontor: 63 91 14 64

Send e-post

Silje Tangen Karlsen

Ergoterapeut
 
    

Kontor: 63 91 14 69

Send e-post

Trine Larshus

Ergoterapeut voksne, hørselskontakt
og tillitsvalgt

Kontor: 63 91 14 49

Send e-post

 

Synskontakt

Synskontakten kan bistå deg som er synshemmet med utprøving og anskaffelse av hjelpemidler. Synskontakten har synsteknisk utstyr som du kan prøve eller få demonstrert for å se om dette er hjelpemidler du kan ha nytte av.
 

Kontaktinformasjon:

For hjelp i forhold til synssvekkelser og hjelpemidler kontakter du oss i Ergo- og fysioterapitjenesten på telefon 63 91 14 40. Du kan også fylle ut et henvisningsskjema og sende dette til oss. Skjemaet og adressen du skal sende det til finner du øverst på denne siden. Henvendelsen bør inneholde relevant informasjon om din synssvekkelse og problemene dette fører til for deg.
 

Informasjon om synshjelpemidler:

For å kunne få hjelpemidler relatert til syn fra NAV Hjelpemiddelsentral må din synsnedsettelse være dokumentert av øyelege og defineres som varig (over 2 år). Det er óg et kriterie at synsnedsettelsen ikke kan rettes opp med vanlig brille/kontaktlinser eller operasjon.

Vanlige briller omfattes ikke som hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Ventetiden på henvendelser vil variere og avhenger blant annet av type henvendelse og arbeidspress i kommunen.

Hørselskontakt

Hørselskontakten kan bistå deg som er hørselshemmet med utprøving og anskaffelse av hjelpemidler. Hørselskontakten har hørselsteknisk utstyr som du kan prøve eller få demonstrert for å se om dette er hjelpemidler du kan ha nytte av.
 

Kontaktinformasjon:

For hjelp i forhold til hørselssvekkelser og hjelpemidler kontakter du oss i Ergo- og fysioterapitjenesten på telefon 63 91 14 40. Du kan også fylle ut et henvisningsskjema og sende dette til oss. Skjemaet og adressen du skal sende det til finner du øverst på denne siden. Henvendelsen bør inneholde relevant informasjon om din hørselshemming og problemene dette fører til for deg. Sammen med henvendelsen legger du ved oppdatert audiogram (hørselstest hos audiograf).
 

Informasjon om hørselshjelpemidler:

For å kunne få hjelpemidler relatert til hørsel fra NAV Hjelpemiddelsentral må din hørselssvekkelse være dokumentert av hørselsspesialist og defineres som varig (over 2 år). For å få innvilget enkelte hjelpemidler krever det óg at det er gjort en hørselstest hos audiograf. En hørselsspesialist kan henvise pasienter til audiograf for testing. Ta kontakt med fastlegen din for henvisning videre.

Høreapparat omfattes ikke som hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Ventetiden på henvendelser vil variere og avhenger blant annet av type henvendelse og arbeidspress i kommunen.


Publisert: 19.09.2016 13:27:56
Sist endret: 19.09.2016 13:31