Innhold

I løpet av våren og høsten 2017 tok alle elever, lærere og skoleledere i bruk læringsbrett i undervisningen. Skolene Østgård, Auli, Årnes, Runni og Vormsund har vært en del av et pilotprosjekt skoleårene 2015-16 og 2016-17. Erfaringene fra denne utprøvingen dannet et grunnlag for beslutningen om at læringsbrett skal brukes i hele Nes-skolen. Pedagogisk bruk av læringsbrett i planlegging, gjennomføring og oppfølging av undervisning skal bidra til økt læring for elevene i Nes. Klasseledelse og vurdering for læring er sentrale pedagogiske prinsipper i den systematiske bruken av læringsbrettene.

Vel så viktig som tilgangen på digitale ressurser, er hvordan disse ressursene tas i bruk i undervisningen. Å vektlegge dette perspektivet ansees som en forutsetning for å kunne lykkes med innføringen av 1:1 læringsbrett i Nes-skolen. Nes har inngått en avtale med Rikt AS som vil gi grundig opplæring og oppfølging av både lærere og elever i pedagogisk bruk av læringsbrettene med utvalgte applikasjoner. Opplæringen skal bidra til:

  • at lærerne leder og strukturerer undervisningen på en hensiktsmessig måte i skolens teknologirike omgivelser
  • å utvikle en læringsfremmende vurderingspraksis som imøtekommer prinsippene om god underveisvurdering
  • at undervisningspraksis, delingskultur, samarbeid og refleksjon utvikles
  • at teknologien (læringsbrett) anvendes slik at elevene er aktive og medvirkende i egen læring – stor grad av produksjon

 

Målsetting: Tilgang på, og anvendelse av, teknologi skal bidra til økt læring og motivasjon for elever og lærere.

Førstegangspålogging

Hva er Feide?

Elevene benytter feideidentiteten til førstegangspålogging på læringsbrett.

Nes kommune benytter Feide, Felles Elektronisk IDEntitet for å gi elever tilgang til våre nettbaserte tjenester med samme brukernavn og passord. Eksempelvis Office365 og Digirom.no

Feide ivaretar brukernes personvern og bidrar til at personopplysninger behandles på en sikker og lovmessig måte. Systemet er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering

Les mer om Feide på feide.no og Senter for ikt i utdanningen

Utlån, bruk og erstatning

Her finner du dokumenter og rutinebeskrivelser som er relevante med hensyn til utlån, bruk og erstatning av læringsbrett. Ved eventuelle endringer vil foreldre/elever informeres gjennom ordinære kommunikasjonskanaler.

Administrasjon av læringsbrett

Airwatch er kommunens administrasjons- og distribusjonssystem for læringsbrettene.

Systemet benyttes for å distribuere ut applikasjoner og ressurser, sette rettighetstilganger og ivareta sikkerhet og personvern til elever og lærere. Applikasjoner som distribueres ut til læringsbrettene er risikovurdert og med databehandleravtale der det er påkrevd. Elever har ikke anledning til å installere applikasjoner som ikke er tilgjengeliggjort av Nes kommune.

Enhver som ber om det har rett til innsyn i.h.h.t. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Applikasjoner

Her finner du en oversikt over hvilke applikasjoner som Nes kommune installerer for bruk i undervisningen, samt en kort beskrivelse av de ulike applikasjonene.

En applikasjon er et program som benytter en datamaskins ressurser til en oppgave som brukeren ønsker utført. Typiske eksempler er tekstbeandler, regneark, nettleser osv. (Wikipedia).

Oversikter over applikasjoner installert på elevenes læringsbrett:

Ofte stilte spørsmål

Er det trygt ,personvernmessig, å la «Touch id» supplere pinkode for pålogging læringsbrett og hvorfor benytter Nes kommune dette?

Nes kommune vurderer bruk av Touch id (fingeravtrykk) som en sikker måte å håndtere pålogging til læringsbrett. Elevene benytter Touch id, fingeravtrykket for rask pålogging. Bruk av fingeravtrykk reduserer behov for å endre pinkoden hvis den glemmes. Løsningen er vurdert i ROS analyse. Løsningen fungerer på følgende måte «Det faktiske bildet av fingeravtrykket blir ikke lagret noe sted. I stedet konverteres det til en matematisk fremstilling av fingeravtrykket, som ikke kan dekodes tilbake til et ekte fingeravtrykk. Denne matematiske fremstillingen lagres i en sikker arkitektur som kalles Secure Enclave, som befinner seg i enhetens (læringsbrettets) chip. Denne brukes aldri av iOS eller andre apper, lagres aldri på Apples tjenere og sikkerhetskopieres aldri til iCloud eller andre steder.» (apple.com). Se også support.apple.com

Er «Finn min ipad» aktivert?

Nei. «Finn min ipad» funksjonen er ikke aktivert. Denne type tjeneste styres fra Nes kommunes administrasjonssystem for læringsbrettene, Airwatch (MDM). Administrasjonssystemet samler ikke inn GPS eller posisjoneringinformasjon. Enhetens posisjon kan aktiveres av systemadministrator, dersom ipad er stjålet og politiet anmoder om at funksjonen slås på.

Kan elev opprette/ benytte iCloud, iMessage, FaceTime, iTunes Store, iBooks Store, App Store på læringsbrettet?

Nei. Det er ikke mulig å legge til apple- id på læringsbrettet. En rekke tjenester krever apple-id. Flere av tjenestene er standard installert.

Jeg har glemt pinkode for pålogging læringsbrett - Hva gjør jeg?

Henvend deg til læreren din. Læreren vil be skolens ikt ansvarlige om å slette eksisterende pinkode. Du vil bli bedt om å legge til ny pinkode når du åpner læringsbrettet neste gang.

Kontakt

Det anbefales at foreldre/elever setter seg grundig inn i informasjonen som er tilgjengelig på nettsidene som omhandler læringsbrett i Nes-skolen - både for å være orientert om prosjektet og for å finne svar på eventuelle spørsmål man har.

Dersom foreldre/elever/andre ikke får svar ved å henvende seg til skolen og nettsidene, så kan det sendes en mail til Nes.Brett@nes-ak.kommune.no 


Publisert: 21.11.2016 12:52:11
Sist endret: 21.11.2016 12:57