Innhold

Lokale retningslinjer

Lokale retningslinjer

Planer og skjemaer

Veileder for søknad om ressurser til tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne § 19 g

Tilrettelagt barnehagetilbud - melding om behov

Rapportmal midler nedsatt funksjonsevne § 19 g

Søknadsskjema minoritetsspråklige barn

Plan for overgang

Overføring av informasjon fra en barnehage til en annen barnehage

Strategi for kvalitet i barnehage 2018 - 2022

Utdanningskrav for pedagogisk leder/styrer - søknad om midlertidig dispensasjon

 

Filmer

Utdanningsdirektoratet har laget 14 korte filmer til dere som jobber i barnehagen. Filmene tar opp ulike tema fra rammeplanen for barnehagen. Formålet er å gi dere et kunnskapsgrunnlag og gode eksempler som utgangspunkt for kollegial refleksjon, veiledning og utviklingsarbeid.

Filmene finner dere her.

Nyttig informasjon for barnehagene


Publisert: 17.10.2016 10:32:56
Sist endret: 26.10.2016 15:44