• Nes
  • Barnehage

Betaling og moderasjonsordninger


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid 

Regjeringen har som mål at ingen familier skal bruke mer enn 6 prosent av sin årsinntekt på barnehagekostnader. 

Makspris

Makspris gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget og foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Moderasjonsordninger:

Søskenmoderasjon
Har du flere barn i barnehage skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette kalles søskenmoderasjon. Du får søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager innad i kommunen, og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

For familier eller husholdninger med lav inntekt

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av husholdningens samlede inntekter (brutto) skal du ha redusert pris. Kommunen har ansvaret og det gjelder både kommunale og private barnehager.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til  20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Nyttige lenker 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1478 

https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/innsikt/finansiering-av-barnehager/id2344788/

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

Har du spørsmål   - ta gjerne kontakt

         ·            Lillian B. Holen på tlf. 63 91 11 04, eller e-post: lillian.holen@nes-ak.kommune.no

         ·            Stine L. Hofseth på tlf. 63 91 11 05, eller e-post: stine.hofseth@nes-ak.kommune.no

 

Søk redusert foreldrebetaling

Informasjon til søker:
  • Det er den/de som bor på samme folkeregister-adresse som barnet som søker.
  • Ved vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søkere legge frem annen dokumentasjon for inntekt.
Vedlegg som må følge søknaden:
  • Siste skattemelding (selvangivelse) for søker.
  • Siste skattemelding (selvangivelse) for ektefelle, samboer eller partner

 

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Betalingsreglement 

Se vedtektene på den enkelte barnehages hjemmeside for informasjon.

Makspris

Foreldre med barn i barnehage skal ikke betale mer enn makspris for hvert barn. Maksprisen er fastsatt av Stortinget og informasjon finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Annen informasjon

Utdanningsdirektoratet - barnehage

Lov og forskrift om foreldrebetaling

Barnehageloven

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager


Publisert: 17.10.2016 10:22:38
Sist endret: 17.10.2016 10:24