Høringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om høringer

Hva er en høring?

Hvordan er saksgangen i en høring? 

Høringene

  • Høring - Kommunedelplan for idrett - fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031

    Nes kommune har utarbeidet forslag til ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031

  • Offentlig ettersyn av forslag til kommuneplan for Nes kommune

    Nes kommune har igangsatt arbeid for å gjennomføre et begrenset vedlikehold av gjeldende kommuneplan. Hensikten med planvedlikeholdet er primært å korrigere kommuneplanens arealdel 2015-2030, slik at den blir et funksjonelt styringsverktøy. Som en del av planvedlikeholdet skal det også foretas en oppstramming av mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030. Det forestående planvedlikeholdet av kommuneplanen er et begrenset vedlikehold. Det innebærer forholdsvis få endringer, sett i forhold til en fullstendig rullering av kommuneplanen.


Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 02.11.2016 21:16