Høringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om høringer

Hva er en høring?

Hvordan er saksgangen i en høring? 

Høringene

  • Høring av planprogram for områderegulering av Herbergåsen næringspark

    I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Nes kommune har startet arbeid med områderegulering av Herbergåsen næringspark. Formannskapet vedtok den 06.02.18 under sak nr 23/18 at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jfr. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9. Du har nå mulighet til å komme med merknader, innspill og synspunkter til planprogrammet.

  • Høring- Strategisk helse og velferdsplan 2018- 2030


Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 23.06.2017 13:55