Innhold

Om høringer

Hva er en høring?

Hvordan er saksgangen i en høring? 

Høringene

  • Høring navnesak- sideveg til Munkevegen

    Etter § 5 første ledd i stedsnavnloven reiser Nes kommune navnesak for sideveg til Munkevegen, 1929 Auli. Nes kommune har utarbeidet forslag til vegnavn i saken og dette legges nå ut til høring etter stedsnavnlovens § 6.


Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 02.11.2016 21:16