Høringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om høringer

Hva er en høring?

Hvordan er saksgangen i en høring? 

Høringene

  • Høringsutkast Strategi for kvalitet i barnehagene 2018-2022

    Strategi for kvalitet i barnehagene 2018-2022 utgjør mål, fokusområder og periodemål for kvalitet i kommunale og private barnehager i Nes. Strategien plasserer seg mellom rammeplanen for barnehager, og barnehagenes egne årsplaner. Dette skaper en felles retning for alle barnehagene i Nes, samtidig som den er forankret i rammeplanen og gir rom for barnehagenes lokale tilpasninger. Strategien beskriver fem fokusområder og en forutsetning for arbeidet med å bidra til kvalitet i barnehagene i Nes. Strategien bygger på nasjonale retningslinjer, samt overordnet mål og visjon for Nes kommune som er nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel.


Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 02.11.2016 21:16