Høringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om høringer

Hva er en høring?

Hvordan er saksgangen i en høring? 

Høringene

  • Offentlig høring - Strategiplan for kvalitet i SFO

    Nes kommune har utarbeidet forslag til Strategiplan for kvalitet i SFO.

  • Planvedlikehold av gjeldende kommuneplan i Nes og utleggelse av forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn

    Nes kommune har igangsatt arbeid for et begrenset planvedlikehold av gjeldende kommuneplan. Det varsles om oppstart av dette planarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 annet ledd. Kommunen har utarbeidet et forslag til planprogram for planvedlikeholdet. Forslaget ble vedtatt for utleggelse til offentlig ettersyn og høring av formannskapet i møte den 13. mars 2018 (sak nr. 36/18).

  • Høringsforslag kommunedelplan for Årnes

    Nes kommune har utarbeidet forslag til ny kommunedelplan for Årnes. Forslaget ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av Formannskapet i møte 13.03.2018 (sak 46/18). Du kan nå komme med merknader, innspill og synspunkter til forslag til kommunedelplan for Årnes.


Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 23.06.2017 13:55