Innhold

Fra 01.01.2020 blir det to kommuner i den nye Viken fylkeskommune som begge heter Nes – vår egen kommune og Nes i Buskerud. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at minst én av kommunene må skifte navn. 

For å være forberedt på en situasjon hvor vi blir pålagt å bytte navn, oppfordres alle innbyggere i Nes – inkludert Rånåsfoss, som blir del av kommunen fra nyttår – til å sende inn forslag på nytt navn for Nes kommune, frist 28. mai.

Hva er ditt forslag til nytt kommunenavn?

Alle forslag vil bli lagt frem for kommunestyret 18. juni. Kommunestyret vil bli bedt om å velge de mest aktuelle kandidatene, og innbyggerne vil gjennom sommeren få anledning til å si sin mening om disse alternative navnene. I kommunestyrets møte 3. september blir det vedtatt hva Nes kommune ønsker å hete i fremtiden dersom vi må bytte navn. Hvis Nes i Buskerud bestemmer seg for et nytt navn som gjør at vi slipper å bytte navn, avsluttes prosessen hos oss.


Publisert: 10.05.2019 13:40:21
Sist endret: 10.05.2019 13:40