Innhold

Kommunen går nå over til ny telefonløsning - Trio, det vil si fra fasttelefoner til mobiltelefoner, der gamle bordapparater erstattes med mobiltelefoner.

Alle ansatte vil fortløpende få nye direkte innvalgsnummer. Nye nummer vil bli tilgjengeliggjort her på nettsiden, under kontakt oss. Eller spør Kari!

Du vil i en periode fortsatt kunne nå oss på dagens nummer.


Publisert: 15.08.2019 14:25:41
Sist endret: 15.08.2019 14:25