Innhold

Kommunen går nå over til ny telefonløsning - Trio, det vil si fra fasttelefoner til mobiltelefoner, der gamle bordapparater erstattes med mobiltelefoner.

Alle ansatte vil fortløpende få nye direkte innvalgsnummer. Nye nummer vil bli tilgjengeliggjort her på nettsiden, under kontakt oss. Eller spør Kari!

Du vil i en periode fortsatt kunne nå oss på dagens nummer.

 

Fra 14 oktober endres telefonnumrene på følgende tjenestesteder:

Kulturtjenester:

Nes svømmehall: 66 10 41 00

Nes kulturhus: 66 10 41 41

Nes bibliotek: 66 10 42 42

Nes kulturskole: 66 10 41 50

 

Skoler:

Vormsund ungdomsskole: 66 10 44 00

Runni ungdomsskole: 66 10 44 10

Auli skole: 66 10 44 20

Auli SFO: 66 10 44 25

Fenstad skole: 66 10 44 30

Fenstad SFO: 66 10 44 35

Fjellfoten skole: 66 10 44 40

Fjellfoten SFO: 66 10 44 45

Framtun skole: 66 10 44 50

Framtun SFO: 66 10 44 55

Neskollen skole: 66 10 44 60

Neskollen SFO: 66 10 44 65

Skogbygda skole: 66 10 44 70

Skogbygda SFO : 66 10 44 75

Østgård skole: 66 10 44 80

Østgård SFO: 66 10 44 85

Årnes skole: 66 10 44 90

Årnes SFO: 66 10 44 95

 

Kommunale barnehager:

Auli barnehage: 66 10 45 70

Skogbygda barnehage: 66 10 45 80

Årnes barnehage: 66 10 45 90

 

Pedagogisk tjeneste : 

66 10 45 50

 


Publisert: 15.08.2019 14:25:41
Sist endret: 15.08.2019 14:25