Innhold

Nes kommune inviterer aktører innen boligutvikling til samarbeid om utvikling av nye bo- og tjenestekonsepter på Runni i vårt kommunesenter Årnes.  Vi trenger flere varierte og fleksible boliger for å møte befolkningens ulike behov, herunder både i form av omsorgsboliger og ordinære boliger. Kommunen er selv hjemmelshaver for en større del av Runniområdet som skal utvikles, og ser et potensiale for innovative løsninger og gode synergier ved utvikling i en kombinasjon av privat og offentlig initiativ.

Vi inviterer derfor til innledende seminar onsdag 20. november kl. 14.00-17.00,  i Nes kulturhus, THX- salen,

Se invitasjon og program her.

Påmelding innen 18. november sendes til camilla.smedsrud@nes-ak.kommune.no

 

Les mer om konseptstudiet for Runni her. Ved spørsmål, ta kontakt med rådgiver Camilla Smedsrud , tlf. 947 83 712


Publisert: 14.11.2019 15:30:00
Sist endret: 05.11.2019 15:30