God badevannskvalitet i Nes

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Miljørettet helsevern – Øvre Romerike har begynt å ta sommerens badevannsprøver. Nå foreligger analyseresultat fra prøver tatt i Nes kommune.

De første prøvene i sommer ble tatt den 19. juni 2017 (se disse i tabellen nedenfor). Det er nå foretatt nye prøver den 3. juli. Prøvene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god.

Den 3. juli ble det tatt prøver i Veslesjøen og ved Daskerudstranda. Her viste målingene henholdsvis 5 kontra 25 E.coli/ml og 180 kontra 10 enterokokker/ml på de to badeplassene.

Med hensyn til temperatur på badevannet er den i underkant av 20 ⁰C for alle badeplassene. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

 

 


Publisert: 06.07.2017 14:09:00
Sist endret: 21.06.2017 14:09