Innhold

Husdyrbrukerne har utfordringer med å skaffe nok for til dyrene da beitene er brunsvidde og grasavlingene tørker på rot. Dyrene har allerede begynt å spise av vinterforet. Men bønder har gode tradisjoner med å hjelpe hverandre både med beiter og ved å slå/ensilere korn i rundball til dyra. Mer om avlingsskadesituasjonen kan du lese på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratets hjemmeside om erstatninger.

Nes kommune oppfordrer bøndene i Nes til å ta vare på halmen når treskingen starter. Halmen kan komme godt med både tørr og lutet utover vinteren.

Nes kommune ved Landbrukskontoret følger situasjonen dag for dag.


Publisert: 10.07.2018 15:53:38
Sist endret: 10.07.2018 15:53