Aktuelt

 • Kurs i hjemmekompostering

  Les saken »

 • Barnehagefotografering i Åpen barnehage

  Les saken »

 • Opphør av telerestriksjoner

  Akseltrykkrestriksjonene oppheves på følgende kommunale veger, fra dags dato

  Les saken »

 • Kunngjøring - Utleie av Ringstadbua

  Søknadsfrist: 3. mai 2017

  Les saken »

 • Åpent møte om kommunedelplan for Årnes

  Les saken »

 • Høring - Forslag til lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

  Høringsfrist: 9. mai 2017

  Les saken »

 • Kostymekurs

  Mandag 24. april holdes det et kostymekurs i Nes kulturhus.

  Les saken »

 • Kunngjøring - Startlån og Boligtilskudd til etablering og tilpasning 2017

  Kommunen har mottatt årets bevilgning av startlån og tilskudd til videretildeling.

  Les saken »

 • Første spadetak for ny barnehage

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom tilbyr frivillig ruskontrakt

  Les saken »

 • Oversikt over nød- og vakttelefoner

  Les saken »

 • Første spadetak - ny barnehage på Årnes

  Les saken »

 • Vi har inngått partnerskapsavtale med LHL –Nes om Likemannsarbeid

  Les saken »

 • Administrativ organisering

  Med utgangspunkt i en helhetsvurdering og politiske vedtak er vi nå i gang med å vurdere kommunens administrative organisering.

  Les saken »

 • Vedrørende skjenkebevilling til FUVO i forbindelse med Regionsligaen 2017

  Presisering av vedtak om skjenkebevilling

  Les saken »

 • Åpen barnehage april

  Les saken »

 • Nye rutiner og veileder - parkeringstillatelse for forflytningshemmede

  Nes kommunestyret vedtok 4. april 2017 nye rutiner og veileder for parkeringstillatelse for forflytningshemmede

  Les saken »

 • Informasjon om etablering av ny jordrensevirksomhet på Esval Miljøpark KF.

  Les saken »

 • Folkehelseuka 2017

  Nå er det åpent for å melde på arrangement til folkehelseuka 2017.

  Les saken »

 • Tilbudsforespørsel - partnerskapsavtale flagging røde dager

  Partnerskapsavtale - heising og firing av flagg ved kommunale bygg

  Les saken »

 • Vi jobber aktivt for en sunn og seriøs serverings- og skjenkenæring

  Les saken »

 • Samarbeidsmøte om utfordringer i ungdomsmiljøet

  Les saken »

 • Bowling i Neshallen

  Les saken »

 • Åpen dag på Ahus

  Les saken »

 • Leie av idrettshaller og gymsaler for sesongen 2017/2018

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Ekstraordinært formannskapsmøte

  Det avholdes ekstraordinært formannskapsmøte 4. april kl 16:00

  Les saken »

 • Flere barnehageplasser

  Les saken »

 • Høring – planlagt utbygging av bredbånd

  Høringsfrist 3. mai 2017

  Les saken »

 • Mattilsynet ønsker å ta prøver av døde villfugl

  Les saken »

 • Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Nes strandhager

  Les saken »

 • Framtidig helseforetakstilhørighet for sykehuset Kongsvinger

  Helse Sør-Øst RHF har sendt prosjektrapporten “Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus” ut på høring. Nes kommune er høringsinstans.

  Les saken »

 • Alle innsigelser til kommuneplanens arealdel er frafalt

  Nes kommune har mottatt brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med melding om at innsigelser til kommuneplanens arealdel kan frafalles under forutsetning av at Nes kommune legger inn juridisk bindende bestemmelser med rekkefølgekrav til utbyggingsområdene.

  Les saken »

 • Utfordringer i ungdomsmiljøet

  Les saken »

 • Samlokalisering av hjemmetjenesten

  Mandag 27. mars flytter avdeling Vormsund til Årnes

  Les saken »

 • Ny rektor på Neskollen skole

  Mona Paulsen er tilsatt som ny rektor på Neskollen skole

  Les saken »

 • Bruk av "Ringstadbua"

  Les saken »

 • Sommerferietilbud for unge

  Utekontaktene arrangerer spennende tilbud for unge i Nes kommune i første uke etter skoleslutt og siste uke før skolestart!

  Les saken »

 • Vannavstenging i området Kampå - Låvegg

  Les saken »

 • Telerestriksjoner i Nes kommune

  Fra 21.03.2017

  Les saken »

 • Rekordstor søknad til barnehagene i Nes

  Les saken »

 • Jordrensing Esval Miljøpark KF

  Les saken »

 • Ledig stilling ved Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike

  Les saken »

 • Noobwork til Årnes

  Les saken »

 • Mobil og internettdekning i Nes

  Les saken »

 • Brannsikkerhet ved Nes Bo og Behandlingssenter

  Les saken »

 • Godt oppmøte og stort engasjement på folkemøtet om rulleringen av Helse og velferdsplanen!

  Les saken »

 • Folkehelseuka 2017

  I 2017 vil Folkehelseuka arrangeres 2. til 10. september.

  Les saken »

 • Bygg Årnes - hvordan gikk det?

  Gjennom fire uker har Nes bibliotek, sammen med planavdelingen arrangert en medvirkningsprosess som vi har kalt Bygg Årnes

  Les saken »

 • Kommunalsjef Arild Skogholt har sagt opp sin stilling

  Les saken »

 • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

  Nye rutiner og forvaltning av ordningen

  Les saken »

 • Svømmehallen er i rute

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Driftstilskudd til frivillige organisasjoner 2017

  Les saken »

 • Nytt forbedret søk på nettsiden

  Les saken »

 • Mot til å se – evne til å handle

  Les saken »

 • Hva er viktig for deg?

  Vi inviterer til folkemøte i forbindelse med ny Helse- og velferdsplan, torsdag 9. mars kl 18:00 til 20:30, i Nes rådhus

  Les saken »

 • Norge rundt på 21 dager

  Vinneren er kåret.....

  Les saken »

 • Gratis HPV-vaksine

  Bor du i Nes, er født i 1991 eller senere og ønsker å vaksinere deg?

  Les saken »

 • Regnskapsresultat 2016

  Les saken »

 • Alle plasser i bruk på Nes sykehjem

  118 plasser i bruk på Nes sykehjem

  Les saken »

 • Oppstart av arbeidet med kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030

  Les saken »

 • Ny helse og velferdsplan

  Arbeidet med ny helse og velferdsplan for perioden 2017- 2029 er startet

  Les saken »

 • Skolehage på Fjellfoten

  Signering av partnerskapsavtale om pilotprosjekt skolehage på Fjellfoten.

  Les saken »

 • Vi innfører ny løsning for trygghetsalarmer - fra analoge til digitale!

  Les saken »

 • Kommunale avgifter uten renovasjonsgebyr på fakturaen 1. termin

  Les saken »

 • NAV NES informerer

  Les saken »

 • Husk å søke barnehageplass før 1. mars

  Les saken »

 • På veg mot en døgnåpen kommune

  Les saken »

 • Nes svømmehall nå med egen logo

  Les saken »

 • Nes svømmehall

  Lag og foreninger oppfordres til å søke om bassengtid i svømmehallen.

  Les saken »

 • Vinterferieprogram 2017

  Nå er årets vinterferieprogram klart! Påmeldingsfrist til alle aktiviteter er 10.februar.

  Les saken »

 • Brukerundersøkelse i miljøarbeidertjenesten

  Les saken »

 • Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

  Les saken »

 • Velkommen til oss!

  Vi ønsker velkommen til bibliotekets nye nettside.

  Les saken »

 • Utskrivningsklare pasienter

  Les saken »

 • Tilsyn Miljøarbeidertjenesten

  Les saken »


Publisert: 02.06.2016 15:47:46
Sist endret: 02.06.2016 15:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?