Aktuelt

 • Folkehelseuka 2017

  Les saken »

 • Stemme ved institusjon - Stortingsvalget 2017

  Her finner du oversikt over institusjoner i Nes kommune hvor det er mulig å avlegge forhåndsstemme

  Les saken »

 • Vegarbeid Aurbergmoen

  Les saken »

 • Nytt regelverk om trygt og godt skolemiljø

  Les saken »

 • Nå kan du forhåndsstemme

  Les saken »

 • Kurs i hjemmekompostering

  Les saken »

 • Gratis leir for familier med barn fra 0-6 år

  Har du lyst til å komme sammen med og bli kjent med andre familier, barn og voksne i nærmiljøet?

  Les saken »

 • Nytt skoleår i Nes

  Les saken »

 • Åpen barnehage i august

  Les saken »

 • Vannlekkasje Vestsidavegen

  Les saken »

 • Camp Flolangen

  Les saken »

 • Husåsvegen stengt

  Les saken »

 • Vannlekkasje - Skogbygda

  Les saken »

 • Vannlekkasje - Vestsidavegen

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Vannlekkasje - Holsvegen

  Les saken »

 • Svømmehallen åpner i dag

  Kom og opplev vår nye flotte svømmehall

  Les saken »

 • Lekeplass i ustand

  Les saken »

 • Jordskjelvet i Hellas

  Les saken »

 • Manglende flagging ved rådhuset

  Reglementet for flagging fra kommunale bygg i Nes kommune sier at det skal flagges ved rådhuset på alle offisielle flaggdager

  Les saken »

 • Minnemarkering 22. juli

  Stille markering ved minnesteinen på bautaplassen

  Les saken »

 • Kvalitetsrådgiver er ansatt

  Les saken »

 • Ny kommunalsjef ansatt

  Les saken »

 • Rådhusets ladestasjoner for El-bil ute av drift

  Les saken »

 • Vedtatt reguleringsplan: Årnes Næringspark

  Les saken »

 • God badevannskvalitet i Nes

  Les saken »

 • Kartlegging av raviner i Nes kommune 2017

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Romerike International School

  Detaljreguleringsplan for del av Sentrumsområdet, Neskollen - gbnr. 79/263,273,376 377 (Romerike International School)

  Les saken »

 • Vannavstenging i området Svanfossvegen-Kampå

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Ny kommunalsjef ansatt

  Elisabet Frøyland er innstilt og har takket ja til stillingen som kommunalsjef Samfunn og miljø, en stilling hun overtar etter Arild Skogholt

  Les saken »

 • NAV Nes informerer

  Les saken »

 • Kunstnerisk utsmykning av Årnes Barnehage

  Les saken »

 • Sommertoget

  I år har NRK parkert båten til fordel for toget.

  Les saken »

 • Eirik Jensen i samtale med Erlend Helle

  Nes bibliotek ønsker velkommen til boksamtale med en tidligere politimann og person som har vært igjennom en av de mest omtalte kriminalsaker i nyere historie; Eirik Jensen.

  Les saken »

 • Svanfoss sluse

  Vannveien Glomma-Vorma-Mjøsa

  Les saken »

 • Småbarnsleir

  Les saken »

 • Vi vil være en åpen kommune

  Nes kommune ønsker å legge til rette for åpenhet og innsyn i den kommunale forvaltningen

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2017

  Les saken »

 • Nes kafé

  Les saken »

 • BUA - Nes

  Les saken »

 • Kunngjøring av vedtak av reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

  Les saken »

 • Plattform for helhetlig frivillighetspolitkk

  Les saken »

 • Vinneren av Norge rundt på 21 dager

  ... er 6 klasse ved Østgård skole!

  Les saken »

 • Burholvegen stenges i perioder fredag og mandag

  Les saken »

 • Norges fineste Instagram-stafett

  Les saken »

 • Barneverntjenesten flytter

  Les saken »

 • Nes kommune har overtatt svømmehallen

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Årneskvartalet

  Les saken »

 • Utlysning Kunstnerisk utsmykning - Årnes Barnehage

  Les saken »

 • Ord i bilde

  Nes bibliotek og Nes kunstforening inviterer alle voksne til innføring i bildebok-kunst 5.sept.kl.19

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Sommerles for voksne

  Les 3 eller flere bøker i sommer og bli med på Iskremfest

  Les saken »

 • Vi inviterer til pårørendekveld

  Kjenner du noen, eller er du pårørende til noen som sliter med psykiske lidelser ?

  Les saken »

 • BRUNSNEGLEN – IBERIASNEGLEN ELLER MORDERSNEGLEN

  Les saken »

 • Planprogram for revidering av kommunedelplan for Årnes, høringsmøte

  Les saken »

 • Bibliotekets åpningstider i sommer

  Les saken »

 • Sommerles for barn

  Fra 1. juni til 31. august kan alle barn delta på Sommerles 2017

  Les saken »

 • Saksdokumenter til kommunestyremøte 30.05.17

  Les saken »

 • Boklopper

  Nes bibliotek har masse boklopper!

  Les saken »

 • Offisiell åpning av gangveg på Haga

  Les saken »

 • Nye adresseparseller

  Neskollen

  Les saken »

 • Ekspropriering av Hvamsmovegen til gang og sykkelveg

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av planarbeid

  Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for gnr 167 bnr 319, 80, 405, Runni gård.

  Les saken »

 • Kommunalsjef Lars Uglem er innstilt som ny rådmann i Fet kommune.

  Les saken »

 • Informasjon om vaksinering mot hjernehinnebetennelse

  Les saken »

 • Bakterien bak smitte funnet (hjernehinnebetennelse)

  Typen bakterie som forårsaket smittsom hjernehinnebetennelse i helgen er klarlagt. Aktuelle nærkontakter vil bli tilbudt vaksine i tillegg til antibiotikabehandling

  Les saken »

 • Informasjon om tilfelle av hjernehinnebetennelse

  Les saken »

 • Møteinnkalling og saksdokumenter til formannskapsmøte 23.05.17

  Les saken »

 • Åpning av kinosal

  Les saken »

 • Språkkafè

  Nes bibliotek og Nes frivillingsentral inviterer til språkkafè

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Program for 17.mai i Nes 2017

  Les saken »

 • Slukking av veglys

  Les saken »

 • Asfaltering Skredderstuvegen uke 19

  Les saken »

 • Faktura kommunale feieravgifter 2. termin 2017

  Les saken »

 • Stolpejakt i Nes 2017

  Bli med å jakte på stolper!

  Les saken »

 • Bladet Raumnes, Nes kommune og Esval Miljøpark

  Les saken »

 • Kunngjøring: Barn og unges kommunestyre

  Tirsdag 9. mai, kl. 09.00-14.00 i kommunestyresalen, Nes rådhus

  Les saken »

 • NAV i endring

  Les saken »

 • 8. mai 2017 i Nes

  Les saken »

 • Opphør av telerestriksjoner

  Les saken »

 • Foranalyse av Nes kommunes boligsosiale arbeid

  Les saken »

 • Kurs i hjemmekompostering

  Les saken »

 • Kunngjøring - Utleie av Ringstadbua

  Søknadsfrist: 3. mai 2017

  Les saken »

 • Åpent møte om kommunedelplan for Årnes

  Les saken »

 • Høring - Forslag til lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

  Høringsfrist: 9. mai 2017

  Les saken »

 • Kostymekurs

  Mandag 24. april holdes det et kostymekurs i Nes kulturhus.

  Les saken »

 • Kunngjøring - Startlån og Boligtilskudd til etablering og tilpasning 2017

  Kommunen har mottatt årets bevilgning av startlån og tilskudd til videretildeling.

  Les saken »

 • Første spadetak for ny barnehage

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom tilbyr frivillig ruskontrakt

  Les saken »

 • Oversikt over nød- og vakttelefoner

  Les saken »

 • Første spadetak - ny barnehage på Årnes

  Les saken »

 • Vi har inngått partnerskapsavtale med LHL –Nes om Likemannsarbeid

  Les saken »

 • Administrativ organisering

  Med utgangspunkt i en helhetsvurdering og politiske vedtak er vi nå i gang med å vurdere kommunens administrative organisering.

  Les saken »

 • Vedrørende skjenkebevilling til FUVO i forbindelse med Regionsligaen 2017

  Presisering av vedtak om skjenkebevilling

  Les saken »

 • Nye rutiner og veileder - parkeringstillatelse for forflytningshemmede

  Nes kommunestyret vedtok 4. april 2017 nye rutiner og veileder for parkeringstillatelse for forflytningshemmede

  Les saken »

 • Informasjon om etablering av ny jordrensevirksomhet på Esval Miljøpark KF.

  Les saken »

 • Folkehelseuka 2017

  Nå er det åpent for å melde på arrangement til folkehelseuka 2017.

  Les saken »

 • Tilbudsforespørsel - partnerskapsavtale flagging røde dager

  Partnerskapsavtale - heising og firing av flagg ved kommunale bygg

  Les saken »


Publisert: 02.06.2016 15:47:46
Sist endret: 02.06.2016 15:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?