Aktuelt

 • Kunngjøring av mindre endring av reguleringsplan Evangtunet

  Les saken »

 • Kunngjøring reguleringsplan Nes strandhager

  Les saken »

 • Skolestartere høst 2018

  Les saken »

 • Tett på Levi Henriksen: konsert og bokbad

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2018-2021

  Les saken »

 • Folkemøte - Hvor skal fremtidens grense mellom Nes og Sørum gå

  Les saken »

 • Høst i Åpen barnehage

  Les saken »

 • Bli med Åpen barnehage til Dragsjøhytta!

  Les saken »

 • Pårørendekveld psykisk helse og avhengighet

  Les saken »

 • Kunstnerisk utsmykning av Årnes Barnehage

  Les saken »

 • Vinnerkonsept for ungdomsskole og flerbrukshall på Vormsund er kåret

  Les saken »

 • Brukerundersøkelse for vann- og avløpstjenesten

  Les saken »

 • Høstferie i Nes Svømmehall

  Les saken »

 • Ny kommunalsjef helse og velferd

  Les saken »

 • Eventyr fra Romerike - for voksne

  Lørdag 28.okt. kl.12

  Les saken »

 • Litterær festaften

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2017

  Les saken »

 • Utredning av grensejustering mellom Nes og Sørum

  Les saken »

 • Nes Kafe

  Les saken »

 • Brukerundersøkelse for byggesak

  I disse dager gjennomfører kommunen en brukerundersøkelse for saksbehandling innen byggesaker.

  Les saken »

 • Åpen kirke

  Les saken »

 • Magne Furuholmen utstilling

  Les saken »

 • Barnehagekrim

  Lørdag 21.okt. kl.11. I Nes bibliotek

  Les saken »

 • Oppdatert: Babykafè i Familiens hus

  Les saken »

 • Stengte veger i forbindelse med Matfestivalen

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Lokaldemokratiundersøkelse

  Les saken »

 • Nes kommune har fått innvilget kr. 5.000.000 fra NKOM

  Les saken »

 • Eldredagen 2017

  Nes eldreråd inviterer til årets eldredag 27. september, klokken 11.00 i Storsalen,Nes kulturhus

  Les saken »

 • Årnes vannverk informerer

  Spyling av ledningsnettet september og oktober 2017

  Les saken »

 • Kunngjøring - Søker leietaker til treningssenter Neshallen

  Nes kommune søker etter leietaker til treningssenter i 2. etasje i Neshallen

  Les saken »

 • Kulturminnedagene 2017

  9. - 17. september

  Les saken »

 • Åpen dag på Hvam videregåendeskole

  Åpen dag på Hvam videregående skole søndag 17. september kl. 11- 15. Les mer på nettsiden til Hvam videregående skole.

  Les saken »

 • Årnes barnehage

  Byggingen følger fremdriftsplanen

  Les saken »

 • Spillemidler 2018

  Les saken »

 • Nominerte til årets folkehelsepris

  Les saken »

 • Høstferieprogram 2017

  Årets program er klart!

  Les saken »

 • Foreldrekurs

  Les saken »

 • Politisk behandling av Helse og velferdsplan 2018- 2030 utsettes

  Les saken »

 • Offisielle åpningen av Nes svømmehall

  Vi vil gjerne invitere deg til den offisielle åpningen av Nes svømmehall, fredag 1. september 2017 kl. 15:45

  Les saken »

 • Pårørendeskole høst 2017

  Tilbud om pårørendeskole for pårørende til personer med demens høsten 2017.

  Les saken »

 • Folkehelseprisen 2017

  Husk å nominere aktuelle til Folkehelseprisen 2017, innen søndag 27. august!

  Les saken »

 • Folkehelseuka 2017

  Les saken »

 • Stemme ved institusjon - Stortingsvalget 2017

  Her finner du oversikt over institusjoner i Nes kommune hvor det er mulig å avlegge forhåndsstemme

  Les saken »

 • Vegarbeid Aurbergmoen

  Les saken »

 • Nytt regelverk om trygt og godt skolemiljø

  Les saken »

 • Nå kan du forhåndsstemme

  Les saken »

 • Kurs i hjemmekompostering

  Les saken »

 • Nytt skoleår i Nes

  Les saken »

 • Vannlekkasje Vestsidavegen

  Les saken »

 • Camp Flolangen

  Les saken »

 • Husåsvegen stengt

  Les saken »

 • Vannlekkasje - Skogbygda

  Les saken »

 • Vannlekkasje - Vestsidavegen

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Vannlekkasje - Holsvegen

  Les saken »

 • Svømmehallen åpner i dag

  Kom og opplev vår nye flotte svømmehall

  Les saken »

 • Lekeplass i ustand

  Les saken »

 • Jordskjelvet i Hellas

  Les saken »

 • Manglende flagging ved rådhuset

  Reglementet for flagging fra kommunale bygg i Nes kommune sier at det skal flagges ved rådhuset på alle offisielle flaggdager

  Les saken »

 • Minnemarkering 22. juli

  Stille markering ved minnesteinen på bautaplassen

  Les saken »

 • Kvalitetsrådgiver er ansatt

  Les saken »

 • Ny kommunalsjef ansatt

  Les saken »

 • Rådhusets ladestasjoner for El-bil ute av drift

  Les saken »

 • Vedtatt reguleringsplan: Årnes Næringspark

  Les saken »

 • God badevannskvalitet i Nes

  Les saken »

 • Kartlegging av raviner i Nes kommune 2017

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Romerike International School

  Detaljreguleringsplan for del av Sentrumsområdet, Neskollen - gbnr. 79/263,273,376 377 (Romerike International School)

  Les saken »

 • Vannavstenging i området Svanfossvegen-Kampå

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Ny kommunalsjef ansatt

  Elisabet Frøyland er innstilt og har takket ja til stillingen som kommunalsjef Samfunn og miljø, en stilling hun overtar etter Arild Skogholt

  Les saken »

 • NAV Nes informerer

  Les saken »

 • Kunstnerisk utsmykning av Årnes Barnehage

  Les saken »

 • Sommertoget

  I år har NRK parkert båten til fordel for toget.

  Les saken »

 • Svanfoss sluse

  Vannveien Glomma-Vorma-Mjøsa

  Les saken »

 • Vi vil være en åpen kommune

  Nes kommune ønsker å legge til rette for åpenhet og innsyn i den kommunale forvaltningen

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2017

  Les saken »

 • Nes kafé

  Les saken »

 • BUA - Nes

  Les saken »

 • Kunngjøring av vedtak av reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

  Les saken »

 • Plattform for helhetlig frivillighetspolitkk

  Les saken »

 • Vinneren av Norge rundt på 21 dager

  ... er 6 klasse ved Østgård skole!

  Les saken »

 • Burholvegen stenges i perioder fredag og mandag

  Les saken »

 • Norges fineste Instagram-stafett

  Les saken »

 • Barneverntjenesten flytter

  Les saken »

 • Nes kommune har overtatt svømmehallen

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Årneskvartalet

  Les saken »

 • Utlysning Kunstnerisk utsmykning - Årnes Barnehage

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Vi inviterer til pårørendekveld

  Kjenner du noen, eller er du pårørende til noen som sliter med psykiske lidelser ?

  Les saken »

 • BRUNSNEGLEN – IBERIASNEGLEN ELLER MORDERSNEGLEN

  Les saken »

 • Planprogram for revidering av kommunedelplan for Årnes, høringsmøte

  Les saken »

 • Bibliotekets åpningstider i sommer

  Les saken »

 • Saksdokumenter til kommunestyremøte 30.05.17

  Les saken »

 • Offisiell åpning av gangveg på Haga

  Les saken »

 • Nye adresseparseller

  Neskollen

  Les saken »

 • Ekspropriering av Hvamsmovegen til gang og sykkelveg

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av planarbeid

  Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for gnr 167 bnr 319, 80, 405, Runni gård.

  Les saken »

 • Kommunalsjef Lars Uglem er innstilt som ny rådmann i Fet kommune.

  Les saken »

Søndag 17. september kl. 11 -15. 

Les mer på nettsiden. 


Publisert: 02.06.2016 15:47
Sist endret: 14.09.2017 13:45

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?