Aktuelt

 

 • Overføring av elever fra Sørum kommune til Nes kommune

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn: Oppdatering av kommuneplanen i Nes kommune

  Les saken »

 • Åpen anbudskonkurranse- «Aktiviteter på gård»

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Viktig informasjon til besøkende Nes kirkeruiner

  Det er ikke tillatt med ferdsel i bil eller annet kjøretøy ned til Nes kirkeruin på nattestid

  Les saken »

 • Drikkevannsstudien

  I Norge har vi godt og trygt drikkevann, men vi mangler kunnskap om hvor mange som blir syke av drikkevannet. Folkehelseinstituttet skal i gang med en undersøkelse for å kartlegge hvor mange i Norge som blir syke av drikkevannet.

  Les saken »

 • Skatteoppkreveren har flyttet

  Les saken »

 • Høringsforslag kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031

  Les saken »

 • Åpen barnehage i januar 2019

  Les saken »

 • God jul og godt nytt år!

  Les saken »

 • Tips om god mathygiene i julestria

  Les saken »

 • Åpningstider julen 2018

  I julen holder rådhuset stengt.

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon om SLT-arbeidet

  SLT står for samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid for barn og unge.

  Les saken »

 • Desember er høytid for brann

  Desember er årets mest brannfarlige måned, og i jule- og nyttårshelgen er det flere boligbranner enn ellers i året.

  Les saken »

 • Trysiltur for ungdom

  18. - 20. Januar arrangerer utekontaktene Trysiltur for ungdom (8. klasse - tom 17 år).

  Les saken »

 • Skoleruta 2019/2020

  Nå kan du se skoleruta for neste skoleår

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Jubilanter i kommunen

  Onsdag kveld ble medarbeidere hedret med julemiddag og gaver etter 25 og 40 års ansettelse i Nes kommune.

  Les saken »

 • Utstillingsåpning "Fremtidsbilder Årnes"

  Les saken »

 • Rådmannen møtte BUK

  Rådmannen tok seg god tid til å orientere BUK om kommunens økonomiske situasjon og svare på spørsmål.

  Les saken »

 • En smakebit av Nes

  Les saken »

 • Skatteoppkreveren flytter

  Les saken »

 • Vedtatt detaljreguleringsplan for Fjellfoten Vest B12

  Les saken »

 • Du er en del av Norges beredskap

  Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

  Les saken »

 • Trenger du strøsingel?

  Eldrerådet og Lions Club Årnes leverer strøsingel til eldre og andre med særlige behov.

  Les saken »

 • Navnesak, høring av vegnavn

  Høring av vegnavn til sideveger for Evangvegen, Gamle Kongeveg og Silovegen.

  Les saken »

 • Vedtatt detaljreguleringsplan for Fjuk, gnr. 170 bnr. 213 og del av gnr. 170 bnr. 214

  Les saken »

 • Tid for vannmåleravlesning - frist 15. desember

  Les saken »

 • Kulturhuskafeen søker ny drifter

  Kulturkaféen er en del av Nes Kulturhus, sentralt plassert i kulturkvartalet på Årnes og koblet til kjøpesenteret Amfi Årnes. Kulturkaféen driftes som kulturscene av Nes kulturhus, sammen med husets fire andre scener for kultur og kinoaktivitet. Kaféen har de siste årene blitt et populært tilbud i Årnes sentrum både for husets 90.000 gjester og andre. Kaféen har i dag sitteplasser til ca. 60 personer og en kapasitet på ca. 80.

  Les saken »

 • NAV Nes stengt fredag 30. november

  Les saken »

 • Bortfall av vann 24.11.2018

  Les saken »

 • Prosjektmidler til skolebibliotekar

  Nes bibliotek har fått prosjektmidler til en skolebibliotekar i kommunen!

  Les saken »

 • Dialogkonferanse - fremtidig behov for omsorgsboliger til ulike grupper i Nes kommune

  Nes kommune inviterer private tilbydere til en dialogkonferanse for å få et bilde av hva private aktører kan bidra med i denne forbindelse.

  Les saken »

 • Musikalsk trafikkteater

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

  Les saken »

 • Familiens hus stengt

  Les saken »

 • Premieutdeling for Stolpejakten i Nes 2018

  Når: Onsdag 21. november kl. 18:00-19:00 Hvor: Kommunestyresalen, Nes rådhus

  Les saken »

 • Leksehjelp for ungdom

  Les saken »

 • Bli kjent med Nes kommune - Folkemøte om grensejusteringen

  Les saken »

 • Bane NOR informerer

  Arbeider på Kongsvingerbanen

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Jod tabletter til salgs på apotek

  Les saken »

 • Pårørendekveld

  Kjenner du noen, eller er du pårørende til noen som sliter med psykiske lidelser ?

  Les saken »

 • Kunngjøring: Anskaffelse av vaskemaskin til vaskeriet ved Nes kommune

  Nes kommune skal anskaffe 2 stk. vaskemaskiner til vaskeriet.

  Les saken »

 • Kokevarsel oppheves

  Les saken »

 • 1.klassinger høsten 2019

  Les saken »

 • Styrking av befolkningens egenberedskap

  I dag,  19.oktober  lanserer direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) en kampanje for generell styrking av egenberedskap i forbindelse med uønskede hendelser.

  Les saken »

 • Har du høye boutgifter, men lav inntekt?

  Du kan ha rett til bostøtte.

  Les saken »

 • Årets TV-aksjon - bli med å gå årets viktigste søndagstur

  Les saken »

 • Noen er glad i deg - bruk refleks!

  Les saken »

 • Kommunens organisasjonskart er oppdatert

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs)

  Nytt kurs i depresjonsmestring (KID-kurs) fra januar/ februar

  Les saken »

 • Høye boutgifter, men lav inntekt? Du kan ha rett til bostøtte.

  Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

  Les saken »

 • Barn og unges kommunestyre (BUK)

  Nyvalgt ordfører og varaordfører i Barn og unges kommunestyre

  Les saken »

 • Brukerundersøkelse i skolehelsetjenesten

  Les saken »

 • Ny rådmann på plass

  Jon Sverre Bråthen har i dag, 1. oktober, tiltrådt stillingen som rådmann i Nes kommune.

  Les saken »

 • Informasjonsdag for arbeidsgivere og næringsdrivende

  Torsdag 15. november har Arbeidsgiverkontrollen og Skatteoppkreverne på Øvre Romerike gleden av å invitere til dagskurs for arbeidsgivere og næringsdrivende på Øvre Romerike på Ullensaker Kulturhus. Temaene er valgt ut og presenteres av spesialister på fagområdet skatt og arbeidsgiveravgift fra Oslo kemnerkontor. Vi har mange interessante temaer å by på også i år.

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn/høring: Detaljregulering - Drognesjordet, blokkområde BB2

  Forslag til detaljregulering for Drognesjordet blokkområde BB2 er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring

  Les saken »

 • Vanningsrestriksjoner oppheves

  Les saken »

 • Matfestivalen Brød & Cirkus åpent som planlagt lørdag

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2018

  Les saken »

 • Kraftig vind ventes på Østlandet

  Fredag kveld og natt til lørdag meldes det prognoser som indikerer sterke vindkast opp mot 30-40 meter i sekundet i Rogaland, på Sørlandet, i Telemark og på Østlandet.

  Les saken »

 • Ubemannet Frivilligsentral

  Frivilligsentralen er for tiden ubemannet.

  Les saken »

 • Åpning Herredshuset Lillerommen

  Nes kommune inviterer til åpning av Herredshuset Lillerommen, lørdag 29. september kl. 15.00

  Les saken »

 • Trafikkavvikling Tandbergvegen/Granvegen

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Babycafe høst 2018

  Les saken »

 • Fortsatt foreldre

  Les saken »

 • Kulturminnedagene 2018

  Nes kommune arrangerer i samarbeid med frivillige lag og foreninger, kulturminnedager i Nes

  Les saken »

 • Høstferieprogrammet 2018

  Høstferieprogrammet er endelig klart! Meld deg på nå..

  Les saken »

 • Spillemidler 2019

  Les saken »

 • HFU stand på Folkehelseuka

  Les saken »

 • Nes kommune satser stort på trafikksikkerhet for innbyggerne

  Les saken »

 • Kommune Kari

  Servicetorget utvider med kommune Kari

  Les saken »

 • Nye aktiv i vann kurs

  Fra uke 37 starter Nes svømmehall igjen med gruppetreninger i terapibassenget. Treningen har fokus på styrke for hele kroppen, kondisjon og bevegelighet. Timen varer i 45 min og alle timer avsluttes med uttøyning. Øvelser i vann gir minimal belastning på leddene, samtidig fører vannets motstand til mer effektiv trening. Denne treningen passer for alle, uansett alder eller fysisk form. Fysioterapeut Ida Sjørbotten er instruktør og veileder treningen ut fra den enkeltes behov.

  Les saken »

 • Gratis kurs for foreldre - Trygghetssirkelen

  Les saken »

 • Over 40 nye filmer til Filmbib

  Over 400 filmer er til nå kjøpt inn gjennom innkjøpsordningen for film og i løpet av høsten blir ytterligere 46 nye kort- og dokumentarfilmer gjort gratis tilgjengelig i strømmetjenesten Filmbib, for alle med nasjonalt lånekort på biblioteket.

  Les saken »

 • Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs)

  Les saken »

 • Folkehelseuka og Friluftslivets uke i Nes!

  Folkehelseuka i Nes er 1. - 9. september 2018, og vi håper mange blir med å tar del i denne uka!

  Les saken »

 • Skolestart og trafikksikkerhet - klipp hekken

  Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken.

  Les saken »

 • Vi søker deg som vil bli Støttekontakt

  Ønsker du å bety noe for andre?

  Les saken »

 • Svanfoss sluse – slusesesongen 2018

  Vi åpner nå vannveien til Mjøsa.

  Les saken »

 • Kraftig vind ventes fredag 10. august

  Fredag vil et lavtrykk passere over Sør-Norge og gi sterk vind og mye nedbør.

  Les saken »

 • Mattilsynet har besøkt Nes svømmehall

  Les saken »

 • Årets Viking- og middelalder marked 14. – 16 september, avlyst

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Skolestart august 2018

  Les saken »

 • Bader du i Oslofjorden eller ved kysten av Telemark og sørlandet?

  Risiko for vibrio-infeksjon

  Les saken »

 • Opprett digital postkasse og motta brev digitalt

  Opprett en digital postkasse så er du klar til å motta brev digitalt både hjemme og på ferie

  Les saken »

 • Åpning av gang- og sykkelvei langs Hvamsmovegen

  Vi inviterer til offisiell åpning av ny gang- og sykkelvei langs Hvamsmovegen, fredag 10. august kl. 12:00.

  Les saken »

 • Bli med på bursdagsfeiring i Nes svømmehall tirsdag 31. juli

  Øvre Romerikes foretrukne familiesvømmehall fyller ett år

  Les saken »

 • Badevannskvalitet

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike har begynt å ta sommerens badevannsprøver.

  Les saken »

 • Skogbrannen - tusen takk for innsatsen!

  Les saken »

 • Minnemarkering 22. juli

  Stille markering ved minnesteinen på bautaplassen

  Les saken »

 • Ny kommunalsjef helse og velferd

  Jan Henrik Karlsen er ansatt som ny kommunalsjef helse og velferd

  Les saken »

 • Fortsatt tørt vær gir utfordringer for jordbruket

  Les saken »

 • Skogbrann på Flolangen

  Øvre Romerike Brann og redning melder at de har kontroll på skogbrannen.

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Skjerpede vanningsrestriksjoner for Nes kommunale vannverk

  Les saken »

 

 


Publisert: 02.06.2016 15:47
Sist endret: 02.06.2016 15:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?