Aktuelt

 

 • Folkehelseuka og Friluftslivets uke i Nes!

  Folkehelseuka i Nes er 1. - 9. september 2018, og vi håper mange blir med å tar del i denne uka!

  Les saken »

 • Skolestart og trafikksikkerhet - klipp hekken

  Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken.

  Les saken »

 • Vi søker deg som vil bli Støttekontakt

  Ønsker du å bety noe for andre?

  Les saken »

 • Svanfoss sluse – slusesesongen 2018

  Vi åpner nå vannveien til Mjøsa.

  Les saken »

 • Kraftig vind ventes fredag 10. august

  Fredag vil et lavtrykk passere over Sør-Norge og gi sterk vind og mye nedbør.

  Les saken »

 • Mattilsynet har besøkt Nes svømmehall

  Les saken »

 • Årets Viking- og middelalder marked 14. – 16 september, avlyst

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Skolestart august 2018

  Les saken »

 • Bader du i Oslofjorden eller ved kysten av Telemark og sørlandet?

  Risiko for vibrio-infeksjon

  Les saken »

 • Opprett digital postkasse og motta brev digitalt

  Opprett en digital postkasse så er du klar til å motta brev digitalt både hjemme og på ferie

  Les saken »

 • Åpning av gang- og sykkelvei langs Hvamsmovegen

  Vi inviterer til offisiell åpning av ny gang- og sykkelvei langs Hvamsmovegen, fredag 10. august kl. 12:00.

  Les saken »

 • Bli med på bursdagsfeiring i Nes svømmehall tirsdag 31. juli

  Øvre Romerikes foretrukne familiesvømmehall fyller ett år

  Les saken »

 • Badevannskvalitet

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike har begynt å ta sommerens badevannsprøver.

  Les saken »

 • Skogbrannen - tusen takk for innsatsen!

  Les saken »

 • Minnemarkering 22. juli

  Stille markering ved minnesteinen på bautaplassen

  Les saken »

 • Ny kommunalsjef helse og velferd

  Jan Henrik Karlsen er ansatt som ny kommunalsjef helse og velferd

  Les saken »

 • Fortsatt tørt vær gir utfordringer for jordbruket

  Les saken »

 • Skogbrann på Flolangen

  Øvre Romerike Brann og redning melder at de har kontroll på skogbrannen.

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Skjerpede vanningsrestriksjoner for Nes kommunale vannverk

  Les saken »

 • Åpningstider sommeren 2018

  I sommer er det endringer i åpningstiden noen steder i kommunen.

  Les saken »

 • Ledig stilling

  Regnskapskontrollør i 100 % fast stilling - Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike

  Les saken »

 • Demensteam - pårørendeskole høsten 2018

  Les saken »

 • Sommerles for voksne

  Les bøker eller hør på lydbok i hele sommer og skriv ned titlene

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Fjuk, del av reguleringsplan Evangtunet

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan Fjellfoten Vest B12

  Les saken »

 • Åpningstider Familiens hus sommer 2018

  Les saken »

 • UTLYSING AV TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT LILLEROMMEN SELSKAPSLOKALER

  Det gamle herredshuset Lillerommen ligger vakkert til på høydedraget over Vormsund i Nes på Romerike. Lokalene er nylig ferdig rehabilitert og har fasiliteter for kurs og konferansevirksomhet, lag- og foreningsaktivitet, kulturarrangementer, politiske møter mm. Lokalene vil også kunne brukes som selskapslokaler til for eksempel dåp, konfirmasjon, bryllup og bisettelser. Lillerommen er også utpekt til å være kommunens sted for livssynsnøytrale seremonier. Lillerommen eies, driftes og vedlikeholdes av kommunen.

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn kommunedelplan for klima, energi og miljø Nes kommune

  Les saken »

 • Home Start i Nes Kommune

  Familiens Hus tilbyr nå Home Start Familiekontakten til småbarnsfamilier i Nes.

  Les saken »

 • Vedtatt reguleringsplan - Runni Gård

  Les saken »

 • Ansettelse av ungdomsskolerektorer

  Les saken »

 • Veteranplan for Gardermoenregionen på høring

  Øvre Romerike Utvikling har vedatt at det skal utarbeides en interkommunal veteranplan.

  Les saken »

 • Matfestivalen Brød & Cirkus

  I høst arrangerer vi matfestival for 6. gang på Årnes - i en av landets største og betydeligste landbrukskommuner, Nes på Romerike.

  Les saken »

 • Nytt turkart for Nes

  Nytt turkart for Nes er nå for salg.

  Les saken »

 • Nettsidene oppdateres i løpet av dagen

  Nettsidene oppdateres

  Les saken »

 • Vinnere av Årets viktigste konkurranse er nå kåret

  Nesten 140 bidrag kom inn til Årets viktigste konkurranse som ble arrangert av Barn og unges kommunestyre (BUK).

  Les saken »

 • Innspill etter høring av forslag til kommunedelplan for Årnes

  Les saken »

 • Åpen barnehage i juni

  Les saken »

 • Bråthen innstilt som ny rådmann

  Les saken »

 • Skogbygda skole 50 år

  Vi inviterer til åpen skole

  Les saken »

 • BUK avholder ekstraordinært møte 12. juni

  Barn og unges kommunestyre møtes ekstra, 12. juni kl. 12.00-14.00

  Les saken »

 • BUK sin mobbeforebyggende konkurranse

  Årets viktigste konkurranse er avgjort og vinneren offentliggjøres 19. juni!

  Les saken »

 • Trenger ditt lag eller forening dugnadsjobb?

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Badevannsprøver

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike har begynt å ta sommerens badevannsprøver.

  Les saken »

 • Biblioteksøk - lån bøker fra hele landet selv

  Denne nye tjenesten gjør det enklere å få tak i de bøkene du ønsker

  Les saken »

 • Trenger du barnehageplass

  Auli og Årnes barnehage har ledige plasser

  Les saken »

 • Sommerles.no

  Nes bibliotek arrangerer sommerlesekampanje fra 1.juni til 31.august

  Les saken »

 • Nes svømmehall holder stengt i juni

  Les saken »

 • Åpen barnehage på tur med Tertitten

  Les saken »

 • Ferieaktiviteter for unge i Nes

  KLAR FOR HEFTIGE OPPLEVELSER I SOMMERFERIEN?

  Les saken »

 • Stortingspresident Tone Trøen besøker Nes fredag 25. mai

  Les saken »

 • Vanningsrestriksjoner Nes kommunale vannverk

  Les saken »

 • Deler du vann med naboen?

  Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

  Les saken »

 • Stor skogbrannfare!

  Les saken »

 • Arbeider ved Nes kirkeruiner

  Les saken »

 • Meld inn arrangement til Folkehelseuka

  Folkehelseuka i Nes er 1. til 9. september 2018. Vi håper i den forbindelse at organisasjoner, lag og foreninger, virksomheter, næringsliv og andre som ønsker å bidra, lager arrangement som kan bli en del av Folkehelseuka. Alle arrangement som er meldt inn innen fristen 1. juni, vil bli en del av en felles programfolder som vil bli distribuert til alle hustander i Nes.

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Innleie av midlertidige boliger for bostedsløse

  Les saken »

 • Telerestriksjoner oppheves fra 21.mai

  Les saken »

 • Flomberedskap

  Les saken »

 • Gratis sommerleir

  Les saken »

 • Slokking av veilys sommeren 2018

  Les saken »

 • Program for 17. mai

  Velkommen til feiring av nasjonaldagen

  Les saken »

 • Det gledes til oppstart av årets stolpejakt i Nes!

  16. mai åpner årets sesong av Stolpejakten i Nes. I den forbindelse vil vi ønske dere velkommen til en markering onsdag 16. mai kl. 18:00 ved Funnefoss Industriarbeidermuseum på Opaker.

  Les saken »

 • Program for 8 mai

  Program 8. mai 2018 i Nes

  Les saken »

 • Nye URO instruktører

  Instruktører i URO-metodikk

  Les saken »

 • Seterstøa planovergang - Oppstart av reguleringsprosess

  Bane NOR varsler oppstart av detaljregulering på Seterstøa, med hensikt omm sanering av planovergang på Kongsvingerbanen.

  Les saken »

 • Bli med på ryddedugnaden "Hele Norge rydder"

  Les saken »

 • Strategiplan for kvalitet i SFO 2018-2022

  Les saken »

 • Rydde søppel langs Miljøparkvegen

  Dugnad for lag og foreninger i Nes kommune.

  Les saken »

 • Det nærmer seg tid for Stolpejakt!

  Endelig nærmer det seg oppstart av årets Stolpejakt i Nes! 16. mai braker det løs, og da kan vi alle jakte stolper helt fram til 4. oktober. Nytt av i år er noe vi kaller kulturminnestolper, og det er i forbindelse med at det er Det Europeiske Kulturminneåret i år.

  Les saken »

 • BUKs mobbeforebyggende konkurranse

  Les saken »

 • Leie av idrettshaller og gymsaler for sesongen 2018/2019

  Les saken »

 • Kommunalsjef helse og velferd, Elisabeth Nordal slutter i Nes kommune

  Les saken »

 • Innføring av telerestriksjoner fra 9. april

  Les saken »

 • Er du nominert til årets Kultur og idrettsgalla?

  Les saken »

 • Fortsatt foreldre - etter samlivsbrudd. Nye kurs i Familiens hus

  Les saken »

 • Høringsforslag kommunedelplan for Årnes

  Les saken »

 • Kultur og idrettsgalla 6. april

  Les saken »

 • Folkehelseprofil for Nes 2018

  Ny folkehelseprofil for Nes ble publisert av Folkehelseinstituttet i februar. Folkehelseinstituttet utgir årlig Folkehelseprofiler for alle landets kommuner. De er et bidrag til kommunenes arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. Statistikken er hentet fra Kommunehelsa statistikkbank per februar 2018 og er basert på kommunegrenser per 1.1.2018. Under følger et utdrag og en utdyping av noen av indikatorene i årets folkehelseprofil for Nes.

  Les saken »

 • Frokostmøte for næringslivet i Nes kommune

  Les saken »

 • Mulig vårflom

  Les saken »

 • Nytt foreldrekurs på Familiens hus

  Les saken »

 • Ny barnehage på Årnes

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for områderegulering av Herbergåsen næringspark

  I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Nes kommune har startet arbeid med områderegulering av Herbergåsen næringspark. Formannskapet vedtok den 06.02.18 under sak nr 23/18 at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jfr. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9. Du har nå mulighet til å komme med merknader, innspill og synspunkter til planprogrammet.

  Les saken »

 • Økonomisjef har sagt opp sin stilling

  Økonomisjef, Merete Elise Noonan har sagt opp sin stilling i Nes kommune.

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagene

  Regjeringen har som mål at ingen familier skal bruke mer enn 6 prosent av sin årsinntekt på barnehagekostnader.

  Les saken »

 • Informasjon angående ny E16

  Les saken »

 • Driftstilskudd til frivillige organisasjoner 2018

  Les saken »

 • Ja til Rånåsfoss

  Les saken »

 • Foreldreforberedende kursrekke vår 2018

  Les saken »

 • Vannlekasje ved Årnes Næringspark (gml. kabelfabrikken)

  Det har oppstått en stor vannlekkasje ved gml. kabelfabrikken på Runni.

  Les saken »

 • Eiendomsskattelister i Nes 2018

  Offentlig utlegging av eiendomsskattelister for 2018

  Les saken »

 • Regnskapet for 2017

  Les saken »

 • Snø på tak - når må du måke?

  Store snømengder kan gi skader på tak og bygninger.

  Les saken »

 • HVP-vaksine - husk alle tre dosene!

  Les saken »

 

 


Publisert: 02.06.2016 15:47
Sist endret: 02.06.2016 15:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?