Aktuelt

 

 • Samarbeidsavtalen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble i dag underskrevet

  Les saken »

 • Redusert åpningstid på servicetorget i uke 38

  Les saken »

 • Velkommen til Åpen dag på brannstasjonen på Årnes!

  Les saken »

 • Sammensetningen av det nye kommunestyret

  Les saken »

 • Babycafe i Åpen barnehage

  Les saken »

 • Vi trenger vikarer som kan komme på kort varsel innen renhold og vaskeri tjenesten.

  Les saken »

 • Når kommer resultatene fra kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019?

  Prognoser og foreløpige resultater vil publiseres fortløpende etter sperrefristen utløper klokken 21.00.

  Les saken »

 • Rehabiliteringen av VA prosjektet i Granvegen – Tandbergvegen. Fjellvegen stenges

  Les saken »

 • Bra mat for bedre helse – kurs for foreldre 1.-7. klasse høsten 2019

  Les saken »

 • Nes kommunale vannverk informerer om vannlekkasje i området Frilseth

  Les saken »

 • Åpen barnehage i september

  Les saken »

 • Spillemidler 2020

  Les saken »

 • Pårørendeskole høsten 2019

  Les saken »

 • Høstprogram

  Vi presenterer bibliotekets høstprogram

  Les saken »

 • Høstferieprogrammet 2019

  Høstferieprogrammet 2019 er klart. Påmelding åpner onsdag 04.09

  Les saken »

 • Folkehelseuka i Nes 31. august til 8. september

  Nå nærmer det seg Folkehelseuka i Nes, med temaet friluftsliv. Folkehelseuka går av stabelen 31. august til 8. september. Sjekk ut brosjyren, og bli med på flotte aktiviteter i Nes!

  Les saken »

 • Kokevarsel oppheves!

  Les saken »

 • Kokevarsel for områdene Vingersdalen, Vormsund og langs Kongsvingervengen mellom Vormsund og fram til kryss med Hvamsmovegen

  Les saken »

 • Kokevarsel for området Vormsund ungdomsskole til Vingersdalen

  Les saken »

 • Foreldreveiledningskurs/COS kurs

  Les saken »

 • Velkommen til et nytt skoleår tirsdag 20. august

  Les saken »

 • Gatelysene slås på igjen mandag 19. august

  Les saken »

 • Mobil-, fiber- og bredbåndsutbygging i Nes

  Les saken »

 • Rånåsfossbeboer - Bli kjent med Nes kommune!

  Les saken »

 • Oppstart av nytt barnehageår

  Les saken »

 • Nes kommune får nytt telefonnummer – 66 10 40 00

  Les saken »

 • Oppstart for fritidsklubbene i Nes 2019

  Det nærmer seg skolestart og det betyr at fritidsklubbene i Nes også er tilbake med et nytt klubbår. Mandag 19 august er første dag for oppstart og vi gleder oss til å se kjente og nye fjes!

  Les saken »

 • Bruk stemmeretten din!

  Det er ordinær forhåndsstemmegivning i Galleriet i Nes kulturhus i perioden 12. august til 6. september.

  Les saken »

 • Avslåtte veglys

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Fødselsforberedende kurs i Familiens hus - oppdatering

  Les saken »

 • Minnemarkering 22. juli

  Stille markering ved minnesteinen på bautaplassen

  Les saken »

 • Vedtatt områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde

  Områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde ble vedtatt av kommunestyret 18.06.19 (sak nr. 66/19).

  Les saken »

 • I Nes har vi en rekke flotte badeplasser

  Les saken »

 • Kommunedelplan for Årnes 2019-2030 vedtatt i kommunestyret 18. juni 2019

  Les saken »

 • Kunngjøring- vedtak av kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030 med tiltaksdel 2019-2020

  Les saken »

 • Bra mat for bedre helse

  kurs for foreldre 1.-7. klasse høsten 2019

  Les saken »

 • Åpningstider i sommer

  Les saken »

 • Svanfoss sluse - slusesesongen 2019

  Slusen gir adkomst mellom Mjøsa og Vormas nedre deler samt Glomma mellom Rånåsfoss og Funnefoss

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Nes kommune må kanskje bytte navn fra 1.1.2020

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn- forslag til detaljreguleringsplan Grindermåsan – gbnr 14/7 med del av flere

  Nes formannskap vedtok 09.04.2019 i sak 19/38 å legge forslag til detaljreguleringsplan - Grindermåsan - gbnr. 14/7 ut til offentlig ettersyn, jfr.plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10.

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan - planovergang Seterstøa stasjon

  Nes formannskap vedtok 11.06.2019 i sak 19/84 å legge forslag til detaljreguleringsplan - planovergang Seterstøa stasjon ut til offentlig ettersyn, jfr.plan-og bygningslovens § 12-10

  Les saken »

 • Informasjon ang. foreldrebetaling i barnehage

  Les saken »

 • Kommune- og fylkestingsvalget 2019

  Tidligstemmegivning

  Les saken »

 • Bredbåndsprosjekt i Nes

  Les saken »

 • Spennende sommerjobb for ungdom

  Er du mellom 15 – 25 år. Vil du å tjene litt penger samtidig som du blir kjent med noen fra en annen kultur? Da kan SPRÅKJOBB være noe for deg!

  Les saken »

 • Varsel om jord- og flomskredfare, oransje nivå for Østlandet og Sørlandet (NVE)

  Vi følger NVEs varslinger og det er nå varslet om jord- og flomskredfare på grunn av kraftige regnbyger

  Les saken »

 • Pårørendekveld

  Les saken »

 • SMART-kurs for ungdom mellom 15-17 år

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for B15 på Auli

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Høring: Strategi for universell utforming 2019-2030

  Forslag til strategi for universell utforming med handlingsplan ligger nå på høring.

  Les saken »

 • Sommerles

  Sommerles.no er en nasjonal, digital sommerlesekampanje i regi av folkebibliotekene

  Les saken »

 • Sommerjobb renhold

  Les saken »

 • Telenor sammen med Nes kommune inviterer til informasjonsmøte om utbygging av fiber

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Områdereguleringsplan for Auli skole og idrettshall

  I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Nes kommune med dette oppstart av arbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan av Auli skole og idrettshall i Nes kommune.

  Les saken »

 • Ferieaktiviteter for unge i Nes

  KLAR FOR HEFTIGE OPPLEVELSER I SOMMERFERIEN?

  Les saken »

 • Nes kommune arrangerer Specter-con fredag 24.mai til søndag 26. mai 2019

  Les saken »

 • Styrking av tilbudet på Familiens hus

  Les saken »

 • Digital faktura

  Kommunale avgifter for 2. kvartal er sendt ut digitalt.

  Les saken »

 • Nytt kommunenavn?

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Opphever telerestriksjoner

  Les saken »

 • Spyling av hovedvannledninger

  Les saken »

 • 17. MAI PROGRAM FOR NES KOMMUNE 2019

  Velkommen til feiring av nasjonaldagen

  Les saken »

 • Stolpejakten i Nes starter opp 10. mai

  Fredag 10. mai braker det løs med stolpejakt i Nes, på selveste Verdens Aktivitetsdag. Det er en god anledning til å komme seg ut og i aktivitet! Stolpene vil stå ute fram til 31. oktober for alle områder, med unntak av Brårud, som avslutter 4. oktober pga elgjakta.

  Les saken »

 • Skogrelatert sommerjobb

  Les saken »

 • Velkommen til markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai

  Les saken »

 • Utdeling av ærespris

  Kommuneoverlege Unni- Berit Schjervheim mottok tirsdag ærespris.

  Les saken »

 • Stor interesse for miljøtiltak i jordbruket

  Kommunestyresalen ble fullsatt av gårdbrukere da Nes kommune inviterte til temamøte om nytt regionalt miljøprogram.

  Les saken »

 • Informasjon etter møte om kommunenavn hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Les saken »

 • Presentasjon fra folkemøte om utvikling av Runni

  Nes kommune takker for god oppslutning på møte om utvikling av del av Runni. I artikkelen nedenfor følger presentasjonen som ble holdt på møtet, samt varsel om oppstart av planarbeidet som også tidligere er annonsert. Minner igjen om fristen for å sende inn uttalelser som er 30. april.

  Les saken »

 • Informasjonsmøte om områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde mandag 29.april

  Les saken »

 • Bli med på ryddedugnaden «Hele Norge rydder» 4. mai

  Les saken »

 • Åpningstider påsken

  Les saken »

 • Åpent informasjonsmøte om forslag til områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde

  Les saken »

 • Kunngjøring - Utleie av Ringstadbua

  Les saken »

 • Første spadetak for ny ungdomsskole i Vormsund

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Ungdomsskole på flyttefot!

  Mandag 8. april flytter elevene inn i den midlertidige skolebygningen på Opaker.

  Les saken »

 • Skattemelding

  Les saken »

 • Leie av idrettshaller og gymsaler for sesongen 2019/2020

  Les saken »

 • Tilskuddsordning til konfliktdempende tiltak for kommuner med ulverevir

  Les saken »

 • Landbrukskontoret inviterer til temakveld om nytt regionalt miljøprogram (RMP) 11. april!

  Les saken »

 • Innføring av telerestriksjoner fra 1. april

  Les saken »

 • Mistanke om meslinger hos en person bosatt i Nes

  Les saken »

 • Vellykket folkemøte om ungdom og rus

  Les saken »

 • Årnes vannverk informerer!

  Les saken »

 • Søknadsfrist 10. april for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

  Les saken »

 • Temakurs etablering: Salg og kontaktskapende arbeid - 11. juni 2019 Årnes

  Hvordan øke omsetningen gjennom å selge smartere?

  Les saken »

 • Grunnkurs i etablering - Årnes 2. april 2019

  Les saken »

 • Kurs i kompostering av matavfall

  Esval Miljøpark i samarbeid med Nes hagelag arrangerer kurs i kompostering

  Les saken »

 • Kunngjøring – Startlån og Boligtilskudd til etablering og tilpasning 2019

  Kommunen har mottatt årets bevilgning av startlån og tilskudd til videretildeling.

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av forslag til områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde

  Forslag til områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring

  Les saken »

 • Nes og Nes i møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Les saken »

 • Meld på arrangement til Folkehelseuka!

  I år skal det vakre friluftslivet i Nes løftes fram under Folkehelseuka. Bli med på moroa :-) Det er nå åpnet for å melde på arrangement, og det vil være mulig fram til 19. mai.

  Les saken »

 • LINJERYDDING!

  Les saken »

 • Folkemøte om ungdom og rus i Nes

  Les saken »

 • Teknisk feil i opptak av kommunestyremøte 12. mars

  Det har oppstått en teknisk feil i opptaket av tirsdagens kommunestyremøte

  Les saken »

 • Lesekampanje - Moderne klassikarar

  Bli med på lesekampanje!

  Les saken »

 • Stenging av Fjellfotvegen

  Stengt for gjennomkjøring fra mandag 11.03

  Les saken »

 • Hva påvirker ungdommenes kosthold på Øvre Romerike?

  Les saken »

 • Vannavstengning

  Les saken »

 • Demokraticamp

  Elever ved 8. trinn i Nes skal delta på Demokraticamp

  Les saken »

 • Driftstilskudd til frivillige organisasjoner 2019

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid søker etter RÅDGIVER INNKJØP med juridisk bakgrunn

  Les saken »

 • Har du digital postkasse via e-Boks?

  Les saken »

 • Eiendomsskattelister i Nes 2019

  Offentlig utlegging av eiendomsskattelister for 2019

  Les saken »

 • Nes kommune tar i bruk digital kommuneVert

  Les saken »

 • Årsregnskap 2018

  Les saken »

 • Nes svømmehall trenger din hjelp til å bli enda bedre

  Les saken »

 • Nå blir det enklere å bestille kart- og eiendomsprodukter

  Les saken »

 • Bane NOR informerer!

  Bane NOR informerer om 36-timersbrudd på Kongsvingerbanen de tre kommende helgene.

  Les saken »

 • Foreldreveiledningskurs - COS-kurs i Åpen barnehage

  Les saken »

 • Vinterferien 2019

  Programmet for vinterferien er klart!

  Les saken »

 • Komfyrvakt?

  Les saken »

 • Vedtatt reguleringsplan

  Blokkområde BB2 på Drognesjordet

  Les saken »

 • Nødforing av rådyr

  Les saken »

 • Forbrukerrådets kommunetest

  Les saken »

 • Vann- og avløpsledninger Fjellfotvegen

  Les saken »

 • Hovedopptak i kommunale og private barnehager

  Hovedopptak barnehageåret 2019/2020

  Les saken »

 • Ny driver av Kulturkafeen

  Vi kan meddele at FjeldsMat ved Thorleif og Malgorzata Fjeld har blitt innstilt som drifter av Kulturkafeen på Nes Kulturhus og godtatt tilbudet. Det har derfor blitt inngått kontrakt mellom Nes Kulturhus og FjeldsMat med intensjon om å overta driften fra 1.3.2019. Kontrakten gjelder for en periode på 3 år med mulighet til forlengelse. Dagens drifter, Dine In AS drifter kafeen frem til og med 28.2.

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Ny administrativ organisering i Helse og velferd

  Les saken »

 • Endringer i BUA NES

  BUA NES har fått reservasjonsløsning på nett!

  Les saken »

 • Ledig stilling - Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid

  Les saken »

 • Oppstartsmøte Stolpejakten 2019

  Velkommen til oppstartsmøte for Stolpejakten i Nes 2019. Onsdag 30. januar kl. 18.00-20.00 i Kommunestyresalen i Nes Rådhus (Årnes)

  Les saken »

 • Bredbåndsprosjekt i Nes

  Les saken »

 • Møteplass for aleneforeldre

  Nytt tilbud for aleneforeldre med barn

  Les saken »

 • Korrigering av skoleruta 2019/2020

  Det er en liten korrigering av skoleruta for neste skoleår.

  Les saken »

 • Overføring av elever fra Sørum kommune til Nes kommune

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn: Oppdatering av kommuneplanen i Nes kommune

  Les saken »

 • Åpen anbudskonkurranse- «Aktiviteter på gård»

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Viktig informasjon til besøkende Nes kirkeruiner

  Det er ikke tillatt med ferdsel i bil eller annet kjøretøy ned til Nes kirkeruin på nattestid

  Les saken »

 • Drikkevannsstudien

  I Norge har vi godt og trygt drikkevann, men vi mangler kunnskap om hvor mange som blir syke av drikkevannet. Folkehelseinstituttet skal i gang med en undersøkelse for å kartlegge hvor mange i Norge som blir syke av drikkevannet.

  Les saken »

 • Skatteoppkreveren har flyttet

  Les saken »

 • Høringsforslag kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031

  Les saken »

 • God jul og godt nytt år!

  Les saken »

 • Tips om god mathygiene i julestria

  Les saken »

 • Åpningstider julen 2018

  I julen holder rådhuset stengt.

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon om SLT-arbeidet

  SLT står for samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid for barn og unge.

  Les saken »

 • Desember er høytid for brann

  Desember er årets mest brannfarlige måned, og i jule- og nyttårshelgen er det flere boligbranner enn ellers i året.

  Les saken »

 • Trysiltur for ungdom

  18. - 20. Januar arrangerer utekontaktene Trysiltur for ungdom (8. klasse - tom 17 år).

  Les saken »

 • Skoleruta 2019/2020

  Nå kan du se skoleruta for neste skoleår

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Jubilanter i kommunen

  Onsdag kveld ble medarbeidere hedret med julemiddag og gaver etter 25 og 40 års ansettelse i Nes kommune.

  Les saken »

 • Utstillingsåpning "Fremtidsbilder Årnes"

  Les saken »

 • Rådmannen møtte BUK

  Rådmannen tok seg god tid til å orientere BUK om kommunens økonomiske situasjon og svare på spørsmål.

  Les saken »

 • En smakebit av Nes

  Les saken »

 • Skatteoppkreveren flytter

  Les saken »

 • Vedtatt detaljreguleringsplan for Fjellfoten Vest B12

  Les saken »

 • Du er en del av Norges beredskap

  Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

  Les saken »

 • Trenger du strøsingel?

  Eldrerådet og Lions Club Årnes leverer strøsingel til eldre og andre med særlige behov.

  Les saken »

 • Navnesak, høring av vegnavn

  Høring av vegnavn til sideveger for Evangvegen, Gamle Kongeveg og Silovegen.

  Les saken »

 • Vedtatt detaljreguleringsplan for Fjuk, gnr. 170 bnr. 213 og del av gnr. 170 bnr. 214

  Les saken »

 • Tid for vannmåleravlesning - frist 15. desember

  Les saken »

 • Kulturhuskafeen søker ny drifter

  Kulturkaféen er en del av Nes Kulturhus, sentralt plassert i kulturkvartalet på Årnes og koblet til kjøpesenteret Amfi Årnes. Kulturkaféen driftes som kulturscene av Nes kulturhus, sammen med husets fire andre scener for kultur og kinoaktivitet. Kaféen har de siste årene blitt et populært tilbud i Årnes sentrum både for husets 90.000 gjester og andre. Kaféen har i dag sitteplasser til ca. 60 personer og en kapasitet på ca. 80.

  Les saken »

 • NAV Nes stengt fredag 30. november

  Les saken »

 • Bortfall av vann 24.11.2018

  Les saken »

 • Dialogkonferanse - fremtidig behov for omsorgsboliger til ulike grupper i Nes kommune

  Nes kommune inviterer private tilbydere til en dialogkonferanse for å få et bilde av hva private aktører kan bidra med i denne forbindelse.

  Les saken »

 • Musikalsk trafikkteater

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

  Les saken »

 • Familiens hus stengt

  Les saken »

 • Premieutdeling for Stolpejakten i Nes 2018

  Når: Onsdag 21. november kl. 18:00-19:00 Hvor: Kommunestyresalen, Nes rådhus

  Les saken »

 • Bli kjent med Nes kommune - Folkemøte om grensejusteringen

  Les saken »

 • Bane NOR informerer

  Arbeider på Kongsvingerbanen

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Jod tabletter til salgs på apotek

  Les saken »

 • Pårørendekveld

  Kjenner du noen, eller er du pårørende til noen som sliter med psykiske lidelser ?

  Les saken »

 • Kunngjøring: Anskaffelse av vaskemaskin til vaskeriet ved Nes kommune

  Nes kommune skal anskaffe 2 stk. vaskemaskiner til vaskeriet.

  Les saken »

 • Kokevarsel oppheves

  Les saken »

 • 1.klassinger høsten 2019

  Les saken »

 • Styrking av befolkningens egenberedskap

  I dag,  19.oktober  lanserer direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) en kampanje for generell styrking av egenberedskap i forbindelse med uønskede hendelser.

  Les saken »

 • Har du høye boutgifter, men lav inntekt?

  Du kan ha rett til bostøtte.

  Les saken »

 • Årets TV-aksjon - bli med å gå årets viktigste søndagstur

  Les saken »

 • Noen er glad i deg - bruk refleks!

  Les saken »

 • Kommunens organisasjonskart er oppdatert

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs)

  Nytt kurs i depresjonsmestring (KID-kurs) fra januar/ februar

  Les saken »

 • Høye boutgifter, men lav inntekt? Du kan ha rett til bostøtte.

  Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

  Les saken »

 • Barn og unges kommunestyre (BUK)

  Nyvalgt ordfører og varaordfører i Barn og unges kommunestyre

  Les saken »

 • Brukerundersøkelse i skolehelsetjenesten

  Les saken »

 • Ny rådmann på plass

  Jon Sverre Bråthen har i dag, 1. oktober, tiltrådt stillingen som rådmann i Nes kommune.

  Les saken »

 • Informasjonsdag for arbeidsgivere og næringsdrivende

  Torsdag 15. november har Arbeidsgiverkontrollen og Skatteoppkreverne på Øvre Romerike gleden av å invitere til dagskurs for arbeidsgivere og næringsdrivende på Øvre Romerike på Ullensaker Kulturhus. Temaene er valgt ut og presenteres av spesialister på fagområdet skatt og arbeidsgiveravgift fra Oslo kemnerkontor. Vi har mange interessante temaer å by på også i år.

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn/høring: Detaljregulering - Drognesjordet, blokkområde BB2

  Forslag til detaljregulering for Drognesjordet blokkområde BB2 er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring

  Les saken »

 • Vanningsrestriksjoner oppheves

  Les saken »

 • Matfestivalen Brød & Cirkus åpent som planlagt lørdag

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2018

  Les saken »

 • Kraftig vind ventes på Østlandet

  Fredag kveld og natt til lørdag meldes det prognoser som indikerer sterke vindkast opp mot 30-40 meter i sekundet i Rogaland, på Sørlandet, i Telemark og på Østlandet.

  Les saken »

 • Åpning Herredshuset Lillerommen

  Nes kommune inviterer til åpning av Herredshuset Lillerommen, lørdag 29. september kl. 15.00

  Les saken »

 • Trafikkavvikling Tandbergvegen/Granvegen

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Fortsatt foreldre

  Les saken »

 • Kulturminnedagene 2018

  Nes kommune arrangerer i samarbeid med frivillige lag og foreninger, kulturminnedager i Nes

  Les saken »

 • Høstferieprogrammet 2018

  Høstferieprogrammet er endelig klart! Meld deg på nå..

  Les saken »

 • Spillemidler 2019

  Les saken »

 • HFU stand på Folkehelseuka

  Les saken »

 • Nes kommune satser stort på trafikksikkerhet for innbyggerne

  Les saken »

 • Kommune Kari

  Servicetorget utvider med kommune Kari

  Les saken »

 • Nye aktiv i vann kurs

  Fra uke 37 starter Nes svømmehall igjen med gruppetreninger i terapibassenget. Treningen har fokus på styrke for hele kroppen, kondisjon og bevegelighet. Timen varer i 45 min og alle timer avsluttes med uttøyning. Øvelser i vann gir minimal belastning på leddene, samtidig fører vannets motstand til mer effektiv trening. Denne treningen passer for alle, uansett alder eller fysisk form. Fysioterapeut Ida Sjørbotten er instruktør og veileder treningen ut fra den enkeltes behov.

  Les saken »

 • Gratis kurs for foreldre - Trygghetssirkelen

  Les saken »

 • Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs)

  Les saken »

 • Folkehelseuka og Friluftslivets uke i Nes!

  Folkehelseuka i Nes er 1. - 9. september 2018, og vi håper mange blir med å tar del i denne uka!

  Les saken »

 • Skolestart og trafikksikkerhet - klipp hekken

  Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken.

  Les saken »

 • Vi søker deg som vil bli Støttekontakt

  Ønsker du å bety noe for andre?

  Les saken »

 • Kraftig vind ventes fredag 10. august

  Fredag vil et lavtrykk passere over Sør-Norge og gi sterk vind og mye nedbør.

  Les saken »

 • Mattilsynet har besøkt Nes svømmehall

  Les saken »

 • Årets Viking- og middelalder marked 14. – 16 september, avlyst

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Skolestart august 2018

  Les saken »

 • Bader du i Oslofjorden eller ved kysten av Telemark og sørlandet?

  Risiko for vibrio-infeksjon

  Les saken »

 • Opprett digital postkasse og motta brev digitalt

  Opprett en digital postkasse så er du klar til å motta brev digitalt både hjemme og på ferie

  Les saken »

 • Åpning av gang- og sykkelvei langs Hvamsmovegen

  Vi inviterer til offisiell åpning av ny gang- og sykkelvei langs Hvamsmovegen, fredag 10. august kl. 12:00.

  Les saken »

 • Bli med på bursdagsfeiring i Nes svømmehall tirsdag 31. juli

  Øvre Romerikes foretrukne familiesvømmehall fyller ett år

  Les saken »

 • Badevannskvalitet

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike har begynt å ta sommerens badevannsprøver.

  Les saken »

 • Skogbrannen - tusen takk for innsatsen!

  Les saken »

 • Ny kommunalsjef helse og velferd

  Jan Henrik Karlsen er ansatt som ny kommunalsjef helse og velferd

  Les saken »

 • Fortsatt tørt vær gir utfordringer for jordbruket

  Les saken »

 • Skogbrann på Flolangen

  Øvre Romerike Brann og redning melder at de har kontroll på skogbrannen.

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Skjerpede vanningsrestriksjoner for Nes kommunale vannverk

  Les saken »

 • Åpningstider sommeren 2018

  I sommer er det endringer i åpningstiden noen steder i kommunen.

  Les saken »

 • Ledig stilling

  Regnskapskontrollør i 100 % fast stilling - Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike

  Les saken »

 • Demensteam - pårørendeskole høsten 2018

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Fjuk, del av reguleringsplan Evangtunet

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan Fjellfoten Vest B12

  Les saken »

 • UTLYSING AV TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT LILLEROMMEN SELSKAPSLOKALER

  Det gamle herredshuset Lillerommen ligger vakkert til på høydedraget over Vormsund i Nes på Romerike. Lokalene er nylig ferdig rehabilitert og har fasiliteter for kurs og konferansevirksomhet, lag- og foreningsaktivitet, kulturarrangementer, politiske møter mm. Lokalene vil også kunne brukes som selskapslokaler til for eksempel dåp, konfirmasjon, bryllup og bisettelser. Lillerommen er også utpekt til å være kommunens sted for livssynsnøytrale seremonier. Lillerommen eies, driftes og vedlikeholdes av kommunen.

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn kommunedelplan for klima, energi og miljø Nes kommune

  Les saken »

 • Home Start i Nes Kommune

  Familiens Hus tilbyr nå Home Start Familiekontakten til småbarnsfamilier i Nes.

  Les saken »

 • Vedtatt reguleringsplan - Runni Gård

  Les saken »

 • Ansettelse av ungdomsskolerektorer

  Les saken »

 • Veteranplan for Gardermoenregionen på høring

  Øvre Romerike Utvikling har vedatt at det skal utarbeides en interkommunal veteranplan.

  Les saken »

 • Matfestivalen Brød & Cirkus

  I høst arrangerer vi matfestival for 6. gang på Årnes - i en av landets største og betydeligste landbrukskommuner, Nes på Romerike.

  Les saken »

 • Nytt turkart for Nes

  Nytt turkart for Nes er nå for salg.

  Les saken »

 • Nettsidene oppdateres i løpet av dagen

  Nettsidene oppdateres

  Les saken »

 • Vinnere av Årets viktigste konkurranse er nå kåret

  Nesten 140 bidrag kom inn til Årets viktigste konkurranse som ble arrangert av Barn og unges kommunestyre (BUK).

  Les saken »

 • Innspill etter høring av forslag til kommunedelplan for Årnes

  Les saken »

 • Bråthen innstilt som ny rådmann

  Les saken »

 • Skogbygda skole 50 år

  Vi inviterer til åpen skole

  Les saken »

 • BUK avholder ekstraordinært møte 12. juni

  Barn og unges kommunestyre møtes ekstra, 12. juni kl. 12.00-14.00

  Les saken »

 • BUK sin mobbeforebyggende konkurranse

  Årets viktigste konkurranse er avgjort og vinneren offentliggjøres 19. juni!

  Les saken »

 • Trenger ditt lag eller forening dugnadsjobb?

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Badevannsprøver

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike har begynt å ta sommerens badevannsprøver.

  Les saken »

 • Biblioteksøk - lån bøker fra hele landet selv

  Denne nye tjenesten gjør det enklere å få tak i de bøkene du ønsker

  Les saken »

 • Trenger du barnehageplass

  Auli og Årnes barnehage har ledige plasser

  Les saken »

 • Nes svømmehall holder stengt i juni

  Les saken »

 • Stortingspresident Tone Trøen besøker Nes fredag 25. mai

  Les saken »

 • Vannsparing – dugnaden fortsetter!

  Les saken »

 • Deler du vann med naboen?

  Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

  Les saken »

 • Stor skogbrannfare!

  Les saken »

 • Arbeider ved Nes kirkeruiner

  Les saken »

 • Meld inn arrangement til Folkehelseuka

  Folkehelseuka i Nes er 1. til 9. september 2018. Vi håper i den forbindelse at organisasjoner, lag og foreninger, virksomheter, næringsliv og andre som ønsker å bidra, lager arrangement som kan bli en del av Folkehelseuka. Alle arrangement som er meldt inn innen fristen 1. juni, vil bli en del av en felles programfolder som vil bli distribuert til alle hustander i Nes.

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Innleie av midlertidige boliger for bostedsløse

  Les saken »

 • Telerestriksjoner oppheves fra 21.mai

  Les saken »

 • Flomberedskap

  Les saken »

 • Slokking av veilys sommeren 2018

  Les saken »

 • Program for 17. mai

  Velkommen til feiring av nasjonaldagen

  Les saken »

 • Det gledes til oppstart av årets stolpejakt i Nes!

  16. mai åpner årets sesong av Stolpejakten i Nes. I den forbindelse vil vi ønske dere velkommen til en markering onsdag 16. mai kl. 18:00 ved Funnefoss Industriarbeidermuseum på Opaker.

  Les saken »

 • Program for 8 mai

  Program 8. mai 2018 i Nes

  Les saken »

 • Nye URO instruktører

  Instruktører i URO-metodikk

  Les saken »

 • Seterstøa planovergang - Oppstart av reguleringsprosess

  Bane NOR varsler oppstart av detaljregulering på Seterstøa, med hensikt omm sanering av planovergang på Kongsvingerbanen.

  Les saken »

 • Bli med på ryddedugnaden "Hele Norge rydder"

  Les saken »

 • Strategiplan for kvalitet i SFO 2018-2022

  Les saken »

 • Rydde søppel langs Miljøparkvegen

  Dugnad for lag og foreninger i Nes kommune.

  Les saken »

 • Det nærmer seg tid for Stolpejakt!

  Endelig nærmer det seg oppstart av årets Stolpejakt i Nes! 16. mai braker det løs, og da kan vi alle jakte stolper helt fram til 4. oktober. Nytt av i år er noe vi kaller kulturminnestolper, og det er i forbindelse med at det er Det Europeiske Kulturminneåret i år.

  Les saken »

 • BUKs mobbeforebyggende konkurranse

  Les saken »

 • Leie av idrettshaller og gymsaler for sesongen 2018/2019

  Les saken »

 • Kommunalsjef helse og velferd, Elisabeth Nordal slutter i Nes kommune

  Les saken »

 • Innføring av telerestriksjoner fra 9. april

  Les saken »

 • Er du nominert til årets Kultur og idrettsgalla?

  Les saken »

 • Fortsatt foreldre - etter samlivsbrudd. Nye kurs i Familiens hus

  Les saken »

 • Høringsforslag kommunedelplan for Årnes

  Les saken »

 • Kultur og idrettsgalla 6. april

  Les saken »

 • Folkehelseprofil for Nes 2018

  Ny folkehelseprofil for Nes ble publisert av Folkehelseinstituttet i februar. Folkehelseinstituttet utgir årlig Folkehelseprofiler for alle landets kommuner. De er et bidrag til kommunenes arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. Statistikken er hentet fra Kommunehelsa statistikkbank per februar 2018 og er basert på kommunegrenser per 1.1.2018. Under følger et utdrag og en utdyping av noen av indikatorene i årets folkehelseprofil for Nes.

  Les saken »

 • Frokostmøte for næringslivet i Nes kommune

  Les saken »

 • Mulig vårflom

  Les saken »

 • Nytt foreldrekurs på Familiens hus

  Les saken »

 • Ny barnehage på Årnes

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for områderegulering av Herbergåsen næringspark

  I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Nes kommune har startet arbeid med områderegulering av Herbergåsen næringspark. Formannskapet vedtok den 06.02.18 under sak nr 23/18 at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jfr. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9. Du har nå mulighet til å komme med merknader, innspill og synspunkter til planprogrammet.

  Les saken »

 • Økonomisjef har sagt opp sin stilling

  Økonomisjef, Merete Elise Noonan har sagt opp sin stilling i Nes kommune.

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagene

  Regjeringen har som mål at ingen familier skal bruke mer enn 6 prosent av sin årsinntekt på barnehagekostnader.

  Les saken »

 • Informasjon angående ny E16

  Les saken »

 • Driftstilskudd til frivillige organisasjoner 2018

  Les saken »

 • Ja til Rånåsfoss

  Les saken »

 • Foreldreforberedende kursrekke vår 2018

  Les saken »

 • Vannlekasje ved Årnes Næringspark (gml. kabelfabrikken)

  Det har oppstått en stor vannlekkasje ved gml. kabelfabrikken på Runni.

  Les saken »

 • Regnskapet for 2017

  Les saken »

 • Snø på tak - når må du måke?

  Store snømengder kan gi skader på tak og bygninger.

  Les saken »

 • HVP-vaksine - husk alle tre dosene!

  Les saken »

 • Kultur- og idrettsgalla

  Les saken »

 • Boligsosial konferanse- bolig for alle i Nes kommune

  Les saken »

 • Barnehageopptak 2018

  Les saken »

 • Strategisk helse og velferdsplan 2018-2030 ligger nå ute til høring

  Les saken »

 • Kunngjøring- vedtatt kommunedelplan for kulturminner- og kulturmiljøer

  Les saken »

 • Fagdag om universell utforming er avlyst

  Fagdag om Universell utforming onsdag 28. februar er avlyst på grunn av for få påmeldte.Vi vil komme tilbake med ny dato og invitasjon nærmere sommeren.

  Les saken »

 • Bestillingstransport fra Ruter

  Trenger du transport utenom den ordinære bussrutetabellen?

  Les saken »

 • Ny tiltaksstrategi for SMIL 2018-2021

  Les saken »

 • Informasjon om Kikhoste

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Menn søkes!

  Les saken »

 • Høring av navnesak- sideveger til Evangvegen

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Gratis foreldrekurs i Familiens hus

  Les saken »

 • Postliste og møtekalender utilgjengelig mandag 22. januar

  Les saken »

 • Formannskapet skal ta stilling til om forslag til kommunedelplan for Årnes skal legges ut på høring i møte 6. februar 2018

  Politisk sak om forslag til kommunedelplan for Årnes skal legges ut på høring skal behandles i rådene, utvalgene og formannskapet i kommende møterekke

  Les saken »

 • Skabb- hvordan forholder vi oss til det?

  Les saken »

 • Nye Årnes Barnehage åpner for flere barn

  Snart åpner nye Årnes Barnehage dørene med en kapasitet på inntil 120 barn fordelt på åtte avdelinger

  Les saken »

 • Ekstraordinær båndtvang

  Les saken »

 • Sorggruppe for barn og ungdom

  Les saken »

 • Nytt kurs: Fortsatt foreldre

  Les saken »

 • Forvaltningsmerking av ulv i Nes kommune

  Les saken »

 • Brøytelaget i Nes

  Brøytelaget i Nes har hatt nok å gjøre hittil i vinter.

  Les saken »

 • Presentasjoner fra inspirasjonsseminar om arkitektur, næring og tettstedsutvikling 11.1.18

  Nes kommune inviterte torsdag 11. januar til inspirasjonsseminaret «Årnes – en attraktiv og bærekraftig småby?»

  Les saken »

 • Skabb hos elever på Hvam videregående skole

  Les saken »

 • Tildeling av Kongens fortjenestemedalje

  Hans Majestet Kong Harald V har funnet Vigdis Drevdal verdig til å motta Kongens fortjeneste medalje

  Les saken »

 • Redusert framkommelighet Movegen/Hovlandsvegen

  Les saken »

 • Vinterferieprogram 2018

  Vinterferieprogrammet 2018 er ute!

  Les saken »

 • Vedtatt nytt naturreservat i Nes

  Les saken »

 • Vedtatt reguleringsplan for Årneskvartalet

  Les saken »

 • Gaming - uskyldig moro?

  Er du en «gamer» eller har du en «gamer» i familien? Ønsker du mer kunnskap om tv- og dataspill?

  Les saken »

 • Borgelig vielse

  Les saken »

 • Kafetilbud i Nes Svømmehall

  Les saken »

 • Åpent møte- inspirasjonsseminar kommunedelplan for Årnes

  Les saken »

 • Servicetorget stengt

  Les saken »

 • Kemnerkontoret stengt 2 januar

  Les saken »

 • Julehilsen fra ordfører

  Les saken »

 • Oppstart av planarbeid

  Spireavegen - Fjellfoten

  Les saken »

 • Vannlekkasje Ålandsvegen

  Les saken »

 • SØKNAD OM KONTOR PLASS I NES GRÜNDER SENTER

  Les saken »

 • Åpningstider julen 2017

  I romjulen vil vi ha noe redusert åpningstid

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Vannlekkasje i Skogbygda

  Les saken »

 • Sammen om forbedring med innbyggerens fokus

  Omstillingsarbeid innen helse og velferd

  Les saken »

 • Jubilanter i kommunen

  Torsdag 7. desember var det markering av 25 års jubilanter i kommunen.

  Les saken »

 • Svindlere var i går på ferde og sendte e-post i vårt navn

  Les saken »

 • Svindel e-post

  Les saken »

 • Inspirasjonsseminar- kommunedelplan for Årnes 11. januar 2018

  Åpent møte i Nes kulturhus, storsalen

  Les saken »

 • Redusert åpningstid på NAV Nes 1. desember

  Les saken »

 • Næringsprisutdeling

  Pulsen på næringslivet i Nes

  Les saken »

 • Formannskapets møte 28.11.17 kl. 16.00

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av reguleringsprosess - Bodding

  Les saken »

 • Konstituert rådmann, Ingar Døhlen har i dag hatt dialog med ledergruppen.

  Les saken »

 • Rådmann Johnny Pedersen fratrer sin stilling

  Kommunalsjef Ingar Døhlen konstitueres som rådmann inntil videre

  Les saken »

 • Kommunalsjef samfunn og miljø ønsker å tre tilbake

  Les saken »

 • Kommunalsjef helse og velferd, Elisabeth Nordal har sagt opp sin stilling

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2018

  Les saken »

 • Markering - Nes rådhus 50 år

  Fredag 1. desember kl 16:00 inviterer vi til en hyggelig markering i trekanten park

  Les saken »

 • Ledig stilling som regnskapskontrollør Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike

  Les saken »

 • Fauske ser til Nes for inspirasjon

  Les saken »

 • Premieutdeling stolpejakten 2017

  Onsdag 22. november kl. 18:30-20:00 i Kommunestyresalen, Nes Rådhus

  Les saken »

 • Ladestasjoner for elbiler

  Nye ladestasjoner og innføring av betalingsløsning på kommunens ladestasjoner for elbiler

  Les saken »

 • Vedtatt planprogram kommunedelplan for Årnes

  Les saken »

 • Nes svømmehall i toppen

  Les saken »

 • Kunngjøring av mindre endring av del av reguleringsplanen for Opakermoen

  Les saken »

 • Seminar om levende matjord

  Jordkunnskap og jordkultur – et interessant tema

  Les saken »

 • Oversikt over skolens ferie og fridager

  Les saken »

 • Ny digital hverdag i Nes-skolen

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Halloweenfest i svømmehallen

  Les saken »

 • Mørke veglys

  Les saken »

 • Informasjon til eiere av fritidsbolig

  Informasjon til eiere av fritidsbolig på Øvre Romerike om ny forskrift om brannforebygging

  Les saken »

 • Innføring av feiing og tilsyn for hytter og fritidsboliger

  Les saken »

 • Nes kommune har kjøpt Auli Grendehus

  Les saken »

 • Kunngjøring av mindre endring av reguleringsplan Evangtunet

  Les saken »

 • Kunngjøring reguleringsplan Nes strandhager

  Les saken »

 • Skolestartere høst 2018

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2018-2021

  Les saken »

 • Folkemøte - Hvor skal fremtidens grense mellom Nes og Sørum gå

  Les saken »

 • Pårørendekveld psykisk helse og avhengighet

  Les saken »

 • Kunstnerisk utsmykning av Årnes Barnehage

  Les saken »

 • Vinnerkonsept for ungdomsskole og flerbrukshall på Vormsund er kåret

  Les saken »

 • Brukerundersøkelse for vann- og avløpstjenesten

  Les saken »

 • Høstferie i Nes Svømmehall

  Les saken »

 • Ny kommunalsjef helse og velferd

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2017

  Les saken »

 • Nes Kafe

  Les saken »

 • Brukerundersøkelse for byggesak

  I disse dager gjennomfører kommunen en brukerundersøkelse for saksbehandling innen byggesaker.

  Les saken »

 • Åpen kirke

  Les saken »

 • Stengte veger i forbindelse med Matfestivalen

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Lokaldemokratiundersøkelse

  Les saken »

 • Nes kommune har fått innvilget kr. 5.000.000 fra NKOM

  Les saken »

 • Eldredagen 2017

  Nes eldreråd inviterer til årets eldredag 27. september, klokken 11.00 i Storsalen,Nes kulturhus

  Les saken »

 • Årnes vannverk informerer

  Spyling av ledningsnettet september og oktober 2017

  Les saken »

 • Kunngjøring - Søker leietaker til treningssenter Neshallen

  Nes kommune søker etter leietaker til treningssenter i 2. etasje i Neshallen

  Les saken »

 • Kulturminnedagene 2017

  9. - 17. september

  Les saken »

 • Åpen dag på Hvam videregåendeskole

  Åpen dag på Hvam videregående skole søndag 17. september kl. 11- 15. Les mer på nettsiden til Hvam videregående skole.

  Les saken »

 • Årnes barnehage

  Byggingen følger fremdriftsplanen

  Les saken »

 • Spillemidler 2018

  Les saken »

 • Nominerte til årets folkehelsepris

  Les saken »

 • Høstferieprogram 2017

  Årets program er klart!

  Les saken »

 • Foreldrekurs

  Les saken »

 • Politisk behandling av Helse og velferdsplan 2018- 2030 utsettes

  Les saken »

 • Offisielle åpningen av Nes svømmehall

  Vi vil gjerne invitere deg til den offisielle åpningen av Nes svømmehall, fredag 1. september 2017 kl. 15:45

  Les saken »

 • Pårørendeskole høst 2017

  Tilbud om pårørendeskole for pårørende til personer med demens høsten 2017.

  Les saken »

 • Folkehelseprisen 2017

  Husk å nominere aktuelle til Folkehelseprisen 2017, innen søndag 27. august!

  Les saken »

 • Folkehelseuka 2017

  Les saken »

 • Stemme ved institusjon - Stortingsvalget 2017

  Her finner du oversikt over institusjoner i Nes kommune hvor det er mulig å avlegge forhåndsstemme

  Les saken »

 • Vegarbeid Aurbergmoen

  Les saken »

 • Nytt regelverk om trygt og godt skolemiljø

  Les saken »

 • Nå kan du forhåndsstemme

  Les saken »

 • Kurs i hjemmekompostering

  Les saken »

 • Nytt skoleår i Nes

  Les saken »

 • Vannlekkasje Vestsidavegen

  Les saken »

 • Camp Flolangen

  Les saken »

 • Husåsvegen stengt

  Les saken »

 • Vannlekkasje - Skogbygda

  Les saken »

 • Vannlekkasje - Vestsidavegen

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Vannlekkasje - Holsvegen

  Les saken »

 • Svømmehallen åpner i dag

  Kom og opplev vår nye flotte svømmehall

  Les saken »

 • Lekeplass i ustand

  Les saken »

 • Jordskjelvet i Hellas

  Les saken »

 • Manglende flagging ved rådhuset

  Reglementet for flagging fra kommunale bygg i Nes kommune sier at det skal flagges ved rådhuset på alle offisielle flaggdager

  Les saken »

 • Minnemarkering 22. juli

  Stille markering ved minnesteinen på bautaplassen

  Les saken »

 • Kvalitetsrådgiver er ansatt

  Les saken »

 • Ny kommunalsjef ansatt

  Les saken »

 • Rådhusets ladestasjoner for El-bil ute av drift

  Les saken »

 • Vedtatt reguleringsplan: Årnes Næringspark

  Les saken »

 • God badevannskvalitet i Nes

  Les saken »

 • Kartlegging av raviner i Nes kommune 2017

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Romerike International School

  Detaljreguleringsplan for del av Sentrumsområdet, Neskollen - gbnr. 79/263,273,376 377 (Romerike International School)

  Les saken »

 • Vannavstenging i området Svanfossvegen-Kampå

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Ny kommunalsjef ansatt

  Elisabet Frøyland er innstilt og har takket ja til stillingen som kommunalsjef Samfunn og miljø, en stilling hun overtar etter Arild Skogholt

  Les saken »

 • NAV Nes informerer

  Les saken »

 • Kunstnerisk utsmykning av Årnes Barnehage

  Les saken »

 • Sommertoget

  I år har NRK parkert båten til fordel for toget.

  Les saken »

 • Vi vil være en åpen kommune

  Nes kommune ønsker å legge til rette for åpenhet og innsyn i den kommunale forvaltningen

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2017

  Les saken »

 • Nes kafé

  Les saken »

 • BUA - Nes

  Les saken »

 • Kunngjøring av vedtak av reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

  Les saken »

 • Plattform for helhetlig frivillighetspolitkk

  Les saken »

 • Vinneren av Norge rundt på 21 dager

  ... er 6 klasse ved Østgård skole!

  Les saken »

 • Burholvegen stenges i perioder fredag og mandag

  Les saken »

 • Norges fineste Instagram-stafett

  Les saken »

 • Barneverntjenesten flytter

  Les saken »

 • Nes kommune har overtatt svømmehallen

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Årneskvartalet

  Les saken »

 • Utlysning Kunstnerisk utsmykning - Årnes Barnehage

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Vi inviterer til pårørendekveld

  Kjenner du noen, eller er du pårørende til noen som sliter med psykiske lidelser ?

  Les saken »

 • BRUNSNEGLEN – IBERIASNEGLEN ELLER MORDERSNEGLEN

  Les saken »

 • Planprogram for revidering av kommunedelplan for Årnes, høringsmøte

  Les saken »

 • Bibliotekets åpningstider i sommer

  Les saken »

 • Saksdokumenter til kommunestyremøte 30.05.17

  Les saken »

 • Offisiell åpning av gangveg på Haga

  Les saken »

 • Nye adresseparseller

  Neskollen

  Les saken »

 • Ekspropriering av Hvamsmovegen til gang og sykkelveg

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av planarbeid

  Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for gnr 167 bnr 319, 80, 405, Runni gård.

  Les saken »

 • Kommunalsjef Lars Uglem er innstilt som ny rådmann i Fet kommune.

  Les saken »

 • Informasjon om vaksinering mot hjernehinnebetennelse

  Les saken »

 • Bakterien bak smitte funnet (hjernehinnebetennelse)

  Typen bakterie som forårsaket smittsom hjernehinnebetennelse i helgen er klarlagt. Aktuelle nærkontakter vil bli tilbudt vaksine i tillegg til antibiotikabehandling

  Les saken »

 • Informasjon om tilfelle av hjernehinnebetennelse

  Les saken »

 • Møteinnkalling og saksdokumenter til formannskapsmøte 23.05.17

  Les saken »

 • Åpning av kinosal

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Program for 17.mai i Nes 2017

  Les saken »

 • Slukking av veglys

  Les saken »

 • Asfaltering Skredderstuvegen uke 19

  Les saken »

 • Faktura kommunale feieravgifter 2. termin 2017

  Les saken »

 • Stolpejakt i Nes 2017

  Bli med å jakte på stolper!

  Les saken »

 • Bladet Raumnes, Nes kommune og Esval Miljøpark

  Les saken »

 • Kunngjøring: Barn og unges kommunestyre

  Tirsdag 9. mai, kl. 09.00-14.00 i kommunestyresalen, Nes rådhus

  Les saken »

 • NAV i endring

  Les saken »

 • 8. mai 2017 i Nes

  Les saken »

 • Opphør av telerestriksjoner

  Les saken »

 • Foranalyse av Nes kommunes boligsosiale arbeid

  Les saken »

 • Kurs i hjemmekompostering

  Les saken »

 • Kunngjøring - Utleie av Ringstadbua

  Søknadsfrist: 3. mai 2017

  Les saken »

 • Åpent møte om kommunedelplan for Årnes

  Les saken »

 • Høring - Forslag til lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

  Høringsfrist: 9. mai 2017

  Les saken »

 • Kunngjøring - Startlån og Boligtilskudd til etablering og tilpasning 2017

  Kommunen har mottatt årets bevilgning av startlån og tilskudd til videretildeling.

  Les saken »

 • Første spadetak for ny barnehage

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom tilbyr frivillig ruskontrakt

  Les saken »

 • Oversikt over nød- og vakttelefoner

  Les saken »

 • Første spadetak - ny barnehage på Årnes

  Les saken »

 • Vi har inngått partnerskapsavtale med LHL –Nes om Likemannsarbeid

  Les saken »

 • Administrativ organisering

  Med utgangspunkt i en helhetsvurdering og politiske vedtak er vi nå i gang med å vurdere kommunens administrative organisering.

  Les saken »

 • Vedrørende skjenkebevilling til FUVO i forbindelse med Regionsligaen 2017

  Presisering av vedtak om skjenkebevilling

  Les saken »

 • Nye rutiner og veileder - parkeringstillatelse for forflytningshemmede

  Nes kommunestyret vedtok 4. april 2017 nye rutiner og veileder for parkeringstillatelse for forflytningshemmede

  Les saken »

 • Informasjon om etablering av ny jordrensevirksomhet på Esval Miljøpark KF.

  Les saken »

 • Folkehelseuka 2017

  Nå er det åpent for å melde på arrangement til folkehelseuka 2017.

  Les saken »

 • Tilbudsforespørsel - partnerskapsavtale flagging røde dager

  Partnerskapsavtale - heising og firing av flagg ved kommunale bygg

  Les saken »

 • Vi jobber aktivt for en sunn og seriøs serverings- og skjenkenæring

  Les saken »

 • Samarbeidsmøte om utfordringer i ungdomsmiljøet

  Les saken »

 • Bowling i Neshallen

  Les saken »

 • Åpen dag på Ahus

  Les saken »

 • Leie av idrettshaller og gymsaler for sesongen 2017/2018

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Ekstraordinært formannskapsmøte

  Det avholdes ekstraordinært formannskapsmøte 4. april kl 16:00

  Les saken »

 • Flere barnehageplasser

  Les saken »

 • Høring – planlagt utbygging av bredbånd

  Høringsfrist 3. mai 2017

  Les saken »

 • Mattilsynet ønsker å ta prøver av døde villfugl

  Les saken »

 • Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Nes strandhager

  Les saken »

 • Framtidig helseforetakstilhørighet for sykehuset Kongsvinger

  Helse Sør-Øst RHF har sendt prosjektrapporten “Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus” ut på høring. Nes kommune er høringsinstans.

  Les saken »

 • Alle innsigelser til kommuneplanens arealdel er frafalt

  Nes kommune har mottatt brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med melding om at innsigelser til kommuneplanens arealdel kan frafalles under forutsetning av at Nes kommune legger inn juridisk bindende bestemmelser med rekkefølgekrav til utbyggingsområdene.

  Les saken »

 • Utfordringer i ungdomsmiljøet

  Les saken »

 • Samlokalisering av hjemmetjenesten

  Mandag 27. mars flytter avdeling Vormsund til Årnes

  Les saken »

 • Ny rektor på Neskollen skole

  Mona Paulsen er tilsatt som ny rektor på Neskollen skole

  Les saken »

 • Bruk av "Ringstadbua"

  Les saken »

 • Sommerferietilbud for unge

  Utekontaktene arrangerer spennende tilbud for unge i Nes kommune i første uke etter skoleslutt og siste uke før skolestart!

  Les saken »

 • Vannavstenging i området Kampå - Låvegg

  Les saken »

 • Telerestriksjoner i Nes kommune

  Fra 21.03.2017

  Les saken »

 • Rekordstor søknad til barnehagene i Nes

  Les saken »

 • Jordrensing Esval Miljøpark KF

  Les saken »

 • Ledig stilling ved Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike

  Les saken »

 • Mobil og internettdekning i Nes

  Les saken »

 • Brannsikkerhet ved Nes Bo og Behandlingssenter

  Les saken »

 • Godt oppmøte og stort engasjement på folkemøtet om rulleringen av Helse og velferdsplanen!

  Les saken »

 • Folkehelseuka 2017

  I 2017 vil Folkehelseuka arrangeres 2. til 10. september.

  Les saken »

 • Kommunalsjef Arild Skogholt har sagt opp sin stilling

  Les saken »

 • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

  Nye rutiner og forvaltning av ordningen

  Les saken »

 • Svømmehallen er i rute

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Driftstilskudd til frivillige organisasjoner 2017

  Les saken »

 • Nytt forbedret søk på nettsiden

  Les saken »

 • Mot til å se – evne til å handle

  Les saken »

 • Hva er viktig for deg?

  Vi inviterer til folkemøte i forbindelse med ny Helse- og velferdsplan, torsdag 9. mars kl 18:00 til 20:30, i Nes rådhus

  Les saken »

 • Norge rundt på 21 dager

  Vinneren er kåret.....

  Les saken »

 • Gratis HPV-vaksine

  Bor du i Nes, er født i 1991 eller senere og ønsker å vaksinere deg?

  Les saken »

 • Regnskapsresultat 2016

  Les saken »

 • Alle plasser i bruk på Nes sykehjem

  118 plasser i bruk på Nes sykehjem

  Les saken »

 • Oppstart av arbeidet med kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030

  Les saken »

 • Ny helse og velferdsplan

  Arbeidet med ny helse og velferdsplan for perioden 2017- 2029 er startet

  Les saken »

 • Skolehage på Fjellfoten

  Signering av partnerskapsavtale om pilotprosjekt skolehage på Fjellfoten.

  Les saken »

 • Vi innfører ny løsning for trygghetsalarmer - fra analoge til digitale!

  Les saken »

 • Kommunale avgifter uten renovasjonsgebyr på fakturaen 1. termin

  Les saken »

 • NAV NES informerer

  Les saken »

 • Husk å søke barnehageplass før 1. mars

  Les saken »

 • På veg mot en døgnåpen kommune

  Les saken »

 • Nes svømmehall nå med egen logo

  Les saken »

 • Nes svømmehall

  Lag og foreninger oppfordres til å søke om bassengtid i svømmehallen.

  Les saken »

 • Vinterferieprogram 2017

  Nå er årets vinterferieprogram klart! Påmeldingsfrist til alle aktiviteter er 10.februar.

  Les saken »

 • Brukerundersøkelse i miljøarbeidertjenesten

  Les saken »

 • Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

  Les saken »

 • Utskrivningsklare pasienter

  Les saken »

 • Tilsyn Miljøarbeidertjenesten

  Les saken »

 

 


Publisert: 02.06.2016 15:47
Sist endret: 02.06.2016 15:47